Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2021 m.

 • Sausio 8 d. 20.00 val. Pakutuvėnų YouTube kanale spontaniškos maldos vakaras su broliais Pauliumi Vaineikiu OFM ir Gediminu Numgaudžiu OFM. Intencijas galima rašyti komentarų skiltyje.
 • Sausio 15 d. 20.00 val. Pakutuvėnų YouTube kanale spontaniškos maldos vakaras žiūrovų intencijomis su br. Gediminu Numgaudžiu OFM. Intencijas galima rašyti komentarų skiltyje.
 • Sausio 16 d. Shalom šeštadienis – šlovinimas, mokymas, malda. Tiesioginė transliacija YouTube kanale.
 • Sausio 20 d. Shalom šeštadienis – šlovinimas, mokymas, malda. Tiesioginė transliacija YouTube kanale.
 • Sausio 23 d. Malda prieš Antisemitizmą. Kadangi br. Gediminas karantine, maldą vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Sausio 28 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos šv. Mišias Pakutuvėnuose aukojo br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Sausio 29 d. Švč. Sakramento adoracija ir užtarimo malda (br. Paulius Vaineikis OFM). Naktipiečiai iki 00 val. Greta ir Agnė vaikščiodamos ir melsdamos Šventos Dvasios stebuklų, už Pakūtą, save, brolius Paulių ir Gediminą, keliu nuo bažnyčios iki Trijų kryžių kalno pamato dangaus ženklus: pradedant vaikščioti pamatė mėnulio halą; toliau einant Agnė pamatė krentančią žvaigždę; grįžtant nuo Trijų kryžių ir šlovinant Dievą šviesa apšvietė plotą laukuose. Tai pastebėjusi, Agnė pargriuvo. Juokas...; Greta sakė: bet čia kaip vaivorykštė, kaip Sandora; Agnė meldžiasi žodžiais: „Dieve, nežinau, ką reiškia šį Sandora, nei ką tu nori, kad darytume, bet aš sakau „Taip šiai Sandorai, noriu tau gyventi, Tau tarnauti““. Greta pritaria; ištarus šiuos žodžius mėnulio halas ima vėl ryškėti; abi atsiklaupia ant sniego, pradeda melstis, dėkoti. Prašo kad parodytų kaip elgtis; atsistojusios ir pakėlusios akis į dangų, dangaus skliaute, vienoje pusėje pamatėme pjautuvą, o kitoje kalašnikovo automatą; pažvelgusios atgal pamatėme, kad visą dangų apniaukė debesys.
 • Vasario 2 d. Igno Bazaro koncertas bažnyčioje.
 • Vasario 5 d. 20 val. Pakutuvėnų YouTube kanale žiūrovų intencijomis, kurias galima buvo rašyti komentarų skiltyje, meldėsi br. Paulius OFM, šlovino Veronika ir Aurimas Stoniai, Ignas Bazaras. Vyko šlovinimo ir adoracijos tiesioginė transliacija iš Pakutuvėnų bažnyčios.
 • Vasario 11 d. 19.00 val. Šv. Mišios. 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija su vidinio išgydymo malda. Tiesioginė transliacija.
 • Vasario 12 d. Protmūšis br. Gedimino taurei laimėti. Vedėjai Veronika ir Aurimas Stoniai. Devyni žaidėjai. Vienas žiūrovas. Nuspręsta kartą į mėnesį daryti teminį jaunimo vakarą.
 • Vasario 19 d. 20 val. Pakutuvėnų YouTube kanale žiūrovų intencijomis, kurias galima buvo rašyti komentarų skiltyje, meldėsi br. Paulius OFM. Vyko šlovinimo ir adoracijos tiesioginė transliacija iš Pakutuvėnų bažnyčios.
 • Vasario 20 d. Shalom šeštadienis – šlovinimas, mokymas, malda. Tiesioginė transliacija YouTube kanale.
 • Kovo 5 d. Antrasis jaunimo susitikimas. Cheminių bandymų vakaras.
 • Kovo 11 d. Senuoju maršrutu Kryžiaus kelią kaip padėką už Lietuvos laisvę ėjo šeši Kretingos brolijos pasauliečiai pranciškonai.
 • Kovo 19 d. Bažnyčios trečiam aukšte įvyksta pirmasis Jaunimo medijų grupelės susitikimas. Aptariama tolimesnė veikla medijų srityje.
 • Kovo 20 d. Shalom šeštadienis – šlovinimas, mokymas, malda. Tiesioginė transliacija YouTube kanale.
