Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2016 m.

 • Sausio 1 d. iškilmė: Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai). 12.00 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Agapė (bažnyčios balkone).
 • Sausio 2-8 d. Pakutuvėnų šlovintojai vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2016“ (Augsburg,  Vokietija).
 • Sausio 11-15 d. Kretingoje vyko Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos rinkiminė kapitula, kuriai pirmininkavo vizitatorius br. Sandro Overend Rigillo OFM iš Maltos. Kapituloje balsavimo teisę turėjo 37 Lietuvos pranciškonų broliai, davę amžinuosius įžadus. 2016–2022 metų kadencijai naujuojuProvincijos viceprovincijolu, sekretoriumi ir Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno gvardijonu išrinktas Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, Pakutuvėnų vienuolyno ekonomas br. Andrius Nenėnas OFM. Trejų metų kadencijai išrinkti keturi provincijos definitoriai, vienas jų – Pakutuvėnų vienuolyno vyresnysis br. Gediminas Numgaudis.
 • Sausio 18-19 d. Kryžių kalne vykusiame definitoriume artimiausiems trejiems metams buvo paskirstytos brolių pareigybės parapijose bei vienuolynuose. Brolis Andrius Nenėnas išvyksta į Vilniaus Bernardinų parapiją. Br. Gediminas Numgaudis atleistas iš Evangelizacijos ir Misijų sekretoriaus pareigų, tačiau liko Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio vienuolyno vyresniuoju bei Šv. Žemės vice-komisaru. Pakutuvėnų parapijoje liko br. Matas Jurevičius ir br. Alvydas Virbalis, kuris paskirtas Pakutuvėnų vienuolyno ekonomu, toliau lieka VšĮ „Pranciškonų gimnazija“ direktoriumi, Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru, Justice and Peace Itegrity of Creation sekretoriumi.
 • Sausio 28 d. J. E. Telšių Vyskupo dekretu Nr. 47 Pakutuvėnų parapijos klebonu paskirtas Kretingos parapijos klebonas br. Antanas Blužas OFM.
 • Penktadieniais po 18 val. šv. Mišių vyksta šlovinimo, šv. Rašto skaitymo ir liudijimų vakarai.
 • Vasario 14 d. Jūratė Lapienienė pradėjo dirbti Pakutuvėnų bažnyčios administratore.
 • Vasario 14 d. Po šv. Mišių parapijiečiai atsisveikino su klebonu br. Andrium Nenėnu OFM, kuris išvyksta į Vilnių.
 • Vasario 17 d. Pakutuvėnų bažnyčioje br. Andrius Nenėnas OFM ir naujasis klebonas br. Antanas Blužas OFM pasirašė Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos perdavimo aktą.
 • Kovo 3 d. buvusio pustelninko Kosto Ketleriaus laidotuvės Pakutuvėnų parapijos kapinėse.
 • Kovo 18-19 d. Pakutuvėnų bendruomenė dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje Plungės IKI parduotuvėje.
 • Kovo - balandžio mėn. Pakutuvėnų bendruomenėje gyvenantis Vytautas Daujotas taisė Kretingos bažnyčios vargonus.
 • Balandžio mėn. pradėtas griauti konteinerių komlpeksas, kuris daug metų stovėjo apleistas.
 • Balandžio 5 d. šalia br. Gedimino trobelės pasodinta 12 vaismedžių, kada nors ten bus puikus sodas.
 • Balandžio 6 d. pradėta tvarkyti Žalioji trobelė Žemaičių Kalvarijoje. Ji bus skirta piligrimams apsigyventi, nes šviesaus atminimo Julijona Bružienė (mirusi metų pradžioje), paliko savo namelį broliams pranciškonams. O ji buvo viena seniausių farmacininkių Lietuvoje. Jos noras buvo palikti tą trobelę žmonėms, kurie atvyks į Žemaičių Kalvariją kaip piligrimai.
 • Balandžio 10 ir 17 d. po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami ne vien tik vaišintis bendruomenės virta žirnių koše ir arbata, bet ir užsirašyti savanoriais į parapijiečių sąrašą.
 • Balandžio 17 d. Pakutuvėnų bendruomenės nariai ir šlovintojai dalyvavo Kaune vykusioje atsinaujinimo dienoje.
 • Balandžio 21 d. rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos 7a kl. mokiniams.
 • Balandžio 21 d. kažkoks miško žvėrelis papjovė 8 vištas, Pakutuvėnų bendruomenei liko 7 vištos.
