Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2008 m.

 • Sausio 25-27 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas. Aušra Mizgirienė (teologijos magistro mokslus baigusi JAV) kalbėjo apie tai, kaip Bažnyčia moko skaityti Šventąjį Raštą. Kunigas relig. m. mgr., teol. lic. Saulius Tamošaitis kalbėjo apie Pauliaus misiją.
 • Vasario 22-24 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas.
 • Kovo 6 d. Brolis Gediminas rekolekcijose Radviliškyje, brolis Kęstutis - Plungėje, o Pakutuvėnuose šv. Mišias aukojo Radviliškio vikaras Mindaugas Grigalius.
 • Kovo 24 - balandžio 6 d. Brolis Gediminas su šlovinimo grupe išvyko į rekolekcijas Italijon.
 • Kovo 28-30 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas.
 • Gegužės 4 d. Šeštinės, Motinos diena. Po šv. Mišių koncertavo country grupė „Ciongs“ (Lina ir Vaclovas Kaubriai iš Salantų). Amfitetarte buvo kepama labai daug šašlykų.
 • Gegužės 10 d. Sekminių išvakarių atsinaujinimo popietė, kurios metu Arūnas Raudonius dalinosi savo šlovinimo patirtimi ir įžvalgomis. Kadangi buvo darbo šeštadienis (teko atidirbti už Motinos dienos ir gegužės 1-osios šventes), žmonių susirinko labai nedaug.
 • Gegužės 10-11 d. Bendruomenė dalyvavo Sekminių vigilijoje Šiluvoje „Tautų Sekminės“.
 • Gegužės 17 d. Tema „Marija - Šventosios Dvasios buveinė“ savo įžvalgomis dalinosi Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (PAMI) sesė Vitalija Fedaravičiūtė.
 • Gegužės 24 d. Pasiruošimas Devintinių - Dievo kūno šventei. Šv.Mišių metu buvę pustelnikai Rimas ir Rima Ramonai šventė 10 metų santuokos sukaktį.
 • Gegužės 27 d. Etnokultūros klubo „Paveiziek“ susitikimas su Pakutuvėnų broliais Pranciškonais.
 • Gegužės 31 d. Tėvo dienos išvakarėse, gilinomės į vyriškosios tėvystės uždavinius ir patirtis. 
 • Birželio 7 d. susitikimas su Lietuvoje gyvenančiomis Švč. Jėzaus Širdies pranciškonėmis misionierėmis, jų liudijimai.
 • Birželio 13 d. popietė „Šv. Antanas Paduvietis ir malda“.
 • Birželio 14 d. ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ATLAIDAI. Po agapės angare filmas „Antanas - Dievo karys“, įgarsino PJT narė Virginija Mickutė.
 • Birželio 21-24 d. Europos skautų Vilkiukų stovykla.
 • Birželio 21 d. šlovinimo patirtimi dalinosi Arūnas Raudonius.
 • Birželio 22-24 d. aplinkos tvarkymo talka.
 • Birželio 24 d. talka: darbavosi, o vakarop žaidė joninių žaidimus Kretingos šv. Antano dienos centro vaikai ir savanoriai.
 • Birželio 24 d. 19 val. bažnyčios šventoriuje meditacinių šokių vakaras, kurį vedė šokėja            Joyce Dijkstra iš Italijos jau 13 metų dirbanti socialinį pastoracinį darbą, susijusį su meditaciniu šokiu.
 • Liepos 5 d. Tema "Vertybės kaina" kalbėjo br. Benediktas OFM, Kretingos vienuolyno gvardijonas.
 • Liepos 5-6 d. rekolekcijos (Betliejaus tvartelyje) savanoriams dirbsiantiems šeimų stovykloje. Dalyvavo 20 savanorių.
 • Liepos 5-6 d. anoniminių lošėjų stovykla (palapinių miestelyje). Organizavo Klaipėdos LA. Dalyvavo apie 20 žmonių su šeimomis iš visos Lietuvos, svečiai iš Latvijos.
