Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2019 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Sausio 4 d. po Šv. Mišių Neringa Ulevičienė (savanoriaujanti Augsburgo maldos namuose) vedė konferenciją „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“
 • Sausio 6 d. Trijų karalių iškilmė. Po šv. Mišių visi vaikai buvo pakviesti į priekį ir visa bažnyčia juos palaimino bei įteikė iš anksto parapijiečių paruoštas dovanėles. Bažnyčios trečiame aukšte vyko parapijos bendruomenės popietė su vaišėmis ir žaidimais.
 • Sausio 21-22 d. naujoji Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybė posėdžiavo Kryžių kalne ir perskirtė brolių tarnystes provincijoje. Provincijos kapituloje definitoriumi (provincijos ministro patarėju) išrinktas br. Gediminas Numgaudis OFM po daugelio metų išvyksta iš Pakutuvėnų ir artimiausius trejus metus bus Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonu. Pakutuvėnuose jį pakeis šešerius metus Kretingos parapijos klebono pareigas ėjęs br. Antanas Blužas OFM. Jis paskirstas namų vyresniuoju ir Telšių vyskupui bus siūlomas užimti Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigas. Br. Antanas Blužas toliau tęs Šventosios Žemės komisaro ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinio dvasinio asistento tarnystes. Pakutuvėnuose gyventi ir tarnauti lieka Pranciškonų gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis OFM ir br. Matas Jurevičius OFM.
 • Vasario 4 d. Pakutuvėnų tinklalapis perkeltas į naują serverį.
 • Vasario 8 d. po šlovinimo vakaro, Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vyko susitikimas su Mesijinių žydų bendruomenės rabinu Andrejumi Vdovu (Sankt Peterburgas).
 • Vasario 9 d. Pakūtos bendruomenė dalyvavo palaiminimų šeštadienyje Akmenėje.
 • Vasario 24 d. 12.00 val. šv. Mišiose pasveikinome naująjį Pakutuvėnų parapijos kleboną brolį Antaną Blužą OFM, dėkojome broliui Gediminui Numgaudžiui OFM už daugybę metų, skirtų Pakutuvėnams. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po šv. Mišių vyko parapijos aktyvo ir vyskupo susitikimas-diskusija. Tą dieną vyko ir pastoracinė Pakutuvėnų parapijos vizitacija.
 • Nuo vasario 24 d. nutrūko tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Pakutuvėnų bažnyčios YouTube kanale, bei šv. Mišių garso įrašymas, kadangi su br. Gediminu išvyko ir aparatūra. Ieškome sprendimo, kad būtų įmanoma transliacijas ir įrašus atnaujinti.
 • Kovo 17 d. Parapijos aktyvo susitikimas su nauju klebonu br. Antanu Blužu OFM. 1) Br. Antanas pristatė mintį, kad terminas „Pakūta“ yra „brendas“, t.y. VšĮ Pakūta yra br. Gedimino įkurta įmonė, kurios vardas ir veikla yra daug platesnė, negu teritorinė Pakutuvėnų parapija. Todėl, nenorint klaidinti žmonių, bei dėl tvarkos, teisingiau rašyti „Pakutuvėnų parapija“ ar „Pakutuvėnų vienuolynas“. 2) Kadangi pasikeitus klebonui pasibaigia parapijos Tarybos įgaliojimai, naujos Tarybos rinkimai numatyti po Velykų.
 • Kovo 22–24 d. Telšiuose vyko Pakūtos draugų rekolekcijos „Didysis nuotykis: kelionė po Bibliją“, kurias vedė Aušra Mizgirienė ir br. Gediminas Numgaudis OFM. Aplankė ir diskusijoje dalyvavo vyskupas Kęstutis Kėvalas.
 • Kovo 22–24 d. Žemaitijos skautų rekolekcijos.
 • Kovo 25–29 d. kelių, vedančių į Pakutuvėnus, kryžkelėse Plungės savivaldybės pastangomis pastatyti nauji, rudos spalvos lankytinų vietų kelio ženklai, kuriuose užrašyta: „PAKUTUVĖNŲ Šv. Antano Paduviečio bažnyčia“.
 • Kovo 30 d. Pakutuvėnus aplankė Zapyškio parapijos piligrimų grupė (54 asmenys).
 • Kovo–balandžio mėn. floristė-meistrė Dalia Čėsnienė organizavo floristikos seminarus tema „Velykos, pavasaris, Motinos diena“, kurių metu surinktos lėšos leis papuošti bažnyčią šv. Velykoms.
 • Balandžio 9–10 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IG ir IIIG klasių mokinės dalyvavo lytiškumo ugdymo rekolekcijose „Tikrai esi vertas daugiau“. Užsiėmimus vedė svečiai iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro, br. Astijus OFM.
 • Balandžio 13 d. Floristė-meistrė Dalia Čėsnienė vedė floristikos užsiėmimą tema „Velykos, pavasaris, Motinos diena“.
 • Balandžio 15–18 d. savanorių talkos tvarkant Pakutuvėnų aplinką.
 • Balandžio 16 d. savanoriai įrengė lieptelį per upeliuką prie Minijos upės prie maudyklos – ruošia takus Didžiojo penktadienio Kryžiaus keliui, kuris bus einamas ne žvyrkeliu, o pradiniu, 1996 metais numatytu, maršrutu.
 • Balandžio 24–28 d. rekolekcijos jaunimui.
 • Gegužės 5 d. Motinos diena. Po šv. Mišių vyko suneštinė pyragų šventė.
 • Birželio 2 d. Tėvo diena. Po šv. Mišių vyko tradicinis šašlykų balius. Kepėme šašlykus ir dalinomės vaišėmis. Bendrystę ir gerą nuotaiką palaikyti padėjo Lietuvos roko legenda Kęstutis Jablonskis.