 • Kovo 20 d. pradėtas keisti bendruomenės namų – tvartelio stogas. Reikalingi žmonės, kurie padėtų aplink tvartelį sutvarkyti aplinką, išnešti senojo stogo liekanas. Renata su Vidmantu ir darbininkais, kurie keičia stogą, laukė savanorių pagalbos.
 • Kovo 28 d. karantinis Verbų sekmadienis. 12:00 val. šv. Mišios. Tiesioginė transliacija YouTube kanale.
 • Balandžio 1 d. karantinis didysis ketvirtadienis. 18:00 val. šv. Mišios. Tiesioginė transliacija YouTube kanale. Bendruomenėje švenčiama Avinėlio puota. Br. Gedimino mokymas prie stalo apie Paschos šventimą.
 • Balandžio 2 d. karantinis didysis penktadienis. 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos. Tiesioginė transliacija YouTube kanale. Parapija susirenka į Kryžiaus kelią. Veda br. Paulius Vaineikis OFM, Kryžiaus išaukštinimo pamaldos. Adoracija kapinių koplyčioje.
 • Balandžio 3 d. karantinis didysis šeštadienis. 20:00 val. Prisikėlimo šv. Mišios. Tiesioginė transliacija YouTube kanale. Šv. Mišias aukojo broliai Gediminas Numgaudis ir Alvydas Virbalis. Šlovino: Violeta Gaubytė, Jonas Milkeliūnas, Ignas Bazaras, Nidas Danilevičius. Filmavo: Jolanta Klietkutė, Justė Venckutė, Agnė Vasiliauskaitė. Prie vaizdo pulto dirbo Greta Jakštaitė. Garsino: Vaidotas Skierus ir Jurgita Gaubytė. Mišių metu buvo sunku uždegti Krikšto žvakę, krikštyklos vanduo, pakeistas prieš Mišias, nusidažė geltonai.
 • Balandžio 4 d. karantinis Prisikėlimas – Velykų diena. 9:00 val. šv. Mišios. 12:00 val. šv. Mišios. Tiesioginė transliacija YouTube kanale.
 • Balandžio 5 d. karantininė antroji Velykų diena. 12:00 val. šv. Mišios. Tiesioginė transliacija YouTube kanale. Adoracija su br. Pauliumi Vaineikiu.
 • Balandžio 6 d. Agnė ir Greta pradeda vykdyti pasiryžimą kiekvieną darbo dieną 7val. Prašyti Dievo Šv. Dvasios išliejimo Pakutuvėnuose.
 • Balandžio 7 d. Pakutuvėnų jaunimas galutinai nusprendžia dėl tolimesnių veiksmų augant medijų srityje: sukuriamas Pakūtos Instagram profilis, plėtojamas Fb puslapis; sukuriamas naujas Pakutuvėnų el. paštas.
 • Balandžio 9 d. video mokymus Pakutuvėnų ir Kretingos parapijų savanoriams, tiesiogiai transliuojantiems šv. Mišias, pravedė Laisvis Karvelis. Vakare – jaunimo vakaras, tema „Pasaulio Virtuvės“.
 • Balandžio 10 d. šv. Mišios rusų kalba. Vakaronė, skirta susitikti Pakutuvėnų parapijai ir Shalom bendruomenės nariams. Susirinko daugiau, nei 30 žmonių. Įvyko trumpas Nido Danilevičiaus ir Igno Bazaro koncertas.
 • Balandžio 11 d. Atvelykis. Pakutuvėnuose pirmą kartą šlovino br. Pauliaus Vaineikio OFM grupė. Šv. Mišias aukojo br. Alvydas Virbalis. Br. Gediminas OFM tarnavo prie video kamerų.
 • Balandžio 16 d. Atvyksta Rugilė Daujotaitė, pasitarti dėl Marijos dienos Pakutuvėnuose. Jaunimo vakaras. Eugenijus Kanevičius sako liudijimą, šlovina. Naktinis žygis iki pagrindinio kelio ties Karklėnais.
 • Balandžio 17 d. Shalom šeštadienis: šlovinimas, mokymas, malda. Tiesioginė transliacija YouTube kanale. Šlovina Eugenijus Kanevičius su Jurgita Gaubyte. Br. Gedimino mokymas, tema „Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“ (1 Tes 5:18). Vakare – šv. Mišios, kurias aukoja br. Gediminas Numgaudis OFM. Gieda Violeta Gaubytė ir Ieva Mockevičienė. Vakare – Shalom bendruomenės susirinkimas. Aptartas asociacijos steigimo klausimas. Kalbėta apie rekolekcijas Šventojoje. Gyvybės maršas Gargžduose. Iškeltas klausimas dėl vasaros stovyklos su mesijaniniais žydais.
