Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2018 m.

  • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
  • Nuo 2018 m. sausio 1 d. Pakutuvėnų bendruomenė priklausomų žmonių reabilitacijai  NEBEPRIIMA.
  • Sausio 4-7 d. Šlovintojai ir parapijiečiai vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2018“ (Augsburg,  Vokietija).
  • Sausio 5 d. nebuvo penktadieninio šlovinimo vakaro, kadangi didžioji dauguma šlovintojų išvyko į MEHR konferenciją.
  • Sausio 14 d. Pakutuvėnų parapijiečiai ir šlovintojai dalyvavo pirmajame Palaiminimų sekmadienyje „Dievas taip pamilo pasaulį…“ (Jn 3, 16) Telšiuose.
  • Sausio 21 d. parapijos aktyvo susirinkime susipažinta su Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo patvirtintais „Telšių vyskupijos parapijų Pastoracinių tarybų nuostatais“.
  • Sausio 26 d. Pakutuvėnų parapija prisijungė prie didžiausios pasaulinės akcijos, skirtos Holokausto aukoms atminti „We remember“.
  • Sausio 28 d. Pakutuvėnų parapijiečiai vyko į atsinaujinimo dieną Kaune.

© 2018-01-28, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com