Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2017 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Sausio 4-8 d. Pakutuvėnų šlovintojai ir parapijiečiai vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2017“ (Augsburg,  Vokietija).
 • Sausio 13 d. iš Vilniaus „Standartų spaustuvės“ parsivežėme Jolantos Klietkutės knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ 600 egz. tiražą. 70 knygų iš karto iškeliavo Lietuvos bibliotekoms.
 • Sausio 15 d. Pakutuvėnų bažnyčioje po šv. Mišių pristatyta knyga apie Pakutuvėnų kaimo istoriją.
 • Sausio 22 d. Dalios Kanclerytės filmo „Sugrįžimas“ (apie ikonos sugrįžimą į Bažnyčią) premjera Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje Klaipėdoje.
 • Sausio 22 d. sekmadienių pamokslai pradėti ne tik įrašinėti, bet ir filmuoti. Nuo šio sekmadienio Pakutuvėnų sekmadieninius pamokslus bus galima rasti ir YouTube.
 • Sausio 29 d. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje atsinaujinimo dienoje „Štai aš visa darau nauja“ br. Gediminas Numgaudis vedė konferencijas: „Atgaila ir susitaikymas“, „Nauja širdis naujiems dalykams“. Atsinaujinimo dienoje dalyvavo ir Pakutuvėnų parapijiečiai.
 • Sausio mėn. vėl iškelta mintis dėl kelio į Pakutuvėnus išasfaltavimo. Kviečiame visus šią idėją palaikyti maldoje.
 • Vasario 4 d. Vilniaus Dailės akademijoje vyko konferencija „Malda už Izraelį“. Konferenciją vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, dalyvavo Pakutuvėnų šlovintojai, Romanas Sabakonis, Martynas Kuliavas. Žydiškų melodijų koncertą dovanojo Vytautas Mikeliūnas ir Eugenijus Kanevičius.
 • Vasario 10 d. Knyga apie Pakutuvėnų kaimo istoriją pristatyta Plungės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo apie 70 žmonių.
 • Vasario 11 d. Pakutuvėnų parapijiečių piligriminė kelionė pas vyskupą br. Liną Vodopjanovą OFM. Aplankė Radviliškį, Panevėžį ir Šiaulius. Užsuko pas Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių seseris (PAMI).


© 2017-02-14, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com