Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2010 m.

 • Sausio 1-3 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje vakarai Jonavos kultūros centro didžiojoje salėje (Žeimių g. 15). Penktadienį-šeštadienį 19.00 val., sekmadienį 14.30 val. Dalyvavo broliai pranciškonai Gediminas Numgaudis, Paulius Vaineikis, Antanas Blužas, ir šlovinimo grupė iš Pakutuvėnų. Organizavo: broliai pranciškonai iš Pakutuvėnų, Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapija.
 • Sausio 9 d. Vytauto Kairio (iš Akmenės) liudijimas ir šlovinimas (gitara).
 • Sausio 11 d. Siekiant kreipti reabilitantus meno terapijos link, mokytis pastebėti ir atpažinti mus supantį grožį gamtoje, įvykiuose bei vienas kitame, Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodyboje“ gyvenančiai bendruomenei br.Gediminas Numgaudis OFM pradėjo vesti fotografavimo įgūdžių pamokėles. Pirmoji pamoka vyko sausio 11 d., jos metu bendruomenės nariai susipažino su įvairių autorių nuotraukomis, išgirdo šiek tiek fotografijos istorijos bei susipažino su pagrindinėmis fotoparato veikimo funkcijomis. Planuojama, jog šios pamokos vyks reguliariai, t. y., vieną kartą per savaitę.
 • Sausio 16 d. Sesė Renata Vanagaitė ir grupė „Iviron“. Bizantinės kūrybos vakaras.
 • Sausio 23 d. Rasa Lapienė („Pienė“) ir draugai. Liudijimas ir šlovinimas.
 • Sausio 30 d. Scola Cantorum de Regina Pacis iš Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios. Kantičkos ir liudijimas.
 • Sausio 30 d. iš misijų Toronte (Kanada) viešnagėn į Lietuvą (iki pavasario) sugrįžo br. Kęstutis Reizgys OFM.
 • Sausio 31 d. Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje (Šviesos g. 2) vyko šlovinimo giesmių ir filmo vakaras: Rasa Lapienė (vokalas, pianinas), Vlada Stalmokienė (smuikas), Sigitas Stalmokas (saksofonas). Bvo pristatytas filmas „Rožių lietus“ apie šventosios Teresėlės kelionę Lietuvoje, sukurtas videostudijoje „Pakūta“, (režisierė Dalia Kanclerytė).
 • Vasario 1 d. rytą Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių vienuolyne (Sodų g. 10) broliai pranciškonai aukojo šv. Mišias čia gyvenančioms seserims. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija.
 • Vasario 1 d. Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių vienuolyne (Sodų g. 10) „Rožių lietus“ kino vakaras ir aptarimas. Dalyvavo Panevėžio vienuolijų atstovės ir miestelio visuomenė. „Pašvęstojo gyvenimo dienos išvakarėse“ broliai pranciškonai bendravo su vietos jaunimu, pasakojo apie savo gyvenimo pašaukimo svarbą.
 • Vasario 2 d. Pakutuvėnų broliai pranciškonai dalyvavo Žemaičių Kalvarijoje jau 16-tus metus vykstančioje „Pašvęstojo gyvenimo dienoje“, į kurią visus Vyskupijoje veikiančių vienuolijų atstovus sukvietė Telšių Vyskupijos vyskupas JE Jonas Boruta. Filmas „Rožių lietus“ buvo pristatomas net 2 kartus: po pietų - Žemaičių Kalvarijos jaunimui ir visuomenei, vakare - visiems susirinkusiems į „Pašvęstojo gyvenimo dieną“.
 • Vasario 3 d. Pakutuvėnų broliai, šlovinimo grupė, aparatūra ir ją aptarnaujantieji asmenys dalyvavo organizuojant pirmą kartą Lietuvoje apsilankiusio teologijos mokslų daktaro, Bordo (Prancūzija) vyskupijos kunigo, demonologijos specialisto Benoit Domergue susitikimą su Klaipėdos visuomene ir krikščioniškų bendruomenių atstovais LCC tarptautiniame universitete (Kretingos g. 36).
 • Vasario 11 d. Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Dalyvavo Pakutuvėnų broliai Antanas Blužas OFM ir Gediminas Numgaudis OFM.
 • Vasario 13 d. Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ iš Kauno (liudijimas, šlovinimas).
 • Vasario 14 d. Pakutuvėnų broliai Paulius Vaineikis OFM ir Antanas Blužas OFM dalyvavo Kaune vykusioje jaunimo dienoje „Šv. Valentino diena KITAIP“.
 • Vasario 14 d. vakare šv. Mišiomis prasidėjo visos Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas „Viešpatie, ką Tu nori, kad aš padaryčiau?“ renginiai Kaune. Dalyvavo brolis Antanas Blužas OFM.
 • Vasario 20 d. Brolio kun. Antano  Blužo OFM katechezė.
 • Vasario 24 d. Filmo „Pakūta, mano meile“ pristatymas Raseinių mokykloje; 17 val. Raseinių kultūros centre (Vytauto Didžiojo g. 10) dokumentinio filmo „Misionierius“ apie Tūbausių parapijos kleboną misionierių br. Leopoldą Scheifele OFM pristatymas (videostudija „Pakuta“).