 • Birželio 8 d. 18:00 val. Šv. Mišios. Po jų – suneštinės vaišės; 20:00 val. šlovinimas; 22:00–8:00 val. Sekminių vigilija – naktinis budėjimas – Adoracija.
 • Birželio 9 d. 8:00 val. rytmetinė Liturginių valandų malda; 12:00 val. Sekminių šv. Mišios.
 • Birželio 10–11 d. rekolekcijos Vilniaus Šv. Juozapo mokyklos per 100-ui žmonių – vaikų, mokytojų ir vaikų tėvelių.
 • Birželio 13 d. Šv. Antano šventė su broliais benediktinais.
 • Birželio 16 d. Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio bažnyčios tituliniai atlaidai.
 • Birželio 16–22 d. skautų stovykla.
 • Birželio 24–28 d. Skuodo krašto ateitininkų stovykla.
 • Liepos 5 d. Pakutuvėnų bažnyčioje instaliuota priešgaisrinė signalizacija.
 • Liepos 16–21 d. Pranciškoniška stovykla šeimoms tema „Gilyn į šv. Jono Pauliaus II Kūno teologiją“. Lektoriai – Aušra ir Andrius Mizgiriai. Dalyvavo daugiau kaip 120 stovyklautojų ne tik iš įvairių Lietuvos miestų, bet taip pat ir iš užsienio (Airijos, Australijos, Liuksemburgo) sugrįžusios šeimos. Paskaitas suaugusiems taip pat vedė šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė ir Pakutuvėnų klebonas br. Antanas Blužas OFM. Programą „Mano vaisingumas yra svarbus“ šeimoms pristatė Arūnas ir Virginija Skirgailos. 10–12 metų mergaitėms ir berniukams buvo organizuojami seminarai apie vaisingumą: „Ciklo šou“ ir „Agentai vykdo misiją“. Paaugliams vyko užsiėmimai pagal savęs pažinimo programą „Susitik save“. Užsiėmimą asmenims, patyrusiems skyrybas arba stovintiems prie skyrybų slenksčio, vedė grupės „Per dykumą“ vadovė Daiva Lubienė iš Kretingos. Liudijimais apie atvirumą gyvybei dalijosi Asta ir Mindaugas Šimkevičiai (Telšiai) bei Ilona ir Vidmantas Momgaudžiai (Kretinga). Šeimų stovykloje vyko kino vakarai – filmų „Trumeno šou“ ir „Juvelyro krautuvėlė“ peržiūros. Ketvirtadienį muzikinę meditaciją „Giesmių giesmė“ pristatė režisierė Dalia Kanclerytė ir giesmių kūrėja Rasa Lapienė. Penktadienio maldos ir šlovinimo vakarą vedė katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“. Visą stovyklą vyko intensyvus darbas grupėse, nuolatinė Švč. Sakramento Adoracija, kasdienės šv. Mišios. Šeštadienį šeimos sportavo kartu su Plungės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komanda, išklausė pirmosios pagalbos kursą ir varžėsi savanorių parengtose estafečių rungtyse. Paskutinį stovyklos vakarą visos suaugusiųjų ir vaikų grupės dalijosi savo paruoštais kūrybiniais prisistatymais bei mokėsi lietuvių liaudies šokių.
 • Liepos 21–28 d. Žemaitijos regiono AA stovykla.
 • Rugpjūčio 10 d. Jungtinis Kretingos, Vydmantų, Gargždų Motinų maldoje, 34 km. žygis iš Kretingos į Pakutuvėnus meldžiant Dievo gailestingumo, apsaugos, meilės ir malonių savo ir viso pasaulio vaikams.
 • Spalio 3–4 d. šv. Pranciškaus tranzitas.
 • Spalio 25–26 d. lapų grėbimo talka.
 • Gruodžio 22 d., sekmadienį, po šv. Mišių Žemaitijos skautų organizacijos nariai dalino Betliejaus taikos ugnelę. Iš Betliejaus atgabentą ugnelės liepsna galima buvo uždegti savo žvakę ir parsinešti į namus.

  2019 metų santrauka:
  • Sausio 21-22 d. brolių pranciškonų definitoriumo nutarimu br. Gediminas Numgaudis OFM skiriamas Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonu. Pakutuvėnų parapijos klebonu paskirtas br. Antanas Blužas OFM. Pakutuvėnuose gyventi ir tarnauti lieka Pranciškonų gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis OFM ir br. Matas Jurevičius OFM.
  • Vasario 4 d. Pakutuvėnų tinklalapis perkeltas į naują serverį.
  • Kovo 25–29 d. kelių, vedančių į Pakutuvėnus, kryžkelėse Plungės savivaldybės pastangomis pastatyti nauji, rudos spalvos lankytinų vietų kelio ženklai, kuriuose užrašyta: „PAKUTUVĖNŲ Šv. Antano Paduviečio bažnyčia“.
  • Balandžio 16 d. savanoriai įrengė lieptelį per upeliuką prie Minijos upės prie maudyklos (tiltelis išstovėjo iki 2022 m. vasario mėn., kai jį nunešė potvynio srovė) – ruošia takus Didžiojo penktadienio Kryžiaus keliui, kuris bus einamas ne žvyrkeliu, o pradiniu, 1996 metais numatytu, maršrutu.
  • Vasarą „Kromelis“ persikėlė į naujas patalpas. Jame pradėta gaminti tikra itališka kava.
  • Liepos 5 d. Pakutuvėnų bažnyčioje instaliuota priešgaisrinė signalizacija.
  • Pakutuvėnų bendruomenė tarnauja „Palaiminimų šeštadieniuose“.

© 2022-03-05, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com