 • Liepos 6-13 d. šeimų stovykla "Bendradarbiavimas santykiuose". Dalyvavo apie 500 žmonių iš visos Lietuvos. Paskaitas vedė Peter ir Solvei Stohl sutuoktiniai misionieriai iš JAV, bendradarbiaujantys su „The Bridge International“ krikščionių misija, įsikūrusia Floridoje; kaip mokytojai ir pasauliečiai patarėjai, plačiausiai tarnystę šeimai realizuoja Rytų Europoje. Nuo 1993 m. P. ir S. Stohl darbuojasi Lietuvoje, Latvijoje, Kazachstane ir Rusijoje su krikščionimis, atstovaujančiais skirtingoms denominacijoms. Šiuo metu jie gyvena Lietuvoje ir konsultuoja šeimas. VšĮ „Vaikų linija“ - Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė, Marina Blagoveščenskaja, psichologė kalbėjo tema „Patyčios tarp vaikų ir paauglių“. Dvasinio atsinaujinimo popietes bei vidinio išgydymo pamaldas vedė Šv. Apaštalo Tomo kunigų misionierių bendruomenės narys iš Indijos t. Zacharias Thudippara. Svečiavosi seni Pakutuvėnų draugai Konrad ir Wendy Shmidt iš Vokietijos. Kalbėjo br. Gediminas ofm, Pakutuvėnų parapijos klebonas, visą savaitę išpažinčių kantriai klausė tėveliukas - br.Juozapas Pudžemys ofm. Stovyklą jau 13 kartą organizavo Rūta Domarkaitė. Dienotvarkėje: asmeninė ir bendruomeninė malda, paskaitos, individualios konsultacijos, darbas grupėse, vakarais - originalūs meniniai projektai su profesionaliais kūrėjais, pastovyklės vaikams pagal amžiaus grupes, kūrybinis projektas paaugliams su aktorių trupe „Teatriukas“.
 • Liepos 6 d. pašventinta Betliejaus tvartelyje naujai įrengta koplyčia čia gyvenančioms Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserims.
 • Liepos 6 d. 21:30 val. koncertavo Alina Orlova su grupe (angare). Dar neįrašiusi albumo, Alina jau tapo alternatyvių muzikos apdovanojimų „A.Lt“ „Metų proveržiu“, o jos daina „Nesvarbu“ 2007-ųjų „Pravdos“ naujokų apdovanojimuose išrinkta geriausia. 2008 m. sausio 22 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje ir 2008 m. sausio 30 d. Kauno valstybiniame dramos teatre pristatė debiutinį albumą „Laukinis šuo dingo“. Albumą išleido kompanija „MetroMusic“. Albume yra 16 Alinos Orlovos atliekamų neokabareto, ambient, atmosferinės muzikos kūrinių. 2008 metų gegužę debiutinį albumą Alina Orlova pristatė Rusijos publikai. Koncertai buvo surengti Liverpulyje ir Londone. Atlikėja pakviesta į birželio mėnesį vyksiantį Europavox festivalį Prancūzijoje.
 • Liepos 7 d. 08:30 val. Šlovinimas (bažnyčia), 09:00 Pusryčiai (stovyklavietė), 10:00 Informacija (bažnyčia), 10:15 Paskaita: Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 12:30 Grupės, 13:30 Pietūs (stovyklavietė), 16:00 Paskaita: t. Zaharijas, Indija  (bažnyčia), 18:00 Šv. Mišios (bažnyčia), 19:30 Vakarienė (stovyklavietė), 21:00 Andriaus Kulikausko ir Sauliaus Bareikio autorinių dainų vakaras (angaras). Andrius Kulikauskas dalyvavo Vytauto Kernagio ansamblyje, sukūrė dainą Girtas Angelas. Kuria muziką filmams. 2006 metais išleido albumą „Vakaro melancholija“. Saulius Bareikis gimė 1955 m. Vilniuje. Mokėsi Čiurlionio meno mokykloje (smuiko klasėje), studijavo Vilniaus valstybinėje konservatorijoje aktoriaus meistriškumo katedroje. S. Bareikis žinomas lietuvių aktorius, daugiau kaip dvidešimt metų vaidinęs Vilniaus jaunimo teatre. Kartu su savo kolegomis O. Ditkovskiu ir K. Smoriginu subūrė grupę „Aktorių trio“.
