Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2017 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Sausio 4-8 d. Pakutuvėnų šlovintojai ir parapijiečiai vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2017“ (Augsburg,  Vokietija).
 • Sausio 13 d. iš Vilniaus „Standartų spaustuvės“ parsivežėme Jolantos Klietkutės knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ 600 egz. tiražą. 70 knygų iš karto iškeliavo Lietuvos bibliotekoms.
 • Sausio 15 d. Pakutuvėnų bažnyčioje po šv. Mišių pristatyta knyga apie Pakutuvėnų kaimo istoriją.
 • Sausio 22 d. Dalios Kanclerytės filmo „Sugrįžimas“ (apie ikonos sugrįžimą į Bažnyčią) premjera Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje Klaipėdoje.
 • Sausio 22 d. sekmadienių pamokslai pradėti ne tik įrašinėti, bet ir filmuoti. Nuo šio sekmadienio Pakutuvėnų sekmadieninius pamokslus bus galima rasti ir YouTube.
 • Sausio 29 d. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje atsinaujinimo dienoje „Štai aš visa darau nauja“ br. Gediminas Numgaudis vedė konferencijas: „Atgaila ir susitaikymas“, „Nauja širdis naujiems dalykams“. Atsinaujinimo dienoje dalyvavo ir Pakutuvėnų parapijiečiai.
 • Sausio mėn. vėl iškelta mintis dėl kelio į Pakutuvėnus išasfaltavimo. Kviečiame visus šią idėją palaikyti maldoje.
 • Vasario 4 d. Vilniaus Dailės akademijoje vyko konferencija „Malda už Izraelį“. Konferenciją vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, dalyvavo Pakutuvėnų šlovintojai, Romanas Sabakonis, Martynas Kuliavas. Žydiškų melodijų koncertą dovanojo Vytautas Mikeliūnas ir Eugenijus Kanevičius.
 • Vasario 5 d. pradėti rinkti parapijiečių parašai, kad būtų išasfaltuotas kelias Karklėnai-Aleksandravas. Pirmąjį semadienį surinkta per 100 parašų.
 • Vasario 10 d. Knyga apie Pakutuvėnų kaimo istoriją pristatyta Plungės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo apie 70 žmonių.
 • Vasario 11 d. Pakutuvėnų parapijiečių piligriminė kelionė pas vyskupą br. Liną Vodopjanovą OFM. Aplankė Radviliškį, Panevėžį ir Šiaulius. Užsuko pas Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių seseris (PAMI).
 • Vasario 17 d. po šv. Mišių vienos valandos adoracija jungiantis maldoje, prašant Viešpatį, kad Jis išlietų Šventąją Dvasią ir mes regėtume mūsų pasaulio atgimimą.
 • Vasario 25 d. 12 val. Pakutuvėnų bažnyčioje paminėtos pustelninko Kosto iškeliavimo pas Dangiškąjį Tėvą metinės.
 • Kovo 1 d. kviečiame 40 dienų pasiryžimui „Pasninkas ir malda“ už Europos dvasinį prasiveržimą.
 • Kovo 12 d. 12:30 val. Totonto (Kanada) Prisikėlimo parapijos salėje pristatytas filmas „Avinėlio vartai“. Dalyvavo br. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Kovo 14 d. 18.00 val. Knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ sutiktuvės Vilniaus Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Dalyvavo knygos autorė Jolanta Klietkutė, režisierius Audrius Stonys. Moderavo Gediminas Jaunius. Susirinko apie 60 klausytojų.
 • Kovo 19-28 d. Piligriminė – pažintinė kelionė po šv. Žemę su br. Gediminu Numgaudžiu OFM. Organizavo „Quo vadis“.
 • Kovo 23 d. šv. Mišias aukojo br. Algirdas Malakauskis OFM.
 • Kovo-balandžio mėn. floristė Dalia Čėsnienė organizavo floritikos seminarus, kurių metu gautos lėšos buvo skirtos Pakutuvėnų bažnyčios puošybai Velykų šventėms.
 • Balandžio 2 d. praėjusią savaitę per 800 surinktų parašų ir prašymas išasfaltuoti kelią Karklėnai-Aleksandravas įteiktas Plungės savivaldybei. Nutarta parašus rinkti ir toliau.
 • Balandžio 3 d. pradėtos tualetų ir prausyklų komplekso statybos prie bažnyčios.
 • Balandžio 9 d. Verbų skemadienio šv. Mišios 12 val.
 • Balandžio 7-8 d. Pakutuvėnų bendruomenė dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje Plungės IKI, (Senamiesčio a. 1).