  Dalyvavo režisierė Dalia Kanclerytė ir brolis kun. Antanas Blužas OFM.
 • Vasario 27 d. Pakutuvėnų vienuolyno brolių katechezė.
 • Kovo 5-7 d. rekolekcijos skautams.
 • Kovo 6 d. Br. Gediminas Numgaudis OFM, katechezė apie pasninką ir išpažintį.
 • Kovo 9 d. Pirmosios laidotuvės Pakutuvėnų bažnyčioje šiais metais. Mirė Domicėlė Razmienė. Pakutuvėnų parapijoje liko 48 gyventojai.
 • Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Mišios Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijoje buvo aukojamos sekmadienio tvarka, t.y. 12.00 val.
 • Kovo 13 d. Grigališkasis choralas „ORANTA“ (Kaunas, vadovė Milda Paulikaitė)
 • Kovo 17 d., 18.oo val., Gargždų Kultūros centre (Klaipėdos g. 15) atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje vakaras su broliais pranciškonais ir šlovinimo grupe iš Pakutuvėnų.
 • Kovo 19-21 d. parapijos rekolekcijas vedė kun. br. Algis Malakauskis OFM, tema „Liturgija“.
 • Kovo 19-21 d. broliai Gediminas Numgaudis ir Antanas Blužas vedė rekolekcijas Švėkšnoje.
 • Kovo 24 d. Bendruomenės nariai Nikolajus (darbuotojas) ir Artūras dalyvavo Krakės (Kėdainių raj.) mokykloje susitikime su mokiniais. Rodė filmą „Pakūta, mano meile“, liudijo.
 • Kovo 25 d. 19:00 val. Kretingos  pranciškonų gimnazijoje (Šv. Antano rūmai, Vilniaus g.3) aktų salėje vyko dokumentinio filmo „Rožių lietus“ pristatymas. Dalyvavo br. Gediminas Numgaudis OFM, režisierė Dalia Kanclerytė, filmo montuotoja Marija Drungilaitė. Muzikavo Sigitas Stalmokas (saksofonas), Vlada Stalmokienė (smuikas), Rasa Lapienė (vokalas).
 • Kovo 26 d. 19:00 val. Raseinių švč. mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos namuose (Kosmonautų g. 6) vyko dokumentinio filmo „Rožių lietus“ pristatymas. Dalyvavo režisierė Dalia Kanclerytė. Muzikavo Vaida Vaičaitytė (pianinas).
 • Kovo 26-27 d. JauPra rekolekcijos. Dalyvavo apie 20 žmonių. Rekolekcijas vedė kun. br. Antanas Blužas OFM.
 • Kovo 29 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokytojams (40 žmonių), vedė kun. br. Gediminas Numgaudis OFM. (Neringos Kubiliūtės nuotraukų albumas)
 • Kovo 27 d. – kun. br. Antnas Blužas OFM „Įvadas į Didžiąją savaitę“.
 • Gavėnios metu kiekvieną vakarą 20.30 val. Pakutuvėnų bendruomenė bažnyčioje ėjo Kryžiaus kelius (Neringos Kubiliūtės nuotraukos).
 • Balandžio 1 d., Didysis ketvirtadienis. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios 20:00 val. Po Šv. Mišių Švenčiausiasis Sakramentas perneštas pagarbinimui į kapinių koplyčią. Adoracijoje per visą naktį dbudėjo Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenė, visi norintys kviečiami prisijungti bet kuriuo metu. (Neringos nuotraukų albumas)
 • Balandžio 2 d., Didysis penktadienis. 13:30 val. Kryžiaus kelias (lauke); 15:00 val. Kristaus kančios pamaldos. (Neringos nuotraukų albumas)
 • Balandžio 3 d., Didysis šeštadienis. 21:00 val. iškilmingos Velyknakčio - Kristaus Prisikėlimo - šv. Mišios. (Neringos nuotraukų albumas)
 • Balandžio 4 d., Sekmadienis. 12:00 val. Velykų dienos Šv. Mišios.
 • Balandžio 5 d., Pirmadienis. 12:00 val. Velykų antrosios dienos Šv. Mišios. Išlydėjome brolį Gediminą Numgaudį atostogų į Ameriką. (Neringos Kubiliūtės nuotraukos)
 • Balandžio 10 d. Rekolekcijas Kretingos pranciškonų gimnazijos penktokų tėvams vedė br.Paulius Veineikis OFM. Dalyvavo apie 15 žmonių.
 • Balandžio 23-24 d. Šv. Antano dienos centro savanorių rekolekcijos – mokymai.
 • Balandžio 24 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje popietė savo patirtimi pasidalino br. Jeronimas OFS.
 • Balandžio 24 d. Plungės savivaldybės iniciatyva liepų alėja buvo perkelta ir persodinta iš ąžuolų kalnelio prie įvažiavimo į Pakututuvėnų bažnyčios teritoriją. Taip pat buvo atsodinti kai kurie nudžiūvę ąžuoliukai, pasodinta nemažai naujų.