 • Balandžio 22–24 d. Žemaitijos skautų stovykla. Dalyvavo apie 30 jaunuolių.
 • Balandžio 24 d. po šv. Mišių vyko parapijiečių savanorių susirinkimas. Savanoriais užsirašė apie 38 žmonės, susirinkime dalyvavo apie 20. Aptartos ekonomo, liturginė, katehezės tarnystės, artėjančių Sekminių švenčių programa.
 • Balandžio 25 d. rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos 7b kl. mokiniams.
 • Balandžio 27 d. rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos IGc kl. mokiniams.
 • Balandžio 29 d. rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos IIIGd kl. mokiniams.
 • Balandžio mėnesį Pakutuvėnų bendruomenę sudarė 9 bendruomenės nariai, 2 darbuotojai, 3 broliai pranciškonai.
 • Gegužės mėn. pradėtos rinkti aukos tualetų komplekso prie bažnyčios statyboms.
 • Gegužės 2 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGd klasės rekolekcijos. Vad. br. T. Žymantas  OFM, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 4 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGe klasės rekolekcijos. Vad. A. Budrienė, br. T. Žymantas  OFM.
 • Gegužės 5 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGa klasės rekolekcijos. Vad. R. Petrauskienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 6 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7c klasės rekolekcijos. Vad. I. Kalniuvienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 6–8 d. bendruomenės nariai dalyvavo Vilniuje Nacionaliniame gailestingumo kongrese.
 • Gegužės 9 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8b klasės rekolekcijos. Vad. R. Olšauskienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 11 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IGb klasės rekolekcijos. Vad. D. Rimkutė, br. T. Žymantas  OFM.
 • Gegužės 12 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8a klasės rekolekcijos. Vad. E. Mėžetienė, s. J. Lukauskaitė FMSC.
 • Gegužės 13 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8e klasės rekolekcijos. Vad. M. Uljanova, br. T. Žymantas  OFM.
 • Gegužės 13–15 d. suaugusių alkoholikų vaikų (SAV) stovykla.
 • Gegužės 14 d. Sekminių vigilija: 16.00 val. šlovinimas, mokymas, 18.00 val. šv. Mišios, po šv. Mišių agapė – suneštinė vakarienė, iki 24.00 val. šlovinimas, liudijimai, užtarimo maldos, nuo 24.00 val. tylos metas, Švč. Sakramento adoracija iki ryto.
 • Gegužės 15 d. Sekminės: 10.00 val. šlovinimas, mokymas, liudijimas, 12.00 šv. Mišios, kurių metu Pirmosios Komunijos priėjo 4 vaikai ir 1 suaugęs parapijiečiai.
 • Gegužės 16 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7e klasės rekolekcijos. Vad. br. T. Žymantas  OFM, R. Norvaišienė.
 • Gegužės 18 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 7d klasės rekolekcijos. Vad. br. T. Žymantas  OFM, J. Motijauskienė.
 • Gegužės 20 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8c klasės rekolekcijos. Vad. br. T. Žymantas  OFM, V. Meilienė.
 • Gegužės 23 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIIGb klasės rekolekcijos. Vad. br. T. Žymantas  OFM, L. Jucytė.
 • Gegužės 25 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos 8d klasės rekolekcijos. Vad.br. T. Žymantas  OFM, V. Domarkienė.
 • Gegužės 28 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos mokslo metų pabaigos šventė Pakutuvėnuose 5 kl. vaikams ir jų tėvams. Vad. br. T. Žymantas OFM, s. J. Lukauskaitė FMSC, klasių auklėtojai.
 • Birželio 4–5 d. mokslo metų užbaigtuvės Kretingos pranciškonų gimnazijos 6-tų klasių mokiniams.
 • Birželio 5 d. šventėme Tėvo dieną, po šv. Mišių bažnyčioje koncertavo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos styginių orkestras (vad. Violeta Gaubytė), amfiteatre koncertavo jaunimas, parapijiečiai ir bendruomenė kepė šašlykus.
 • Birželio 20-24 d. Bendruomenės nariai uždengė naują medinį stogą padangtei prie bažnyčios.