 • Balandžio 22 d. Atvyksta Antanas Šalaševičius. Pakutuvėnų bendruomenė ir Antanas meldžiasi už vieni kitų poreikius.
 • Balandžio 23 d. Jaunimo filmų vakaras. Trumpas šlovinimas.
 • Balandžio 24 d. 8.00–15 val. Pakutuvėnų tvarkymo talka, po kurios laukė bendri pietūs ir puikus bendrystės laikas. Miškelyje šalia lauko tualetų (prie bažnyčios) išvalyti krūmynai, sutvarkyta teritorija aplink upelį. Susirinko apie 20 žmonių. Pirmasis šlovinimas – 16–17 val., šv. Mišios, agapė. Nutariama, kad tokie šlovinimai vyks kiekvieną šeštadienį.
 • Balandžio 24 d. 17.00 val. šv. Mišios už į Tėvo namus iškeliavusios Rūtos Jonauskaitės sielą.
 • Balandžio 25 d. šv. Mišiose šlovina brolio Pauliaus OFM grupė.
 • Balandžio 25 d. „Teatriuke“ – AA susirinkimas.
 • Balandžio 25 d. Jonas M., Laurynas, Birutė, Ignas B. susirenka į šlovinimo repeticiją.
 • Balandžio 25 d., 17.00 val., Žemaičių Kalvarijos kapinėse, prie XI koplyčios, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino paminklą Plungės, Pakutuvėnų ir Smilgių bažnyčių statytojui prelatui Povilui Pukiui.
 • Balandžio 27 d. kiekvieną šeštadienį Pakutuvėnų bažnyčioje 16–17 val. vyks šlovinimas. 17.00 val. šv. Mišios. Tiesioginė transliacija Pakutuvėnų YouTube kanale.
 • Gegužės 8 d. Shalom šeštadienis. Vyksta talka. Tvarkomas angaras Sekminių šventei. Shalom bendruomenės susibūrimas. Susitikimo metu žiūrėjome Bendruomenių bloko atsiųstą vaizdo įrašą, kuriame pranašaujama mūsų bendruomenei. Aptarimas, pasidalinimas. Šlovinimas. Šv. Mišios, kurias aukoja br. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Gegužės 15 d. 16 val. malda ir šlovinimas (organizuoja Ieva Mockevičienė), šlovina Violeta. 17 val. šv. Mišios. Vyksta talka. Tvarkomės, ruošiamės Sekminėms. Atvyksta Plungės maldos grupelė. Bendruomenės meldžiasi už Roką Šlionskį, nes jam sušlubavo sveikata, neteko sąmonės. Šlovė Dievui, sveikata jam pagerėjo.
 • Gegužės 20 d. paskelbta lėšų rinkimo akcija naujam Tvartelio stogui.
 • Gegužės 22 d. Angare Sekminių vigilija. 16:00–18:00 val. agapė, suneštinės vaišės. 18:00–22:00 val. angare šlovinimas, dėkojimas, malda, Dievo darbų gyvenime liudijimai. ~22:00 val. šv. Mišios angare, kurias aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM, šlovino br. Paulius Vaineikis OFM ir grupė, Veronika ir grupė, Violeta ir Shalom bendruomenė su šokiais. Po šv. Mišių bažnyčioje adoracija ir šlovinimas per naktį. Naktį šlovino Eugenijus Kanevičius ir Lauryno, Jono, Igno, Nido grupė. Dievo artumas, palaima ir ramybė. Liudijo Aušra. Eugenijus Kanevičius pagavo labai didelę lydeką, Vidmantas ją paruošė valgyti.