 • Balandžio 28 d. apsilankė 8 Varnių profesinio rengimo centro dešimtokai ir mokytoja. Susipažino su bendruomenės gyvenimu. (Neringos Kubiliūtės nuotraukos)
 • Balandžio 30 - gegužės 2 d. Pašaukimų savaitgalis mąstantiems apie pašvęstąjį gyvenimą Mažesniųjų Brolių Ordine.
 • Gegužės 1 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje popietė savo poeziją skaitė br. Bernardas Belickas OFM, akomponavo Sigitas Stalmokas. (Neringos Kubiliūtės nuotraukos)
 • Gegužės 7-9 d. stovykla Suaugusiems alkoholikų vaikams iš visos Lietuvos. Dalyvavo 12 jaunų žmonių.
 • Gegužės 8 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos vaikų tėvams. Rekolekcijas vedė br. Paulius Vaineikis.
 • Gegužės 8 d. šalia Gondingos piliakalnio, Dianos ir Vidmanto Gendvilų sodyboje Noriškių kaime Plungės rajone, vyko žemaitukų žirgų ištvermės varžybos kunigaikščių Oginskių pereinamajai taurei laimėti bei lietuvių skalikų Žemaitijos regioninė paroda. Šiemet varžybų trasos ilgis - 30 kilometrų. Raiteliai jojo tomis vietomis, kuriose praėjusio amžiaus pradžioje buvodavo kunigaikščiai Oginskiai. Didžioji dalis šių žemių ir priklausė kunigaikščiams. Žymesni trasos objektai: Gondingos HE, Sakelių dvaras, garsūs visoje Lietuvoje Pakutuvėnai, Gondingos piliakalnis. Trasos pusiaukelė - brasta per Miniją netoli Pakutuvėnų.
 • Gegužės 9 d. Išlydėjome br. Kęstutį Reizgį OFM į Ameriką.
 • Gegužės 10 d. Trys bendruomenės nariai ir soc.darbuotojas vyko liudyti į Kretingos pranciškonų gimnaziją. Dalyvavo 8-12 klasių tikybos pamokose.
 • Gegužės 10-14 d. nugriauta sena lauko virtuvė, patiesti pamatai naujai. Talkino du vyrai iš Kūlupėnų.
 • Gegužės 15 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos vaikų tėvams. Rekolekcijas vedė br. Paulius Vaineikis.
 • Gegužės 15 d. Simono ir Jūratės Kielų šeimos liudijimas.
 • Birželio 24-25 d. Kretingos Šv. Antano dienos centro vyresniųjų vaikų stovykla „Žalgirio mūšiui 600 m.“. Dalyvavo 10 vaikų, 4 savanoriai ir 2 vadovai.
 • Birželio 23-25 d. Kretingos šv.Antano dienos centro vyresniųjų stovykla.
 • Birželio 28 - liepos 4 d. šokio stovykla (stovyklos dienoraštis). Dalyvavo apie šimtą jaunų žmonių iš visos Lietuvos. Stovykla buvo skirta jaunimui nuo 15 m. Stovyklos programoje buvo hip hopo ir modernaus šlovinimo šokio stiliai, šokio teorija ir praktika, darbas su profesionaliais šokio mokytojais. Stovyklaujantis jaunimas pasirinko vieną iš jiems pasiūlytų stilių ir visą savaitę dalyvavo treniruotėse. Šiuolaikinės choreografijos mokyklos „Extreme“ (Latvija) vadovai Vadimas ir Tania Čerepanovai pristatė įvairius hip hopo stilius: Breaking, Popping+Wacking, Hip-hop+Locking, Hip-hop+House. Šokėja s. Anna Nobili (Italija) pristatė modernų šlovinimo šokį. Stovyklaujantis jaunimas buvo suskirstyti į 5 grupeles. Grupelės kartu aptardavo konferencijas, dalydavosi įspūdžiais, tvarkydavo aplinką, bažnyčią, angarą, dalindavo maistą, rytais žadindavo stovyklą, ruošdavo šv. Mišių liturgiją. Visos stovyklos metu jaunimas dalyvavo bendroje maldoje, klausėsi brolių pranciškonų mokymų ir mokėsi šokio savo pasirinktoje šokio grupėje. Jaunimas turėjo galimybę išgirsti tikėjimo liudijimų – pantomimos meistro Alekso Mažono ir jo jaunimo grupės iš Klaipėdos, savo šios stovyklos šokių mokytojų – S. Anos Nobili, Vadimo ir Tanios Čerepanovų, br. Pauliaus Vaineikio OFM, br. Gedimino Numgaudžio OFM. Ketvirtadienį jaunimas turėjo galimybę dalyvauti šlovinimo vakare ir Švč. Sakramento adoracijos naktyje. Stovykloje tarnavo 22 savanoriai. Vieni iš jų vadovavo jaunimo grupelėms, kiti padėjo šokio pamokose, kiti buvo atsakingi už šlovinimą, dirbo virtuvėje.
 • Birželio 28-29 d. rekolekcijos Vilniaus Kalvarijų bažnyčios jaunimo ir vaikų chorams.
 • Birželio 29 d. 21:30 val. Aleksas Mažonas ir grupė, pantomima „Šv. Pranciškus“.
 • Birželio 29 d. apsilankė kvadrato stovyklos vaikai iš Kretingos.
