Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2017 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Sausio 4-8 d. Pakutuvėnų šlovintojai ir parapijiečiai vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2017“ (Augsburg,  Vokietija).
 • Sausio 13 d. iš Vilniaus „Standartų spaustuvės“ parsivežėme Jolantos Klietkutės knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ 600 egz. tiražą. 70 knygų iš karto iškeliavo Lietuvos bibliotekoms.
 • Sausio 15 d. Pakutuvėnų bažnyčioje po šv. Mišių pristatyta knyga apie Pakutuvėnų kaimo istoriją.
 • Sausio 22 d. Dalios Kanclerytės filmo „Sugrįžimas“ (apie ikonos sugrįžimą į Bažnyčią) premjera Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje Klaipėdoje.
 • Sausio 22 d. sekmadienių pamokslai pradėti ne tik įrašinėti, bet ir filmuoti. Nuo šio sekmadienio Pakutuvėnų sekmadieninius pamokslus bus galima rasti ir YouTube.
 • Sausio 29 d. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje atsinaujinimo dienoje „Štai aš visa darau nauja“ br. Gediminas Numgaudis vedė konferencijas: „Atgaila ir susitaikymas“, „Nauja širdis naujiems dalykams“. Atsinaujinimo dienoje dalyvavo ir Pakutuvėnų parapijiečiai.
 • Sausio mėn. vėl iškelta mintis dėl kelio į Pakutuvėnus išasfaltavimo. Kviečiame visus šią idėją palaikyti maldoje.
 • Vasario 4 d. Vilniaus Dailės akademijoje vyko konferencija „Malda už Izraelį“. Konferenciją vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, dalyvavo Pakutuvėnų šlovintojai, Romanas Sabakonis, Martynas Kuliavas. Žydiškų melodijų koncertą dovanojo Vytautas Mikeliūnas ir Eugenijus Kanevičius.
 • Vasario 5 d. pradėti rinkti parapijiečių parašai, kad būtų išasfaltuotas kelias Karklėnai-Aleksandravas. Pirmąjį semadienį surinkta per 100 parašų.
 • Vasario 10 d. Knyga apie Pakutuvėnų kaimo istoriją pristatyta Plungės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo apie 70 žmonių.
 • Vasario 11 d. Pakutuvėnų parapijiečių piligriminė kelionė pas vyskupą br. Liną Vodopjanovą OFM. Aplankė Radviliškį, Panevėžį ir Šiaulius. Užsuko pas Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių seseris (PAMI).
 • Vasario 17 d. po šv. Mišių vienos valandos adoracija jungiantis maldoje, prašant Viešpatį, kad Jis išlietų Šventąją Dvasią ir mes regėtume mūsų pasaulio atgimimą.
 • Vasario 25 d. 12 val. Pakutuvėnų bažnyčioje paminėtos pustelninko Kosto iškeliavimo pas Dangiškąjį Tėvą metinės.
 • Kovo 1 d. kviečiame 40 dienų pasiryžimui „Pasninkas ir malda“ už Europos dvasinį prasiveržimą.
 • Kovo 12 d. 12:30 val. Totonto (Kanada) Prisikėlimo parapijos salėje pristatytas filmas „Avinėlio vartai“. Dalyvavo br. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Kovo 14 d. 18.00 val. Knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ sutiktuvės Vilniaus Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Dalyvavo knygos autorė Jolanta Klietkutė, režisierius Audrius Stonys. Moderavo Gediminas Jaunius. Susirinko apie 60 klausytojų.
 • Kovo 19-28 d. Piligriminė – pažintinė kelionė po šv. Žemę su br. Gediminu Numgaudžiu OFM. Organizavo „Quo vadis“.
 • Kovo 23 d. šv. Mišias aukojo br. Algirdas Malakauskis OFM.
 • Kovo-balandžio mėn. floristė Dalia Čėsnienė organizavo floritikos seminarus, kurių metu gautos lėšos buvo skirtos Pakutuvėnų bažnyčios puošybai Velykų šventėms.
 • Balandžio 2 d. praėjusią savaitę per 800 surinktų parašų ir prašymas išasfaltuoti kelią Karklėnai-Aleksandravas įteiktas Plungės savivaldybei. Nutarta parašus rinkti ir toliau.
 • Balandžio 3 d. pradėtos tualetų ir prausyklių komplekso statybos pri bažnyčios.
 • Balandžio 9 d. Verbų skemadienio šv. Mišios 12 val.
 • Balandžio 7-8 d. Pakutuvėnų bendruomenė dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje Plungės IKI, (Senamiesčio a. 1).
 • Balandžio 10-13 d. talka Pakutuvėnų bažnyčios ir aplinkos tvarkymui prieš Velykas.
 • Balandžio 13 d. Paskutinė vakarienė/Eucharistijos įsteigimas: 20:00 val. Šv. Mišios. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išnešamas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės žmonės budėjo per naktį.
 • Balandžio 13 d. Plungės savivaldybėje brolis Gediminas Numgaudis susitiko su savivaldybės meru Audriumi Klišoniu ir Jonu Varkaliu. Kalbėjosi apie kelio Karklėnai-Aleksandravas remontą.
 • Balanžio 14 d. Viešpaties kančia ir mirtis: 15:00 val. Kryžiaus kelias, 18:00 val. Kryžiaus išaukštinimo pamaldos (bažnyčioje).
 • Balandžio 15 d. Viešpaties Prisikėlimo laukimas (Velyknaktis): 21:00 val. Žiburių liturgija (bažnyčios šventoriuje, prie laužo), Prisikėlimo Šv. Mišios (bažnyčioje). Šv. Mišių metų pakrikštyti 3 suaugusieji.
 • Balandžio 16 d. Viešpaties Prisikėlimas: 08:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios, 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios. Dienos šv. Mišiose dalyvavo Pakutuvėnų ir Kretingos bažnyčių klebonas br. Antanas Blužas OFM. Sveikinimo žodį tarė Mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.
 • Balandžio 17 d. Antroji Velykų diena 12:00 val. Šv. Mišios.
 • Balandžio 18 d. 18:30 val. Panevėžio kino centre „Garsas“ br. Gediminas Numgaudis pristatė dokumentinį filmą „Avinėlio vartai“.
 • Balandžio 29 d. 12 val. Aleksandravo kultūros namuose vyks susitikimas su broliu Gediminu Numgaudžiu OFM knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ autore Jolanta Klietkute.

© 2017-04-23, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com