 • Balandžio 10-13 d. talka Pakutuvėnų bažnyčios ir aplinkos tvarkymui prieš Velykas.
 • Balandžio 13 d. Paskutinė vakarienė/Eucharistijos įsteigimas: 20:00 val. Šv. Mišios. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės žmonės budėjo per naktį.
 • Balandžio 13 d. Plungės savivaldybėje brolis Gediminas Numgaudis susitiko su savivaldybės meru Audriumi Klišoniu ir Jonu Varkaliu. Kalbėjosi apie kelio Karklėnai-Aleksandravas remontą.
 • Balanžio 14 d. Viešpaties kančia ir mirtis: 15:00 val. Kryžiaus kelias, 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).
 • Balandžio 15 d. Viešpaties Prisikėlimo laukimas (Velyknaktis): 21:00 val. Žiburių liturgija (bažnyčios šventoriuje, prie laužo), Prisikėlimo Šv. Mišios (bažnyčioje). Šv. Mišių metų pakrikštyti 3 suaugusieji.
 • Balandžio 16 d. Viešpaties Prisikėlimas: 08:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios, 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios. Dienos šv. Mišiose dalyvavo Pakutuvėnų ir Kretingos bažnyčių klebonas br. Antanas Blužas OFM. Sveikinimo žodį tarė Mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.
 • Balandžio 17 d. Antroji Velykų diena 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Balandžio 18 d. 18:30 val. Panevėžio kino centre „Garsas“ br. Gediminas Numgaudis pristatė dokumentinį filmą „Avinėlio vartai“.
 • Balandžio 29 d. 12 val. Aleksandravo kultūros namuose vyko susitikimas su broliu Gediminu Numgaudžiu OFM knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ autore Jolanta Klietkute.
 • Balandžio 24 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGa klasės rekolekcijos. Vadovai A. Raudienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Balandžio 25 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 6e klasės rekolekcijos. Vadovai A. Razmienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Balandžio 26 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGc klasės rekolekcijos. Vadovai V. Meilienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Balandžio 28 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIIGb klasės rekolekcijos. Vadovai J. Tutinienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 2 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 6b klasės rekolekcijos. Vadovai V. Valiūnienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 3 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7e klasės rekolekcijos. Vadovai S. Andrijauskienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 4 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8a klasės rekolekcijos. Vadovai s. D. Ančerytė FMSC, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 5 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGb klasės rekolekcijos. Vadovai R. Olšauskienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 7 d. po šv. Mišių į naują gyvenimą išlydėjome parapijos administratorę Jūratę Lapienienę.
 • Gegužės 8 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGd klasės rekolekcijos. Vadovai V. Domarkienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 9 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 6d klasės rekolekcijos. Vadovai A. Aniulis, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 10 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7a klasės rekolekcijos. Vadovai R. Čičiūnienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 11 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8c klasės rekolekcijos. Vadovai I. Kalniuvienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 12 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIIGa klasės rekolekcijos. Vadovai R. Žygaitienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 12–14 d. SAV stovykla. Dalyvavo 8 jauni žmonės.
 • Gegužės 13 d. Atidarytas Pakutuvėnų „Kromelio“ prekybos sezonas. „Kromelio“ administravimo pareigas perėmė Ina.
 • Gegužės 15 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8e klasės rekolekcijos. Vadovai R. Norvaišienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 16 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 6a klasės rekolekcijos. Vadovai A. Šneideraitis, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 17 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7d klasės rekolekcijos. Vadovai K. Paulauskienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 18 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIIGc klasės rekolekcijos. Vadovai R. Žiubrys, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 19 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8b klasės rekolekcijos. Vadovai R. Lukoševičiūtė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 20 d. Parapijos narių ekskursija žydų istorijos pėdsakais Kretingos rajone. Vadovas Julius Kanarskas (Kretingos muziejus).
 • Gegužės 21 d. šv. Mišiose apsilankė Telšių r. Pavandenės bendruomenės nariai.
 • Gegužės 22 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7b klasės rekolekcijos. Vadovai A. Šiaudvytis, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 23 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 6c klasės rekolekcijos. Vadovai D. Račkuvienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 24 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8d klasės rekolekcijos. Vadovai J. Motijauskienė, br. T. Žymantas OFM.
 • Gegužės 26 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7c klasės rekolekcijos. Vadovai V. Rudavičienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 27–28 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos penktų ir šeštų klasių mokslo metų pabaigos stovykla.