 • Liepos 8 d. 10:00 Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 16:00 t. Zacharias, Indija  (bažnyčia), 21:00 mažiesiems – animacinis filmas H. K. Anderseno pasaka "Princesė ant žirnio" (angaras), Lietuvių liaudies dainų vakaras „Vai tu, rugeli“, prof. Juozas Rimas (bažnyčia). Esu kaimo vaikas. Mano vaikystės laikais kaimuose dar skambėjo negirtos lietuviškos dainos. Mano motina, kaip dabar suprantu, mėgo dainuoti, giedoti ne kad "žmonės girdėtų", o kad "turėjo liūdną širdį". Iš jos esu užrašęs keliolika dainų. Prienų vidurinėje mokykloje pradėjau dainuoti solo; tiesa, tai buvo ne lietuviškos, o itališkos dainos, matyt, muzikos mokytojui taip reikėjo. Labai norėjau dainuoti, todėl ir stojau į Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklą, bet buvau per jaunas, o ir balsas nebuvo "sumitęs". Taigi tapau obojininku, tačiau savo, kaip instrumentininko, praktikoje laikiausi G. P. Telemanno nuostatos: "kas groja instrumentais, turi būti susipažinęs su dainavimu". Obojininkas esu ir dabar: pirmasis atlikau pusšimtį lietuvių kompozitorių kūrinių obojui, o 2002 m. išleidau dvigubą kompaktinę plokštelę "Lietuviška auletika" lietuvių kompozitorių kūrybos obojui antologiją. (JUOZAS RIMAS. „Tautinė daina ir...“ Šiaurės Atėnai. 2003-12-13 nr.680). 23:00 val. V. V. Landsbergio filmas „Kai aš buvau partizanas“ (angare).
 • Liepos 9 d. 10:00 bei 16:00 val. VšĮ „Vaikų linija“ - Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė, Marina Blagoveščenskaja, psichologė kalbėjo tema „Patyčios tarp vaikų ir paauglių“: pagalba ir prevencija“ (angaras), 21:00 val. Aktorių trupė „Teatriukas“, spektaklis „Kalvio pasaka“ (angaras). Praėjusių metų Šeimų stovykloje „Teatriukas“ su vaikais sėkmingai pastatė spektakliuką „Pelės maldos“. Aktorių trupė "TEATRIUKAS" susibūrė 1998 m. rudenį. Trupėje - trys aktoriai. Vaidiname ir dainuojame mažiems ir dideliems visoje Lietuvoje. Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, festivaliuose, reklaminėse akcijose, vaikų vasaros stovyklose. 1998 09 23 keturi draugai, 1997 m. baigę Vilniaus Universitetą (aktoriaus - filologo spec., kurso vadovė aktorė Nijolė Gelžinytė) susibūrė į trupę "Teatriukas". Pirmas "Teatriuko" pasirodymas - "Grybų šventė" Varėnoje 1998 spaly. Pirmoji "Teatriuko" premjera - spektaklis "Piemenėlių išdaigos" buvo parodytas 1998 11 22 Mokytojų namų svetainėje. 1999 03 20 Valstybiniame Jaunimo teatre įvyko spektaklio pagal J. Erlicko poeziją vaikams "Kad būtų linksma" premjera. Spektaklis buvo sukurtas remiant Lietuvos Kultūros ministerijai ir Atviros Lietuvos fondui.
 • Liepos 10 d. grįždamas iš Platelių gimnazijos, Pakutuvėnų šeimų stovyklą aplankė  LR Prezidentas Valdas Adamkus. Po trumpo prisistatymo Pakutuvėnų bažnyčioje Jo Ekscelencija pasivaikščiojo po stovyklos palapinių miestelį, sustodamas pasisveikinti su vaikais ir jų tėveliais. Vaišindamasis prie mažesniųjų brolių stalo, jis domėjosi stovyklos tikslais, gyvenimo sąlygomis ir Pakutuvėnų Susitaikinimo sodybos reikalais. Po trumpų vaišių Prezidentas sugrįžo į Bažnyčią, kur susirinkusiems stovyklautojams kalbėjo, kokios svarbios šeimoms yra tokios iniciatyvos, kai ne deklaruojama prieš rinkimus, o tiesiog sudaromos tinkamos sąlygos bendrauti vieniems su kitais. Kartu su Prezidentu Pakutuvėnų stovyklą aplankė ir jo atstovė spaudai Rita Grumadaitė, Seimo narys Jonas Jagminas, Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis, Plungės rajono merė Elvyra Valerija Lapukienė, Administracijos direktorius Albertas Krauleidis ir kt. Susitikimo pabaigoje stovyklautojai  Prezidentui ir kitiems svečiams pagiedojo tradicinę giesmę: „Viešpatie, laimink juos“.