 • Gegužės 23 d. šv. Mišios angare (su tiesiogine transliacija YouTube kanale). Ačiū kiekvienam, kuris atsiliepė į kvietimą ir prisidėjo kuriant šventę Dievui, mūsų gelbėtojui, Izraelio Šventajam! Vertas Jis visos garbės ir šlovės! Ačiū Bernardui, kad galėjome džiaugtis apšvietimu. Aurimui ir Veronikai už garsą. Sigiti, Danguolei, Sonatai, Valdui, Austėjai ir visai Plungės maldos grupelei, Pakutuvėniškiams Gintarui ir Sigitui, Renatai ir Vidmantui, Juliui, Rasai ir Skirmantui, Eugenijui, Loretai, Jonui, Ginai, Gediminui, Arūnui, Kristupui ir Nidui už angaro ir aplinkos sutvarkymą šventei. Už angaro papuošimą gėlėmis ačiū Dalei. Ačiū Indrei, Sonatai, Rūtai, Vilmai, Laurai už Dievo šlovinimą šokiu. Ačiū br. Pauliui ir jo šlovinimo grupei, Veronikai ir šlovinimo komandai. Ačiū Shalom šlovinimo grupei, kad vedė mus visus į Dievo artumą giesmėje. Ačiū Justei už skanią kavą ir puikius kadrus. Ačiū operatoriui Laisviui už tarnystę prie kamerų. Dėkojame visiems atvykusiems ir kartu dalyvavusiems maldoje, buvusiems kartu ir mylintiems Dievą. Ačiū, kad kartu galėjome padaryti šventę mūsų Dievui!
 • Gegužės 29 d. Susitikimas, šlovinimas, malda, šv. Mišios, kurias aukoja br. Gediminas Numgaudis OFM, šlovina Violeta Gaubytė.
 • Birželio 5 d. Susitikimas, šlovinimas, malda, šv. Mišios, kurias aukoja br. Gediminas Numgaudis OFM, šlovina Violeta Gaubytė.
 • Birželio 10 d. kiekvieną šeštadienį 16.00 val. kviečiame šlovinti Viešpatį.
 • Birželio 21 d. Bendruomenė sužino apie Lauryno ir Birutės šeimos tragediją. Abu pakliuvo į autoavariją. Birutės būklė labai sunki, neteko kūdikio septynių mėnesių nėštume.
 • Birželio 22 d. Pakutuvėnuose, Šv. Antano Paduviečio parapijoje, jau veikia Caritas atstovybė. Atsakingas Gediminas Mockevičius.
 • Birželio 23 d. Mirė mūsų bendruomenės Vaidoto Skieriaus mama.
 • Birželio 24–27 d. Shalom bendruomenė išvyksta į bendruomenės rekolekcijas Šventojoje. Bendruomenė kartu valgo, šlovina Dievą, meldžiasi, būna bendrystėj ir Šv. Dvasios artume. Geriau pažįstame vienas kitą. Vieną dieną, eidami iš miesto į Bažnytėlę (mišios aukojamos senojoje Šventosios bažnyčioje) visi kartu gatvėje šlovinome Dievą giesme.
 • Liepos 1 d. 17.00 val. šv. Mišiose atsisveikinome su Lauryno ir Birutės dukrele Sofija Stanyte. Laidotuvių šv. Mišias aukojo br. Gediminas. Visi apsirengė šviesiais rūbais (baltais, rožiniais, žydrais), nes Sofija gimė Dangui. Laidotuvės – Alsėdžių miestelio kapinėse.
 • Liepos 6–13 d. šlovinimo šokiu ir operatorių stovyklos. Atvyko režisierius Audrius Stonys, Laurynas Valkiūnas su komanda. Stovykloje dalyvavo apie dvidešimt žmonių. Šokėjoms vyko paskaitos, mokymai, treniruotės. Operatoriai turėjo savo mokymus, aptarė idėjas ir svajones, galimybes. Vyko mokymai, praktiniai užsiėmimai. Buvo filmuojamas šokis pagal Aarono Joshua giesmę „The blessing“. Bendras stovyklos rezultatas – video klipas.
 • Liepos 9 d. 19.00 val., Palangos miesto aikštėje (prie fontano, šalia Maximos) – gatvės evangelizacija su šokiais, prisimenant 80 metų sukaktį nuo žydų bendruomenės tragedijos Palangoje. Pamokslavo br. Gediminas Numgaudis OFM. Shalom bendruomenės šokėjos pravedė šokius, žmonės noriai jungėsi šokti kartu. Gediminas Mockevičius skaitė Dievo žodį. Jonas Mikeliūnas prižiūrėjo garsą. Susirinko apie 50 žmonių. Buvo susidomėję, uždavinėjo klausimus. Po evangelizacijos, dalyviai, kartu su operatorių stovyklos dalyviais, kartu nuvyko į paplūdimy praleisti laiko bendrystėje. Loreta pasirūpino užkandžiais.