 • Birželio 1 d. talka puošiant bažnyčią Sekminių šventėms.
 • Birželio 3-4 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos šeštos klasės mokslo metų pabaigos stovykla.
 • Birželio 3-4 d. Sekminių vigilija. Pradžia 17 val. Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas ir mokymai iki sekmadienio 12 val. Šv. Mišių.
 • Birželio 4 d. Sekminių ir Tėvo dienos šv. Mišios. Po šv. Mišių amfiteatre vyko šašlykų balius, koncertavo Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos Liaudiškos muzikos ansamblis „Joginta“.
 • Birželio 11 d. Šv. Antano atlaidai, Švč. Trejybės iškilmės, Pirmosios Komunijos šventė keturiems parapijos vaikams. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas br. Antanas Blužas ofm. Po šv. Mišių amfiteatre laukė tradicinė žirnių košė ir šv. Antano sendaikčių turgelis simboliniu pavadinimu „Grįžta pamesti daiktai...“. Aukos, surinktos turgelio metu bus skirtos tualetų prie bažnyčios statyboms.
 • Birželio 13 d. parapijiečių kelionė į Vilniaus akademinio dramos teatro spektaklį „Apreiškimas Marijai“.
 • Birželio 13 d. Panevėžio vyskupijos gyvojo rožančiaus piligrimų būrys vykstantis į Šv. Antano atlaidus Kretingoj, sustojo maldoms ir katechezei Pakutuvėnų bažnyčioje.
 • Birželio 17 d. bendruomenės iškyla baidarėmis.
 • Birželio 20 d. maldos vakaras „Malda už Izraelį“ Pakutuvėnų bažnyčioje. Dalyvavo mesijinių žydų rabinai Boris Grisenko (Kijevas), Andrej Vdov (Sankt Peterburgas), Micheil Grišim (Tichvinskas); kunigas Gediminas Numgaudis OFM (Pakutuvėnai) ir šlovinimo muzikos bei šokio grupė.
 • Liepos 6 d. Pakutuvėnų bendruomenės kelionė į Žemaičių Kalvariją. Vakare prie Žaliosios trobelės giedodami Lietuvos himną, jungėmės su viso pasaulio lietuviais.
 • Liepos 11-16 d. Pranciškoniška stovykla šeimoms „Mano artumas eis su tavimi, ir Aš įvesiu tave į poilsį“ (plg. Iš 33, 14). Organizavo Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
 • Liepos 12 d. 8.00 Rytmetinė malda / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00 Šlovinimas ir paskaita (Andrej Vdov) / bažnyčia. 12.30 Darbas grupėse / šventorius. 14.00 Pietūs / stovyklavietė. 16.30 Šlovinimas ir paskaita (br. Gediminas Numgaudis OFM) / bažnyčia. 18.00 Šv. Mišios / bažnyčia. Po šv. Mišių prasideda nuolatinė Švč. Sakramento Adoracija kapinių koplyčioje. 19.30 Vakarienė / stovyklavietė. 20.30 Šlovinimo vakaras (veda Aušra Girdenienė) / bažnyčia.
 • Liepos 13 d. 8.00 Rytmetinė malda / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00–12.30 Šlovinimas ir paskaita (Andrej Vdov) / bažnyčia. 12.30–13.30 Darbas grupėse / šventorius. 14.00 Pietūs / stovyklavietė. 16.30 Šlovinimas ir paskaita (J. E. vyskupas Kęstutis Kėvalas) / bažnyčia. 18.00 Vaikų ir jaunimo šv. Mišios (vadovauja J. E. vyskupas Kęstutis Kėvalas) / bažnyčia. 19.30 Vakarienė / stovyklavietė. 20.30 Šlovinimo vakaras (veda jaunimo grupė „Dėl Tavęs“) / bažnyčia.
 • Liepos 13 d. vakaro šv. Mišių metu vysk. Kęstutis Kėvalas suteikė Sutvirtinimo sakramentą aštuoniems Pakutuvėnų bendruomenės nariams.
 • Liepos 14 d. ATGAILOS DIENA. 8.00 Rytmetinė malda / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00 Šlovinimas ir paskaita (br. Gediminas Numgaudis OFM) / bažnyčia. 12.30 Darbas grupėse / šventorius. 14.00 Pietūs / stovyklavietė. 15.30 Susitaikinimo sakramentas / šventorius. 16.30 Šlovinimas ir paskaita (br. Gediminas Numgaudis OFM) / bažnyčia. 18.00 Šv. Mišios / bažnyčia. 19.30 Vakarienė / stovyklavietė. 20.30 Šlovinimo vakaras (veda charizmatinė bendruomenė „Jesės atžala“) / angaras.