 • Birželio 30 d. 21:00 val. s. Anna Nobili (Roma, Italija) modernaus šlovinimo šokio liudijimas.
 • Liepos 6-11 d.  šeimų stovykla „Jėzaus žaizdose – mūsų išgydymas“. Paskaitas vedė kun. Jan Reczek (Lenkija). Vakarais tema buvo tęsiama atskirose grupėse: moterims – s. Dominique-Marija (Šv. Jono bendruomenė), vyrams – br. Gediminas Numgaudis OFM (Pakutuvėnai). Vyrų grupę gruziniško dainavimo mokė: L. Gotsiridze ir G. Jorjadze (Kamerinis ansamblis “Mon Plaisir”, Gruzija). Stovykloje dalyvavo 550 žmonių. Iš jų 231 vaikas, 235 suaugę, 84 savanoriai: darbuotojai, organizatoriai, svečiai, bendruomenė. Savanorių organizuojami užsiėmimai vaikams vyko pagal amžiaus grupes. Su vaikais dirbo: sesė Emilija (šv. Jono apaštalinės seserys), šokio mokykla "Extreme": Tatjana Cherepanova, Vadim Cherepanov (Latvija), "Gyvųjų akmenų" bendruomenės jaunimas "Dievo armija" (15 žmonių, Kaunas), Bernardinų bažnyčios šlovinimo grupė "Apaštalai" (4 žmonės, Vilnius), 27 savanoriai. Stovyklos fotodienoraštis.
 • Liepos 14-18 d. Šlovinimo stovykla. Stovyklos nuotraukų albumas.
 • Liepos 14 d. 21:00 val. Šlovinimo–liudijimų vakaras (Artūras Chalikovas).
 • Liepos 15 d. 21:00 val. Šlovinimas–adoracija.
 • Liepos 16 d. 21:00 val. Šlovinimo, liudijimų vakaras, Gospel. Kristinos Žaldokaitės liudijimas.
 • Liepos 17 d. 21:00 val. Krikščioniško šlovinimo vakaras Palangos vasaros estradoje ir šlovinimo stovyklos uždarymas. Šlovinimo vakare-evangelizacijoje dalyvavo: Pakutuvėnų šlovinimo grupė (vadovė Violeta Gaubytė); grupės "ICHTHUS" ir "APAŠTALAI" (Vilnius) bei Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos šlovinimo grupė (vadovė Virginija Mickutė). Renginys baigėsi visų stovyklautojų drauge iškilmingai atliekama giesme "Vardo, kilnesnio už Viešpaties Vardą nėra" (muzikos ir žodžių autorius G. Abarius).
 • Liepos 19-23 d. Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinio centro paauglių grupės projektas „Tramplynas“. Dalyvavo 8 vaikai ir 2 vadovai.
 • Liepos 22 d. Pakutuvėnuose apsilankė ir šv.Mišiose dalyvavo Piligriminės pašaukimų stovyklos jaunimui dalyviai.
 • Liepos 23-25 d. Vilniaus Priklausomų asmenų dienos centro seminaras-diskusija „Rūpestis savimi. Penki savipriežiūros elementai. Santykis su laiku, kūnu, kitais žmonėmis, kūrinija ir Dievu“. Vedė Kostas Ketlerius. Dalyvavo 12 žmonių.
 • Liepos 24–26 d. Pasiruošimas–rekolekcijos pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygiui į Kryžių kalno Porsiunkulės atlaidus. Dalyvavo 60 žmonių.
 • Liepos 26 d. Viešpats pasišaukė mūsų brolį Kęstutį Reizgį OFM. Brolis Kęstutis Pakutuvėnų parapijoje tarnavo beveik trejus metus. Praėjusių metų rudenį į Kanadą išvykęs brolis tarnavo Toronto Prisikėlimo parapijoje esančioje gana gausioje Kanados lietuvių bendruomenėje. Palaidotas rugpjūčio 6 d. Kretingos brolių kapinėse.
 • Liepos 27 d. Šv. Mišios už br. Kęstutį buvo aukojamos 18.00 val. Pakutuvėnų ir Kretingos bažnyčiose.
 • Liepos 25 – rugpjūčio 1 d. AA Žemaitijos regiono vasaros stovykla. Dalyvavo 80 žmonių.
 • Rugpjūčio 7–12 d. Šv. Pranciškaus  draugų stovykla „Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu“. Dalyvavo 60 žmonių. Lektoriai: Br. Joseph Rozansky  OFM (JAV) – Teisingumo, Taikos ir Kūrinijos apsaugos (JPIC) tarnybos direktorius prie Mažesniųjų brolių ordino Generalinės kurijos Romoje. Br. Benedetto Lino OFS (Italija) – Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumo narys. Svečiai kalbės šiomis temomis: „Taikos kūrimas ir konfliktų sprendimas kaip pranciškoniškas bruožas globaliame, vietiniame ir asmeniniame lygmenyse“, „Pranciškoniško gyvenimo ir dvasingumo charakteristika“, „Brolija kaip fundamentali evangelinė ir žmogiška vertybė“ ir kt.