 • Liepos 12–18 d. Krikščioniškų bendruomenių stovykla. Organizuoja bendruomenė Shalom. Vyksta malda, šlovinimas, laikas kartu, bendrystėje. Šlovino Violeta ir grupė, Veronika Stonienė, Aušra Sagaitienė.
 • Liepos 14–16 d. 16:30 val. šv. Mišios (br. Gediminas Numgaudis OFM); 19:00 val. šlovinimas; 21:00 val. mokymas (trečiadienį mokymą nuotoliniu būdu vedė bendruomenės draugas iš Romos Pavel Vavilin).
 • Liepos 16 d. 19.30 val. angare šventėme Šabą.
 • Liepos 18–25 d. Žemaitijos regiono AA stovykla.
 • Liepos 28 d. Shalom bendruomenė vyksta į Darbėnus, į paminklo atidengimą Darbėnų žydus gelbėjusiems žmonėms. Shalom šokėjos pravedė šokių ratelius, Violeta Gaubytė šlovino ir griežė smuiku, br. Gediminas pamokslavo. Dalyvavo Izraelio ambasadorius Lietuvoje, miestelio seniūnas ir Eugenijus Bunka. Vėliau – eisena į žydų Holokausto vietą su giesme.
 • Liepos 28 d. – rugpjūčio 1 d. TEM jaunimo stovykla.
 • Rugpjūčio 3–7 d. Šeimų stovykla „Nenuskambėjęs pragaras“. Vadovas kun. Mozė Mitkevičius. 7.30 val. kėlimasis; 8.00 val. rytinė malda; 8.30 val. pusryčių laikas (kiekvienas rūpinasi asmeniškai); 9.30 val. šlovinimas; 10.00 val. konferencija; 13.30 val. pietūs; 15.30 val. konferencija; 17.00 val. šv. Mišios; 19.00 val. vakarienė; 20.30 val. šlovinimas; 23.00 val. tylos laikas. Veikė vaikų pastovyklė, kurioje buvo įvairių veiklų ir žaidimų. Šv. Mišias aukojo kun. Mozė Mitkevičius ir br. Gediminas Numgaudis OFM. Šlovino br. Paulius Vaineikis OFM, Aušra Sagaitienė, Violeta Gaubytė.
 • Rugpjūčio 3 d. 20:30 val. br. Pauliaus Vaineikio OFM šlovinimo grupės „Gyvasis vynmedis“ šlovinimo vakaras angare.
 • Rugpjūčio 4 d. 20:30 val. šlovinimo vakaras angare su Aušra Sagaite ir Shalom bendruomenės šokėjomis.
 • Rugpjūčio 5 d. 20:30 val. Šabo šventimas angare su Shalom bendruomene.
 • Rugpjūčio 6 d. iki rugsėjo mėnesio nebus šlovinimo vakarų šeštadieniais.
 • Rugpjūčio 7 d. pasibaigus Šeimų stovyklai, Shalom bendruomenė išvyko į tarnavimą pas Žaną Talandį į Palapinių Šventę. Vyko malda, šlovinimas, pasisėdėjimas kartu. Šlovino Violeta Gaubytė. Br. Gediminas meldėsi. Likę – šokome ir meldėmės. Aurimas Stonys – garsistas. Jonas Mikeliūnas – būgnai. Viešpats laimino, išliedamas savo džiaugsmą, ramybę ir Šv. Dvasios paguodą. Kai atvykome labai lijo, bet prieš pat prasidedant tarnavimui, Dievas išsklaidė visus debesis ir davę gražų orą.
 • Rugpjūčio 10 d. Sulaukiame nemažai skambučių su informacija apie užsikrėtimus Covidu.
 • Rugpjūčio 10–12 d. Jaunimo stovykla (Plungės parapija).
 • Rugpjūčio 12–15 d. Marijos festivalis. 8.00 val. bendros giesmės ir maldos. 10.00 val. ir 17.30 val. mokymai. 15.00 val. Gailestingumo vainikėlis. 16.00 val. rožinio malda. 18.00 val. šv. Mišios 22.30 val. dienos užbaigimas su žvakėmis ir malda. Mokymus vedė diak. dr. Benas Ulevičius, kun. Algis Vaickūnas, vysk. Algirdas Jurevičius, kun. Vytautas Gedvainis, Gintautė Kazlauskaitė. Organizavo Gintė Kazlauskienė ir Rugilė Daujotaitė. Vietinė bendruomenė (Agnė, Greta ir Jonas) privalėjo saviizoliuotis, dėl įvykusio artimo kontakto su Covid užsikrėtusiais asmenimis.