 • Birželio 25-27 d. Pasiruošimo pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygiui „Mano broliai, noriu jus visus nusiųsti į Rojų!“ į Žemaičių Kalvariją rekolekcijos Pakutuvėnuose. Šių metų žygis yra skirtas Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejui paminėti. Dalyvavo 40 jaunų žmonių. Organizavo Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija, Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija. Rekolekcijas vedė br. Antanas Blužas ofm.
 • Liepos 4-5 d. Plungės raj. seniūnijos nušienavo Pakutuvėnų tūkstantmečio ąžuolyno teritoriją.
 • Liepos 5 d. Parapijos aktyvo išvyka baidarėmis: debesuotą su pragiedruliais liepos 5 pavakarę didelis būrys Pakūtos bendruomenės žmonių rinkomės „Žemsodos“ kieme, nes ruošėmės plaukti baidarėmis Minijos upe. Apsišarvavę apsauginėmis liemenėmis, išklausę instruktažą čiupome spalvotus irklus ir sėdome į baidares. Dideliam mūsų džiaugsmui, debesys išsisklaidė ir saulė niekieno netrukdoma šildė ir švietė, o mes leidomės pasroviui. Mažyčiai baimės trupinėliai greit išnyko, nes švelni upės srovė, o svarbiausia, bendražygių draugiškumas ir nuostabi nuotaika drąsino ir lydėjo mus visos kelionės metu. Koks nuostabus pasaulis žvelgiant į jį iš upės vingių, kokia skaidri vandens gelmė, kokie permatomi laumžirgėliai ir kokie švelnučiai ančiukai, kokios įvairiaspalvės pakrančių gėlės, kokie žaismingi saulės spinduliai, žaidžiantys upės vandenyje ir mūsų akyse. Juk per kūrybą galima taip realiai pajausti ir patį Kūrėją. Atplaukėme gerokai praalkę, todėl ypač nudžiugino užkurta ugnelė, ant kurios netrukus spirgėjo gardūs šašlykai. Nuostabus vakaras bičiulių būryje, Dievo dovanotas nuostabus oras, bendrystė apčiuopiamai ir realiai patvirtina Jėzaus pažadą: ,,Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,20). O ką jau bekalbėti, kai susirinkę keliasdešimt…
 • Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimo šventė: 18.00 šv. Mišios, 19.00 Aleksandravo k. folklorinio ansamblio koncertas, agapė, „Tautiškos giesmės“ giedojimas angare (renginys turėjo vykti Lietuvos tūkstantmečio ąžuolyne, tačiau dėl lietaus buvo perkeltas į angarą). Organizatoriai: Nausodžio seniūnija ir Pakutuvėnų bendruomenė.
 • Liepos 8–10 d. Anoniminių lošėjų stovykla. Dalyvavo apie 50 žmonių.
 • Liepos 9 d. Aleksandravo kraštiečių sueiga. 10.00 – Pakutuvėnų bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios už aleksandraviškius.
 • Liepos 13-17 d. pranciškoniška stovykla šeimoms.
 • Liepos 13 d. iki 17.00 Atvykimas ir įsikūrimas / stovyklavietė. 13.00-17.00 Registracija / padangtė prie bažnyčios. 17.00-17.30 Pasveikinimas ir bendra informacija / bažnyčia. 18.00 Šv. Mišios / bažnyčia. 19.30 Vakarienė / stovyklavietė. 20.30-21.30 Vaikų ir paauglių pastovyklės pristatymas / amfiteatras. 20.30-21.30 Susipažinimas grupėse / bažnyčia. 21.30 Šlovinimo vakaras / bažnyčia. Po – Švč. Sakramentas pernešamas į kapinių koplyčią, kur prasideda nuolatinė Adoracija. 21.30 Filmas vaikams / avidė.
 • Liepos 14 d. 8.00 Valandų liturgija / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00-11.15 Šlovinimas ir paskaita (br. Antanas Blužas OFM)  / bažnyčia. 10.00-13.30 Vaikų ir paauglių užsiėmimai grupėse / amfiteatras, teatriukas, palapinė prie bažnyčios. 11.30-12.30 Šlovinimas ir paskaita (br. Antanas Blužas OFM) / bažnyčia. 12.30-13.30 Darbas grupėse / šventorius. 14.00 Pietūs / stovyklavietė. 15.30-17.30 Teminiai užsiėmimai / balkonas, padangtė, angaras, amfiteatras. 15.30-17.30 Vaikų ir paauglių užsiėmimai grupėse / amfiteatras, teatriukas, palapinė prie bažnyčios. 18.00 Šv. Mišios / bažnyčia. 19.30 Vakarienė / stovyklavietė. 21.00 Vakaro programa – Dariaus Žvirblio kūrybos vakaras / angaras.