 • Rugpjūčio 12-15 d. stovykla išsiskyrusiems „Tau“. Dalyvavo 100 žmonių: 42 dalyviai, 27 vaikai, likę - darbo grupė, Pakutuvėnų bendruomenė. Lektoriai: kun. K. Brilius MIC, kun. br. Gediminas Numgaudis OFM, psichologė Kristina Zelčiūtė „Krizės įveikimas“, psichologės ir psichodramos praktikės Rasa Slonskienė ir Rasa Zinkevičienė „Mano gyvenimo vaidmenys“ (giliau įsisąmoninti savo atliekamus vaidmenis: mamos, moters, buvusios žmonos ir kt., grupės sutelktumui ir temos tyrinėjimui naudojamas psichodramos metodas), soc. darbuotoja Daiva Lubienė „Savęs pažinimas meno terapijos pagalba“, geštalto praktikė, šokio ir judesio terapeutė Ramunė Truncė „Kas mano širdį priverčia plakti“, socialinių paslaugų organizacijos „Ramybės skliautas“ vadovas Remigijus. Vyrų grupė. Organizavo Alma Kremežienė, Renata Sondaitė, Dalia Kanclerytė, Jolanta Klietkutė.
 • Rugpjūčio 18-20 d. „Datus“ stovykla-projektas „Datus vasara“ Kretingos vaikams iš socialiai remtinų šeimų. Dalyvavo 26 vaikai ir 3 vadovai.
 • Rugpjūčio 20-22 d. meno festivalis „Pakūtos dozė“. Dalyvavo 100 žmonių. Amfiteatro varpinėje - Mindaugo Daugėlos nuotraukų paroda, padangtėje šventoriuje - Dmitrij Matvejev nuotraukų paroda „Pakūtos dozė 2009“, angare - Vytauto Tamoliūno dailės darbų paroda ir Jolantos Klietkutės nuotraukų paroda „Tai, kas tikra“. Koncertavo Dominykas Vyšniauskas.
 • Rugpjūčio 21 d. Rekolekcijos Plungės Globos namų vaikams (20 vaikų), kurie stovyklavo Juodeikų kaime ir pėsčiomis atėjo iki Pakutuvėnų. Stovyklą organizavo Kretingos evangelizacinės mokyklos nariai.
 • Rugpjūčio 22-25 d. Žemaitijos skautų stovykla po žygio iš Mažeikių. Dalyvavo 50 žmonių.
 • Rugpjūčio 24 d. susitikimas-rekolekcijos 26 žmonėms, kurie 2009 m. spalio mėn. ir 2010 m. gegužės mėn. turėjo „Kairos“ rekolekcijas Kėkštų kaime jaunimo sodyboje.
 • Rugsėjo 11 d. po šv. Mišių - šašlykų balius ir „Blusų turgus“ (surinkta 127 Lt.). Koncertavo Sigitas ir Valda Stalmokai.
 • Rugsėjo 16-18 d. Palangos kino teatre “Naglis” (Vytauto g. 82, Palanga) 19.45 val. atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitgalis kartu su broliais pranciškonais ir šlovinimo grupe iš Pakutuvėnų. Pamokslavo brolis Gediminas OFM: „Sugrįžimas“, „Mes esame pažinę ir įtikėję meilę (1 Jn.4, 16)“, „Jėga iš aukštybių?“. Organizatoriai: VŠĮ “Pasauliečių pranciškonų akademija”; Pakutuvėnų brolija.
 • Rugsėjo 17-19 d. rekolekcijos Švč. Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserims.
 • Rugsėjo 23-26 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitgalis kartu su broliais pranciškonais ir šlovinimo grupe iš Pakutuvėnų. Pamokslavo brolis Gediminas OFM: „Atpirkti ir nuteisinti!“, „Sugrįžimas“, „Mes esame pažinę ir įtikėję meilę (1 Jn.4, 16)“, „Jėga iš aukštybių?“. Ketvirtadienį-šeštadienį 19.00 val. Sekmadienį 11.30 val.
 • Rugsėjo 25 d. rekolekcijas Kretingos Pranciškonų gimnazijos moktyojams vedė br. Astijus Kungys OFM ir br. Linas Vodopjanovas OFM.
 • Spalio 1 d. pradėtas tiesti kelias į būsimą eremityną.
 • Spalio 2 d. rekolekcijas Kretingos Pranciškonų gimnazijos penktokų tėvams vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Spalio 8-10 d. Suaugusių alkoholikų vaikų (SAV) iš visos Lietuvos susitikimas.
 • Spalio 10 d. apsilankė grupė žmonių iš Latvijos.
 • Spalio 14-16 d. Pakutuvėnų šlovinimo grupė tarnavo Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Klaipėdoje.
 • Spalio 20 d. Išlydėjome parapijos kleboną Gediminą Numgaudį OFM į Vilnių, iš kur ketvirtadienio rytą išskrido į Ameriką: ten ilsėsis bei tarnaus vietinėse bendruomenėse. Brolio Gedimino laukiame grįžtant gruodžio mėnesį.
 • Spalio 24 d. Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos choristai (vadovas Petras Katauskis) pasidalino savo giesmėmis Šv. Mišių metu. Tradicinė sekmadienio bendrystė su arbata bei žirnių koše žiemos sezonui persikėlė į bažnyčios balkoną.