 • Liepos 15 d. 8.00 Rytmetinė malda / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00 Šlovinimas ir paskaita (Rūta Šalaševičienė) / bažnyčia. 12.30 Darbas grupėse / šventorius. 14.00 Pietūs / stovyklavietė. 16.30 Šlovinimas ir paskaita (Rūta Šalaševičienė) / bažnyčia. 18.00 Šv. Mišios / bažnyčia. 19.30 Šabo šventimas kartu su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene / angaras. 21.00 Naktipiečiai / stovyklavietė.
 • Liepos 16 d. 8.00 Rytmetinė malda / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00 Stovyklos dalyvių liudijimai / bažnyčia. 11.00 Malda ir atsisveikinimas grupėse / šventorius. 12.00 Šv. Mišios / bažnyčia. 14.00 Pietūs ir išvykimas / stovyklavietė.
 • Liepos 23-30 d. Žemaitijos regiono AA stovykla. Dalyvavo 200 žmonių (jų tarpe 40 vaikų).
 • Liepos 23 d. 15.00 val. atviras AA susirinkimas angare.
 • Liepos pabaigoje pradėtas kelio Aleksandravas-Pakutuvėnai remontas.
 • Rugpjūčio 9-15 d. tarptautinė skautų studentų stovykla „Kultūros uostas“.
 • Rugpjūčio 11-13 d. ateitininkų „Paskutinis laužas  2017“ (38 žmonės).
 • Rugpjūčio 19-20 d. Rekolekcijos OFS brolijų kandidatams bei visiems besidomintiems pranciškonišku dvasingumu. Dalyvavo 44 žmonės.
 • Rugpjūčio 25 d. Pakutuvėnus aplankė Panevėžio Vysk. K. Paltaroko gimnazijos mokytojai.
 • Rugpjūčio 27 d. parapijos aktyvo susirinkime apsvarstytos Pakutuvėnų bendruomenės struktūros ir pareigų gairės.
 • Rugpjūčio 28 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokytojams.
 • Rugpjūčio 31 d. Žemaičių Kalvarijoje kraštotyrininko Konstantino Bružo 105 metų jubiliejaus minėjimas. Ant „Žaliosios trobelės“ atidengta atminimo lenta.
 • Rugsėjo pradžioje pabaigtas kelio Aleksandravas-Pakutuvėnai remontas.
 • Rugsėjo 1 d. Evangelizacija Mažeikiuose „Rugsėjo pirmoji kitaip“.
 • Rugsėjo 8 d. Evangelizacijos ir šlovinimo vakaras Palangos parapijos namų kieme.
 • Rugsėjo 9 d. knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ pristatymas Kretingos muziejaus Baltojoje salėje.
 • Rugsėjo 10 d. parapijos aktyvo susirinkime nubraižyta Pakutuvėnų bendruomenės struktūra, pasidalinta įsipareigojimais.
 • Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Pakutuvėnų parapijiečiai (20 žmonių) dalyvavo tarptautinėje charizmatinėje konferencijoje „Kuo esi? Atverk moteriškumą, atrask vyriškumą“ Lodzėje (Lenkija). Konferenciją organizavo charizmatinė bendruomenė „Mocni w Duchu“.
 • Spalio 4 d. Šv. Pranciškaus diena. 18.00 val. Pakutuvėnuose šventėme šv. Mišas, po kurių vykome į Plungę švęsti šv. Pranciškaus dienos kartu su nakvynės namų gyventojais.
 • Spalio 20-21 d. „Maisto banko akcija“. Pakutuvėnų bendruomenės nariai aukas rinko Plungės centrinėje parduotuvėje IKI.
 • Lapkričio 1 d. Visi šventieji (trečiadienis) – šv. Mišios 12.00 val. bažnyčioje.
 • Lapkričio 2 d. Vėlinės (ketvirtadienis) – šv. Mišios 18.00 val. bažnyčioje.
 • Lapkričio 25 d. Kristaus Karaliaus šventės išvakarės. 18.00 val. šv. Mišios, agapė, Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas.
 • Lapkričio 26 d. Kristaus Karaliaus šventė – nuo 24.00 val. šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“. 8.00 val. adoracijos pabaiga. 9.00 val. šlovinimas. 10.00 val. konferencija (Gediminas Numgaudis OFM). 12.00 val. šv. Mišios.