 • Liepos 15 d. Susitaikinimo diena. 8.00 Valandų liturgija / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00-11.15 Šlovinimas ir paskaita (br. Antanas Blužas OFM) / bažnyčia. 10.00-13.30 Vaikų ir paauglių užsiėmimai grupėse / amfiteatras, teatriukas, palapinė prie bažnyčios.11.30-12.30 Šlovinimas ir paskaita (br. Antanas Blužas OFM) / bažnyčia. 12.30-13.30 Darbas grupėse / šventorius. 14.00 Pietūs / stovyklavietė. 15.00 „Magnificat“ leidinių vaikams pristatymas / bažnyčia. 15.30-18.00 Susitaikinimo sakramentas / šventorius. 15.30-17.30 Teminiai užsiėmimai / balkonas, padangtė, angaras, amfiteatras. 15.30-17.30 Vaikų ir paauglių užsiėmimai grupėse / amfiteatras, teatriukas, palapinė prie bažnyčios. 18.00 Šv. Mišios/ bažnyčia. 19.30 Vakarienė / stovyklavietė. 21.00 Vakaro programa – Angelės Joknytės giesmių vakaras / bažnyčia.
 • Liepos 16 d. 8.00 Valandų liturgija / bažnyčia. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 10.00-13.30 Sporto šventė / stovyklavietė. 14.00 Pietūs / stovyklavietė. 15.30-17.30 Teminiai užsiėmimai / balkonas, padangtė, angaras, amfiteatras. 15.30-17.30 Vaikų ir paauglių užsiėmimai grupėse / amfiteatras, teatriukas, palapinė prie bažnyčios. 18.00 Vaikų šv. Mišios/ bažnyčia. 19.30 Vakarienė / stovyklavietė. 21.30 Stovyklos talentų vakaras / angaras.
 • Liepos 17 d. 8.00 Valandų liturgija. 8.30 Pusryčiai / stovyklavietė. 9.30-10.30 Malda ir atsisveikinimas grupelėse / šventorius. 10.30-11.30 Tomo Vilucko liudijimas ir knygos „Po dangumi“ pristatymas / bažnyčia. 12.00 Šv. Mišios / bažnyčia. 14.00 Pietūs ir išvykimas / stovyklavietė.
 • Liepos 24–31 d. Anoniminių alkoholikų stovykla. Stovyklos metu vyko Al-Anon, SAV, Non-Stop susirinkimai.
 • Liepos 24 d. 09:00 - Atvykimas, registracija. 14:00 - Atviras susirinkimas į kurį buvo kviečiami visi, kuriems rūpi pasiklausyti žmonių, išsprendusių alkoholizmo problemą. 17:00 - Stovyklos atidarymas. 19:30-20:30 - Uždaras susirinkimas. Grupės „LITROLL“ koncertas.
 • Liepos 25 d. 10:00 - 12:00 - Uždaras susirinkimas. 14:00 - 16:00 - Sportiniai, kultūriniai renginiai. 16:00 - 18:00 - Uždaras susirinkimas. 19:00 - 21:00 - Sportiniai, kultūriniai renginiai. 20:00 - filmo „Avinėlio vartai“ peržiūra, aptarimas su br. Gediminu OFM.
 • Liepos 26 d. 10:00 - 12:00 - Uždaras susirinkimas. 14:00 - 16:00 - Sportiniai, kultūriniai renginiai. 16:00 - 18:00 - Uždaras susirinkimas. 19:00 - 21:00 - Sportiniai, kultūriniai renginiai.
 • Liepos 27 d. 10:00 - 12:00 - Uždaras susirinkimas. 14:00 - 16:00 - Sportiniai, kultūriniai renginiai. 14:00 - 15:00 - Vaikų užsiėmimas su animatore. 16:00 - 18:00 - Uždaras susirinkimas. 19:00 - 20:00 - Vaikų ir suaugusių užsiėmimas su animatore.
 • Liepos 28 d. 10:00 - 12:00 - Uždaras susirinkimas. 14:00 - 16:00 - Sportiniai renginiai. 16:00 - 18:00 - Uždaras susirinkimas. 20:00 - Merginų  grupės „MODERATO“ koncertas.