 • Spalio 27 d. rekolekcijoms atvyko apie 14 jaunuolių iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos, vadovaujami kunigo Gintaro Blužo OFS bei sesers Pranciškos Bubelytės FDCJ. Pakutuvėnuose juos priėmė, bendravo ir patirtimi dalinosi broliai iš Kretingos Linas Vodopjanovas OFM ir Evaldas Darulis OFM bei br. kun. Antanas Blužas OFM. Maistą gaminti padėjo Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenė.
 • Spalio 28 d. Vakare Šv. Mišias aukojo kunigai Gintaras Blužas OFS ir br. Antanas Blužas OFM, giedojo jaunimas iš Jonavos. Po vakarienės visi, drauge su Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomene rinkosi į bažnyčią, kur vyko Švč. Sakramento adoracija bei Susitaikinimo pamaldos.
 • Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų Iškilmė. Į Šv. Mišias, kurios buvo aukojamos 12:00 val., susirinko gausus būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM. Vakare, 18:00 val. Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenė meldėsi Liturginių Valandų Vakarinę už mirusius, po kurios dalyvavo procesijoje į Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos kapinaites.
 • Lapkričio 5 d. Br. kun. Antanas Blužas OFM išvyko į Guronis, Kardinolo V.Sladkevičiaus tėviškėje įsikūrusius rekolekcijų namus, kur ves rekolekcijas Bernardinų (Šv. Pranciškaus Asyžiečio) parapijos tarnautojams.
 • Lapkričio 5 d. vienos dienos rekolekcijoms atvyko 30 Kretingos pranciškonų gimnazijos vienuoliktų klasių mokinių. Rekolekcijas vedė ir su jaunimu bendravo br. kun. Paulius Vaineikis OFM. Pietus mokiniams gamino Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenė.
 • Lapkričio 6 d. Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos Alfa kurso rekolekcijos Pakutuvėnuose. Dalyvavo apie 90 žmonių, rekolekcijas vedė br. Arūnas Peškaitis OFM iš Vilniaus bei br. Linas Vodopjanovas OFM iš Kretingos. Tradicine žirnių koše visus vaišino Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenės nariai. Nuo 16:00 vyko Švč. Sakramento Adoracija. Šv. Mišias aukojo br. kun. Paulius Vaineikis OFM, pritariant gitarai giesmėmis pasidalino Simonas Kiela.
 • Lapkričio 7 d. Po ilgesnės pertraukos Pakutuvėnuose vėl pradėjo veikti „Kromelis“.
 • Lapkričio 9 d. vienos dienos rekolekcijoms atvyko Kretingos pranciškonų gimnazijos šeštų klasių mokiniai. Rekolekcijas vedė br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Lapkričio 12 d. atvyko Telšių pranciškoniškojo jaunimo (JauPra) brolija. Jaunimas giedojo Šv. Mišių metu, kurias aukojo br. Antanas Blužas OFM, o po jų bendravo bei dalinosi patirtimi prie arbatos puodelio.
 • Lapkričio 15 d. apsilankė Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos dešimtos klasės mokiniai, lydimi mokytojos Jurgitos Raudytės bei vienos iš auklėtinių mamos. Moksleiviai domėjosi vasarą Pakutuvėnuose vykstančiomis stovyklomis, diskutavo apie priklausomybių pavojus ir prevenciją.
 • Lapkričio 16 d. apsilankė Upynos dienos centro lankytojai. Dienos centras Upynoje buvo įkurtas 2007 m. Čia susirenka socialiai remtini žmonės, kurie gali nusiprausti, išsiskalbti drabužius. Dienos centre mielai leidžia laiką vaikai, pagyvenę neįgalūs žmonės. Taip pat susirenka bendruomenės nariai pabendrauti, švęsti šventes. Centre prisiglausti gali šeimyniniuose konfliktuose nukentėjusios motinos su vaikais. Upyniečiai pasiliko dalyvauti Šv. Mišiose, kurias aukojo br. Antanas Blužas OFM.
 • Lapkričio 20 d. nuo 15:30 vyko Švč. Sakramento Adoracija ir Šiluvos klebono kun. Erasto Murausko katechezė. Šv. Mišių metu giedojo Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko parapijos jaunimas.
 • Lapkričio 21 d. Šv. Mišias aukojo br. Paulius Vaineikis OFM. Giedojo Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko parapijos jaunimas.
 • Lapkričio 22 d. Šv. Cecilija. Ši šventoji yra bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. 19:00 val. į Šv. Mišias rinkosi Pakutuvėnų šlovinimo grupė. Šv. Mišias aukoję broliai Antanas Blužas OFM bei Paulius Vaineikis OFM meldėsi už visų Lietuvos bažnyčių šlovintojus, vargonininkus, ir, žinoma už Pakutuvėnų parapijos šlovinimo tarnystėje dalyvaujančius bei padedančius: vadovę Violetą, Loretą, Dalią, Jeronimą, Joną, Tomą, Vaclovą, Sigitą, Vladą, Neringą ir visus, kurie daugiau ar mažiau prisideda prie šlovinimo tarnystės Pakutuvėnuose. Po Šv. Mišių šlovintojai bendravimą tęsė prie šventinės vakarienės stalo. P.S. Pakutuvėnų Neringos gimtadienis! Sveikname!!!