 • Rugpjūčio 15 d. Žolinių iškilmė. 12 val. šv. Mišias angare aukojo br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Rugpjūčio 15 d. 14.00 val. koncertas „Paslaptingoji rožė“ (Rugilė Daujotaitė su grupe).
 • Rugpjūčio 20–22 d. „Malda gyvai“ stovykla.
 • Rugpjūčio 22 d. Linos ir Žano Talandžių namus, o ir visą bendruomenę aplanko džiaugsmas, nes jiems gimė Domicelė!
 • Rugpjūčio 23 d. Gediminui ir Ievai Mockevičiams gimė Zacharijas. Svėrė 4 kilogramus.
 • Rugpjūčio 31 d. Nuspręsta, kad šeštadieniais šv. Mišios nebevyks. Nuspręsta atnaujinti penktadienio šlovinimo vakarus, kurių metu vyks bendrystė prie vaišių stalo, šlovinimas, galbūt šv. Mišios, šv. Rašto skaitymas ir pasidalijimas.
 • Rugsėjo 1 d. pasikeitė šv. Mišių tvarka. Šv. Mišios bus tik sekmadieniais 12 val. (lieka šv. Mišios rusų kalba vieną mėnesio šeštadienį 17 val.).
 • Rugsėjo 1 d. nuo šiandien penktadienių vakarais 17:30 val. kviečiami visi bendrai agapei, šlovinimui, Dievo žodžio skaitymui ir apmąstymų pasidalinimui grupelėse.
 • Rugsėjo 8 d. Prasidėjus rudeniui grįžtam į įprastą ritmą Pakūtoj. Brangieji, daugybė žmonių yra buvę Pakūtoje, daugybė dar atvyks. Mes labai norime, kad kiekvienas atvykstantis čia jaustųsi gerai, jaukiai, kaip namuose. Todėl kviečiame prisijungti prie Pakūtos gražinimo, tvarkos palaikymo, kad kiekvienas čia atvažiavęs norėtu grįžti. O darbų yra visokiausių... Aplinkos tvarkymas, lapų grėbimas, žolės pjovimas, bažnyčios tvarkymas, tualetų plovimas, įvairūs ūkiniai darbai, pastatų priežiūra, pagalba kitiems žmonėms. Kas gyvena toli ir neturi galimybės atvykti, kviečiame maldos tarnystei.
 • Rugsėjo 18–19 d. lankėsi ir pamokslavo Jobst Bittner. Tiesioginiame eteryje prisijungė ir liudijo Pavel Vavilin iš Romos.
 • Spalio 13 d. Nuo šiol Marijos Radijuje, kiekvieną ketvirtadienį, 20.00 val. galėsite išgirsti laidos įrašą iš Pakutuvėnų! Laidos pavadinimas „Žodžio Šviesoje“.
 • Lapkričio 1d., pirmadienį, 12 val. šv. Mišios.
 • Lapkričio 13 d. 17 val. Tarptautinė Krikščionių maldos tarnystė iš Pakutuvėnų (rusų kalba). Tiesioginė transliacija YouTube kanale.
 • Lapkričio 20 d. Kristus Karalius. 17.30 val. suneštinės vaišės, arbata; 18.30/19.00 val. šlovinimas, liudijimai. 21.30 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių, visi norintys liko gėrėtis mūsų Viešpačiu adoracijos metu.
 • Lapkričio 28 d. šv. Mišias aukojo br. Astijus Kungys OFM.
 • Gruodžio 3 d. visus, kurie trokšta labiau pažinti Viešpatį, ieškančius Jo veido, artumo ir bendrystės vienas su kitu, kviečiame penktadieniais, 17:30 val., atvykti į Pakutuvėnus, kur kartu: džiaugsimės bendryste, vaišinsimės prie suneštinio vaišių stalo; šlovinsime Viešpatį; Skaitysime Dievo Žodį; dalinsimės įžvalgomis ir mintimis.
 • Gruodžio 4 d. Chanuką šventėme Palangos Centrinėje miesto aikštėje.
 • Gruodžio 16 d. 17.30 val. Sinodinis kelias. Sinodo tikslas – kaip visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus.
 • Gruodžio 31 d. padėka Dievui už praėjusius metus. 21.30 val. šlovinimas, malda, padėka. 23.00 val. šv. Mišios.

© 2023-07-22, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com