Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
   Šeimų stovykla
   Pustelninkai
Kronika
Naujienos
Kontaktai
NuorodosVaizdo filmukai


* www.pakuta.lt video kanalas...
* YouTube apie Pakutuvėnus...
* www.polia.info video archyvas...
__________

Pastaba: kad žiūrint vaizdas karts nuo karto nesustotų, įjungę filmuką, nuspauskite pauzę ir luktelėkite gerą minutę, kol filmą nuskaitys iš interneto, tada vėl spauskite „Play“. Smagių jums akimirkų.

* Misionierius kunigas Hermanas Šulcas su Ruandos jaunimu 2011-02-20:


* 2009 m. (ir 2006 m.) Šokio stovyklos vaizdo įrašai

Filmas „Pakūta mano meile“ (rež. Dalia Kanclerytė)

* Aleksas Mažonas „Etiudas apie meilę“ 2009-12-26:

Piemenėlių šv. Mišios Pakutuvėnuose 2009-12-24 (Filmavo Mindaugas Daugėla):

Į viršų...

* Šv. Mišių pabaiga 2009-12-24:


* „Tyli naktis“ 2009-12-24:

* Kūčios 2009-12-24:

Į viršų...

* Alekso Mažono pantomimos „Stygos ir spalvos“ ištrauka 2009-10-03:

* 2009 m. šeimų stovykloje „Teatriuko“ su vaikais kurtas filmas „Vardas“

Šeimų stovykla Pakutuvėnuose 2009 m.* Sekmadienis Pakutuvėnuose (2009-03-08):


* Filmukas iš nuotraukų „Pakūtoje jėga“ (kūrė „leopardžiukė“)


* Šeimų stovykla Pakutuvėnuose 2008 m.

* Pakutuvėnuose po Šv.Mišių (2005-11-20). Filmavo Stepas Bidva:* Romualdo Liachavičiaus filmas (2005 m.). Ačiū jums už įdomų Pakūtos pristatymą.

* Kristaus Karaliaus šventė 2004 m.

* Dalios Kanclerytės filmas, skirtas Pakutuvėnų dešimties metų jubiliejui (2004 m.):


* Rasos Lapienės giesmė


* Pakutuvėnai 1998 m. spalio mėn.


* Pakutuvėnai 1996 m. lapkričio mėn.


* Šv.Antano atlaidai Pakutuvėnuose 1995 m.


* Piligriminis žygis į Žemaičių Kalvariją 1995 m.

Daugiau vaizdo medžiagos: Jolantos asmeniniame tinklapyje,

 YouTube paieškoje „Pakutuvėnai“.

 YouTube „PakutaVideo“.

Į viršų...


© 2011-11-14, Jolanta Klietkutė | 15polia@gmail.com