 • Lapkričio 26 d. atvyko apie 20 žmonių grupė iš Kauno, dalyvaujantys Alfa kurse, lydimi br. Kazimiero OFM, dalyvauti savaitgalio programoje, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas Šventąjai Dvasiai, jos pažinimui bei veikimui mumyse. Su jais visą savaitgalį bendravo ir patarnavo br. Antanas Blužas OFM, Pakutuvėnų šlovinimo grupės vadovė Violeta Gaubytė bei Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenė.
 • Lapkričio 26 d. br. Antanas Blužas OFM bei Neringa Kubiliūtė dalyvavo Kretingoje vykusiame video studijos Pakūta sukurto filmo „Vaiko Širdis“ (rež. Dalia Kanclerytė) pristatymo vakare, kurį organizavo Vaiko Širdies Asociacija.
 • Lapkričio 27 d. 16:00 Bažnyčioje vyko užtarimo malda Alfa kurso dalyviams iš Kauno, prašant Šv. Dvasios išsiliejimo. 17:00 Alekso Mažono liudijimas – pantomima. 18:00 Šv. Mišios. Giedojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė. 19:00 Solidarizuojantis su Popiežiumi Benediktu prasidėjo Švč. Sakramento Adoracija – vigilija už negimusią gyvybę. Adoracijoje per visą naktį dalyvavo Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės nariai, Pakutuvėnų šlovinimo grupė, Pranciškoniškojo jaunimo atstovai iš Kretingos, Alfa kurso iš Kauno dalyviai bei gausus būrys pavienių Pakutuvėnų parapijiečių ir draugų.
 • Lapkričio 28 d. 8:00 Rytmetinė liturginė malda (brevijorius) ir Švč. Sakramento Adoracijos pabaiga. Pirmasis Advento sekmadienis.
 • Gruodžio 3 d. atvyko autobusas moksleivių iš Plungės jaunimo mokyklos. Su jaunimu bendravo br. Antanas Blužas OFM. Moksleiviai vaišinosi arbata; domėjosi „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės gyvenimo sąlygomis, Pakutuvėnuose vykstančiais renginiais.
 • Gruodžio 3-5 d. Rekolekcijos maldos grupės iš Kauno nariams, lydimiems sesers Jokūbos.
 • Gruodžio 4 d. nuo 15:30 vyko Švč. Sakramento Adoracija, vėliau klausėmės Vytauto Kairio (Naujoji Akmenė) liudijimo ir giesmių. Kartu su Vytautu Kairiu atvyko Naujojoje Akmenėje įsikūrusios reabilitacinės bendruomenės nariai, kurie bendravo su Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės nariais, drauge vakarieniavo, dalinosi patirtimi.
 • Gruodžio 5 d. keliai į Pakutuvėnus užpustyti ir beveik nepravažiuojami, todėl į sekmadienio Šv. Mišias susirinko labai nedaug žmonių.
 • Gruodžio 10 d.Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenėje pasibaigė vizualinio meno užsiėmimų (fotografijos) mokymai. Nuo lapkričio pradžios bendruomenės žmonės mokėsi pagrindinių fotoaparato funkcijų, stengėsi atpažinti bei pastebėti grožį mus supančioje aplinkoje ir jį įamžinti (mokytojai br. Gediminas Numgaudis, Jolanta Klietkutė, Mindaugas Daugėla, Neringa Kubiliūtė). Fotografijos užsiėmimus Pakutuvėnuose finansuoja ES struktūrinių fondų projektas „Aš ne vienas šiame kelyje” – asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į darbo rinką.
 • Gruodžio 11 d. Keliai į Pakutuvėnus visiškai užpustyti. Daugumai norėjusių atvykti, teko apsisukti ir nuo Aleksandravo grįžti namo. 17:00 vyko katechezė: „Sakralios muzikos supratimas, jos koncepcija ir nūdienos realijos“ (kun. grig. gied. lic. Vilius Sikorskas). Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM ir kun. Vilius Sikorskas.
 • Gruodžio 12 d. Keliai vis dar užpustyti ir nepravažiuojami. Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM, giedojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė. Šv. Mišiose dalyvavo 37 ištikimiausi, nepabūgę pusnynų, parapijiečiai.
 • Gruodžio 14 d. Sutikome iš misijos JAV grįžusį parapijos kleboną, br. Gediminą Numgaudį OFM.
 • Gruodžio 15 d. Prasidėjo intensyvus pasiruošimas šventėms: Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomenės vyrai tvarko angarą, pradėjo puošti didžiulę eglę.
 • Gruodžio 18 d. Kretingos Šv. Antano dienos centro Adventinė ekskursija -rekolekcijos Palangos provoslavų bažnyčios aplankymas, Klaipėdos Kristaus Karaliaus Bažnyčios aplankymas, Pakutuvėnų bažnyčios aplankymas  ir dalyvavimas Švč. Sakramento adoracijoje, Katechezėje ir šv. Mišiose, skirta savanoriams ir vyresniųjų grupės paaugliams bei jaunuoliams. Dalyvavo 8 vaikai ir 2 vadovai Margarita Lizdenytė  ir Kristina Drungytė.