 • Liepos 29 d. 10:00 - 12:00 - Uždaras susirinkimas. 14:00 - 16:00 - Sportiniai renginiai. 16:00 - 18:00 - Uždaras susirinkimas. 9:30 - A. Raudoniaus koncertas.
 • Liepos 30 d. 10:00 - ŽR organizacinis susirinkimas. 16:00 - 18:00 - Uždaras susirinkimas. 19:00 - 21:00 - Sportiniai, kultūriniai renginiai.
 • Liepos 31 d. 10:00 - 12:00 - Stovyklos uždarymas. 12:00 - 16:00 - Dalyvių išvykimas.
 • Rugpjūčio 8 d. 17-ka Šilalės socialinių paslaugų namų vaikų, lydimų 2-jų darbuotojų apsilankė Pakutuvėnuose.
 • Rugpjūčio 11-14 d. Vyskupo Vincento Borisevičiaus ateitininkų kuopos stovykla (60 jaunų žmonių).
 • Rugpjūčio 15-20 d. Šlovinimo stovykla. Konferencijas vedė kun. Artūras Kazlauskas, br. Gediminas Numgaudis, Kristina Žaldokaitė, Kijevo mesijinių žydų bendruomenė KEMO. Visą dieną (išskyrus mokymų ir šv. Mišių laiką) bažnyčioje vyko nenutrūkstamas šlovinimas.
 • Rugpjūčio 15 d. Žolinė – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės. 12.00 val. Šv. Mišios, agapė (suneštiniai pietūs), įsikūrimas stovyklavietėje. 18.00 val. vakarinė malda. 18.30 val. vakarienė, 20.00 val. šlovinimo ir liudijimo vakaras.
 • Rugpjūčio 16 d. 7.30 val. keliamės. 8.00 val. rytinė malda. 8.30 val. pusryčiai. 10.00 val. mokymai: kun. Artūras Kazlauskas. 13.00 val. dieninė malda, pietūs. 15.00 val. mokymai: kun. Artūras Kazlauskas. 18.00 val. Šv. Mišios. Vakarienė. 20.00 val. šlovinimas.
 • Rugpjūčio 17 d. 7.30 val. keliamės. 8.00 val. rytinė malda. 8.30 val. pusryčiai. 10.00 val. mokymai: br. Gediminas Numgaudis. 13.00 val. dieninė malda, pietūs. 14.30 val. mokymai angare: svečiai iš Kijevo. 18.00 val. Šv. Mišios. Vakarienė. 20.00 val. šlovinimas.
 • Rugpjūčio 18 d. 7.30 val. keliamės. 8.00 val. rytinė malda. 8.30 val. pusryčiai. 10.00 val. mokymai: br. Gediminas Numgaudis. 11.00 val. mokymai: Kristina Žaldokaitė. 13.00 val. dieninė malda, pietūs. 14.30 val. mokymai angare: svečiai iš Kijevo. 18.00 val. Šv. Mišios. Vakarienė. 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje.
 • Rugpjūčio 19 d. 7.30 val. keliamės. 8.00 val. rytinė malda. 8.30 val. pusryčiai. 10.00 val. susitaikymo, atgailos, permaldavimo pamaldos, išpažintys. 13.00 val. dieninė malda, pietūs. 14.30 val. mokymai angare: svečiai iš Kijevo. 18.00 val. Šv. Mišios. Agapė amfiteatre. 20.00 val. Šabo šventimas angare.
 • Rugpjūčio 19-21 d. Žemaitijos skautų stovykla – 11-asis žygis Mažeikiai–Pakutuvėnai 2016.08.16-21.
 • Rugpjūčio 20 d. Šabas. 18.00 val. Šv. Mišios, stovyklos pabaiga.
 • Rugpjūčio 25 d. apsilankė 19-ka Gargždų silpnaregių organizacijos narių, dalyvavo dieninėje maldoje, trumpai susipažino su Pakutuvėnų gyvenimu bei aplinka.
 • Rugpjūčio 26 d. Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokytojų susikaupimo dieną Pakutuvėnuose pravedė br. Algirdas Malakauskis OFM. Dalyvavo 60 mokytojų.
 • Rugpjūčio 28 d. Penkiasdešimt Vilniaus pranciškonų pasauliečių apsilankė Pakutuvėnuose, dalyvavo šv. Mišiose.