 • Lapkričio 27 d. Pakutuvėnų klebono pareigas iš br. kun. Antano Blužo OFM perėmė br. kun. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Gruodžio 1-2 d. į Pakutuvėnus rekolekcijoms atvyko 40-ties jaunų žmonių, besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui, grupė, vadovaujama kun. Erasto Murausko.
 • Gruodžio 15 d. jau antrus metus vyksta pranciškoniškas prakartėlių konkursas. Šiais metais konkursui buvo pristatytos dvi parapijiečių šeimų kurtos prakartėlės.
 • Gruodžio 16 d. Rekolekcijų diena šlovintojams. 10:00 val. I konferencija. 11:00 val. II konferencija. 13:00 dieninė malda ir pietūs. Po pietų – uždara Pakutuvėnų grupės repeticija ir diskusijos. 18:00 val. Šv. Mišios.
 • Gruodžio 18-20 d. talka ruošiantis šv. Kalėdoms.
 • Gruodžio 24 d. Retai taip sutampa, kad IV Advento sekmadienis būtų ir Kūčių diena. 12:00 val. – šv. Mišios bažnyčioje. 20:00 val. Bernelių šv. Mišios angare, kurias aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM. Susirinko apie 1000 žmonių. Po šv. Mišių – staigmena – Ovidijaus Vyšniausko koncertas.
 • Gruodžio 25 d. Pirmoji Kalėdų diena. 12:00 val. Šv. Mišias aukojo br. Alvydas Virbalis OFM, pranciškonų provincijolas br. Algirdas Malakauskis OFM ir br. Gediminas Numgaudis OFM. Po šv. Mišių šventėme bendruomenės narių Indrės ir Irmanto santuoką.
 • Gruodžio 26 d. Antroji Kalėdų diena. 12:00 val. šv. Mišias aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM, šlovinimą vedė Jūratė Marija Bernadeta Pagojutė-Kensminienė.
 • Gruodžio 31 d. 12 val. Šv. Mišios. 22 val. Adoracija, 23.00 val. Naujametinės šv. Mišios, kuriose dalyvavo žmonės iš įvairiausių Lietuvos kampelių: Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Vilniaus, Kuršėnų, Plungės, Skuodo, Kretingos, Palangos... Ir iš užsienio: Rumunijos, Nigerijos, Indijos.
2017 metų santrauka:
 • Sausio pradžioje išleista knyga apie Pakutuvėnų kaimo istoriją.
 • Nuo metų pradžios įrašinėjamas ne tik pamokslų garsas, bet ir filmuojamas vaizdas. Pamokslus galima rasti Pakutuvėnų YouTube paskyroje ir tinklalapyje.
 • Balandžio mėn. pradėtos tualetų ir prausyklų komplekso statybos prie bažnyčios.
 • Rugpjūčio-rugsėjo mėn. sutvarkytas kelias Aleksandravas-Pakutuvėnai (padėtas pagrindas, užbertas žvyras, sutvarkyti kelkraščiai).
 • Rugpjūčio 27 d. parapijos aktyvo susirinkime apsvarstytos Pakutuvėnų bendruomenės struktūros ir pareigų gairės.

 • Rugsėjo 10 d. parapijos aktyvo susirinkime nubraižyta Pakutuvėnų bendruomenės struktūra, pasidalinta įsipareigojimais.
 • Lapkričio 27 d. Pakutuvėnų klebono pareigas iš br. kun. Antano Blužo OFM perėmė br. kun. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Kiekvieną ANTRADIENIO vakarą po 18:00 val. šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija Pakutuvėnų bažnyčioje. Šlovinimą veda Jūratė Marija Bernadeta Pagojutė-Kensminienė.
 • Kiekvieną PENKTADIENIO vakarą po 18:00 val. Šv. Mišių šlovinimo vakarai Pakutuvėnų bažnyčioje. Šlovinimą veda Violeta Gaubytė.
 • Paskutinį mėnesio SEKMADIENĮ po 12:00 val. šv. Mišių parapijos aktyvas susirenka bažnyčios 3-ame aukšte aptarti einamųjų reikalų.
 • Paskutinį mėnesio SEKMADIENĮ 09.30 val. Pakutuvėnuose vyksta AL-ANON (alkoholikų draugų bei artimųjų) susirinkimai.
 • Paskutinį mėnesio SEKMADIENĮ 09.30 val. Pakutuvėnų „Teatriuke“ vyksta AA (anoniminių alkoholikų) susirinkimai.


© 2018-01-03, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com