 • Gruodžio 18 d. Nuo 15:30 vyko Švč. Sakramento Adoracija. 17:00 – parapijos klebono br. Gedimino Numgaudžio OFM katechezė apie Advento prasmę bei artėjančias Šv. Kalėdas. Šv. Mišias aukojo br. kun. Gediminas Numgaudis OFM. Giesmėmis pasidalino Simonas Kiela, atvykęs iš Klaipėdos.
 • Gruodžio 19 d. Vėl stipriai pusto. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Gediminas Numgaudis OFM, giedojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė.
 • Gruodžio 22 d. Po pietų į Kalėdinių giesmių repeticiją rinkosi Pakutuvėnų šlovinimo grupė.
 • Guodžio 24 d. Kūčios. Vakarop į Pautuvėnus suvažiavo gausus būrys buvusių bendruomenės narių bei Pakūtos draugų. 18:00 val., po iškilmingos vakarinės liturginių valandų maldos parapijos klebonas br. Gediminas Numgaudis OFM palaimino Kūčių stalą ir kalėdaičius. Visi drauge su Pakutuvėnų „Susitaikinimo Sodybos“ bendruomene sėdome valgyti Kūčių vakarienės. Nepaisant tragiškų oro sąlygų (nulijusio lietaus ir staigaus pašalo) ir nenupasakojamo slidumo kelių būklės švęsti Piemenėlių Šv. Mišias angare suvažiavo keli šimtai žmonių.
 • Gruodžio 25 d. 12:00 val. angare Šventėme iškilmingas pirmosios Kalėdų dienos Šv. Mišias. Žmonių kiek mažiau nei Bernelių Mišiose, tačiau vis vien per 100. Nuoširdžiai dėkojame mūsų parapijiečiams už nuolatinį rūpestį kelių į Pakutuvėnus nuvalymo organizavimu, ypač šventiniu laikotarpiu.
 • Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų šventė-šlovinimo vakaras Kretingoje, Šv. Antano rūmų aktų salėje. Renginio pradžia 18:00 val. Dalyvavo: broliai pranciškonai iš Pakutuvėnų, Arūnas Raudonius, Vytautas Kairys, Indrė Dirgėlaitė, Tadas Jurėnas, Kretingos pranciškoniškasis jaunimas.
 • Gruodžio 31 d. Naujųjų Metų išvakarės. 22.00 val. Švč. Sakramento Adoracija (bažnyčioje). 23.00 val. Naujųjų Metų sutikimo Šv. Mišios. 24.00 val. pasitikome Aukos liturgija. Po Šv. Mišių kieme laukė įspūdingi fejerverkai ir visi buvo kviečiami agapei bei šventiniam pasibuvimui bažnyčios trečiame aukšte.
Santrauka:
 • Pavasarį pastatyta nauja lauko virtuvė.
 • Liepos 26 d. pas Dangiškąjį Tėvą iškeliavo brolis Kęstutis Reizgys OFM.
 • Vasarą, miške už skautų stovyklos, Oskaras pastatė namelį Kryžiaus kelyje, stoties „Išganytojas kalamas prie kryžiaus“ vietoje.
 • Vasaros pabaigoje atvyko gyventi Raimondas Navakauskas (iš Naujosios Akmenės), kuris kala akmenį ir tapo ikonas.
 • Nuo rugsėjo kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį Pakutuvėnuose renkasi Žemaitojos regiono AA (anoniminiai alkoholikai), kurie organizuoja uždarus AA susirinkimus. Susirinkimai vyksta nuo 10:00 val. „teatriuke“.
 • Videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą „Dienos nepanašios į kitas“ apie Kretingos Šv. Antano dienos centrą. Režisierė Dalia Kanclerytė, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierė Marija Drungilaitė.
 • Videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą „Vaiko širdis“ apie Vaiko širdies asociaciją. Filmas buvo kuriamas vasarą vykusioje  asociacijos stovykloje „Vaiko širdies padėka“ Cigonalių kaimo turizmo sodyboje netoli Kartenos, taip pat Pakutuvėnuose, kur stovyklautojai atvyko išklausyti jiems skirtų Šv. Mišių. „Vaiko širdis“ - tai filmas, kuris parodo svarbią, tačiau mažai kam žinomą problemą. Filme labai jautriai perteikti tėvų išgyvenimai dėl vaiko ligos. Režisierė Dalia Kanclerytė, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierė Marija Drungilaitė.
 • Videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą „Malonė“ apie tėvų pranciškonų puoselėtą lietuvių emigrantų tikėjimo, kalbos, kultūros išlikimo istoriją užjūryje – Kanadoje. Lietuviai emigrantai privalėjo įsikurti, išlaikyti tikėjimą, lietuvybę, tad pamažu ėmė burtis Toronto mieste, kur 1953 m. kartu su broliais pranciškonais įkūrė Toronto Prisikėlimo parapiją. Režisierė Dalia Kanclerytė, prodiuseris Gediminas Numgaudis, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierė Marija Drungilaitė, Garso režisieriai Vacys Leikus, Mindaugas Daugėla.

© 2011-01-05, J. Klietkutė | 15polia@gmail.com