 • Rugsėjo 10 d. Pakūtos parapijiečių kelionė į Šiluvą. Dalyvavome Šiluvos atlaiduose, apsilankėme pas Žaną Padubysio kaime, Tyruvėnuose ir saulę palydėjome ant Šatrijos kalno.
 • Spalio 1 d. Pakutuvėnų-Mažiavų kaimų riboje, buvusioje Kosto Drungilo sodyboje pašventintas paminklas čia žuvusiems keturiems „Kardo“ rinktinės Kulių kuopos partizanams. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Pakutuvėnų bažnyčioje.
 • Spalio 4 d. Po vakaro šv. Mišių  Pakutuvėnų parapijos aktyvas vyko į Plungės nakvynės namus kartu švęsti Šv. Pranciškaus dienos.
 • Spalio 10 d. IIGc klasės rekolekcijos Pakutuvėnuose. Vad. br. T. Žymantas OFM, D. Kybartienė.
 • Spalio 13 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIGd klasės rekolecijos Pakutuvėnuose. Vad. br. T. Žymantas OFM, D. Rimkutė.
 • Spalio 14 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIGd klasės rekolecijos Pakutuvėnuose. Vad. br. T. Žymantas OFM, I. Šedienė.
 • Spalio 17 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IVGd klasės rekolecijos Pakutuvėnuose. Vad. br. T. Žymantas OFM, I. Būgienė.
 • Spalio 20 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIIGd klasės rekolecijos Pakutuvėnuose. Vad. br. T. Žymantas OFM, V. Kavoliūnienė.
 • Spalio 21 d. Kretingos pranciškonų gimnazijos IIGe klasės rekolecijos Pakutuvėnuose. Vad. br. T. Žymantas OFM, A. Budrienė.
 • Spalio 21–22 d. „Maisto banko“ akcija Plungės IKI. Ačiū savanoriams, kuriems pakako entuziazmo savo šypsenomis, gera nuotaika ir džiugesiu užkrėsti kitus žmones gerumu, prisidėti prie Pakūtos bendruomenės rėmimo.
 • Lapkričio 20 d. Kristaus Karaliaus iškilmė. Šv. Mišias kartu šventė br. Astijus Kungys OFM. Po šv. Mišių – choro „Aukuras“ koncertas.
 • Gruodžio 10 d. Advento rekolekcijas vedė klebonas br. Antanas Blužas OFM.
 • Gruodžio 17 d. Arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5, Kaune vyko adventinė popietė su br. Gediminu Numgaudžiu OFM. Dalyvavo Pakutuvėnų šlovinimo grupė.
 • Gruodžio 24 d. 21 val. Piemenėlių šv. Mišias angare aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM ir br. Alvydas Virbalis OFM.
 • Gruodžio 25 d. Jėzaus Kristaus gimimas. Šv. Mišias aukojo br. Alvydas Virbalis OFM ir br. Algirdas Malakauskis OFM.
2016 metų santrauka:
 • Sausio 2-8 d. Pakutuvėnų šlovintojai pirmą kartą vyko į maldos ir šlovinimo konferenciją „Mehr 2016“ (Augsburg,  Vokietija).
 • Sausio 28 d. J. E. Telšių Vyskupo dekretu Nr. 47 Pakutuvėnų parapijos klebonu paskirtas Kretingos parapijos klebonas br. Antanas Blužas OFM.
 • Balandžio 6 d. pradėta tvarkyti Žalioji trobelė Žemaičių Kalvarijoje. Ji bus skirta piligrimams apsigyventi.
 • Balandžio 10 ir 17 d. po šv. Mišių parapijiečiai buvo kviečiami ne vien tik vaišintis bendruomenės virta žirnių koše ir arbata, bet ir užsirašyti savanoriais į parapijiečių sąrašą.
 • Gegužės mėn. pradėtos rinkti aukos tualetų komplekso prie bažnyčios statyboms.
 • Pavasarį-vasarą nugriautas konteinerių komlpeksas, kuris daug metų stovėjo apleistas.
 • Spalio 1 d. Pakutuvėnų-Mažiavų kaimų riboje, buvusioje Kosto Drungilo sodyboje pašventintas paminklas čia žuvusiems keturiems „Kardo“ rinktinės Kulių kuopos partizanams. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Pakutuvėnų bažnyčioje.
 • PENKTADIENIAIS po 18 val. šv. Mišių vyksta šlovinimo, šv. Rašto skaitymo ir liudijimų vakarai.

© 2016-12-28, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com