 • Liepos 10 d. 10:00 Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 21:00 Vakaras jaunimui su grupe „Atika“ (angaras). Grupės "Atika" biografija spalvinga: ji gausiai įvertinta įvairių festivalių ir konkursų metu. 2000 m. grupė laimėjo dvi pagrindines nominacijas pirmajame respublikiniame studentiškos dainos konkurse Šiauliuose, nurungusi tokias dabartines scenos pažibas kaip „Laura & the Lovers“ (tuomet žinoma kaip „Relanium“). Dalyvavo ir nugalėjo vienoje iš pirmųjų „Būk Artistas“ laidų, o 2002 m. tapo geriausia krikščioniška grupe Lietuvoje. 2003 m. į nacionalinės Eurovizijos atrankos finalą patekti sutrukdė konkurso metu pakeistos taisyklės. Grupės daina „Back In Europe“ vietą turėjo užleisti Geltonos kūriniui „I Do“. 2004 ir 2005 m. grupė skynė laurus respublikiniuose dainuojamosios poezijos, bardų ir autorinės dainos konkursuose – tapo geriausia Lietuvos bardų grupe, geriausiais respublikos dainuojamosios poezijos atlikėjais bei „Undinėlių dainos“ laureatais. Nereikia pamiršti, kad gausų savo gerbėjų būrį "Atika" užaugino savo lėšomis įrašę ir išleidę tris demo įrašų rinktines („Karvė ir kosmonautai“, „Caro nebuvo“ ir Po Visko“). Dešimtmetį gyvuojanti Klaipėdos ironiško roko grupė "Atika" 2006 m. pristatė savo pirmąjį oficialų albumą „Šalin rankas nuo rokenrolo, mama!“. 2007 m. rugpjūčio 17 d. grupė "Atika" nustojo egzistuoti.
 • Liepos 11 d. 10:00-13:00 Pasirinktinai: t. Zaharijas, Indija  (bažnyčioje), Peter ir Solvei Sthol‘ai „Emocijų valdymas“ JAV (angare), 15:00-18:00 vidinio išgydymo pamaldos t. Zaharijas, Indija  (bažnyčia), 18:00 Šv. Mišios (bažnyčia), užtarimo malda t. Zaharijas, Indija  (bažnyčia), 23:00 Nakties koncertas tata festivalio kamerinis orkestras, dirigentas Vytautas Lukočius (bažnyčia). Vytautas Lukočius (g.1975) Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje 1993 baigė fortepijoną ir chorinį dirigavimą. Vėliau įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kurią baigė du kartus: 1999 įgijo pianisto solisto ir koncertmeisterio (prof. Jurgio Karnavičiaus klasė), o 2000 – orkestro dirigento kvalifikaciją ir magistro laipsnį (doc. Gintaro Rinkevičiaus klasė).  1999 - 2002 dirigentas studijavo orkestrinį dirigavimą J.Sibelijaus akademijoje (Helsinkis, Suomija). 2003 –  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno aspirantūroje įgijo meno licenciato laipsnį. 2000 - 2004 V.Lukočius buvo Lietuos valstybinio simfoninio orkestro dirigento asistentas (vyr. dirigentas G.Rinkevičius). Nuo 2004 jis yra Lietuvos kamerinio orkestro dirigentas. 00:30 val. Šlovinimo naktis (angaras).
 • Liepos 12 d. 10:00 Peter ir Solvei Sthol‘ai, JAV (bažnyčia), 16:00 br.Gedimino ofm paskaita, stovyklautojų liudijimai,  21:00 val. Vaikų spektakliukas "Nojaus arka" (ruoštas su "Teatriuko" aktoriais), 22:00 val.  Džiazo vakaras. Petras Vyšniauskas ir Co (Bažnyčia). Petras Vyšniauskas gimė Plungėje ir čia gyveno 15 metų. Nuo ankstyvos vaikystės domėjosi muzika, bandė groti įvairiais instrumentais, baigė Plungės vaikų muzikos mokyklą, o 1972 m. įstojo į Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą. Ją baigęs, pasirinko Lietuvos konservatoriją, dabartinę Muzikos akademiją. Scenoje plungiškis debiutavo 1982-aisiais – Birštono džiazo festivalyje jis pasirodė su dabar jau legendiniu Lietuvos džiazo kolektyvu – P.Vyšniausko kvartetu. Šiandien P.Vyšniauskas – ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų žinomas muzikantas, grojantis su daugybe muzikantų, dalyvaujantis įvairiuose tarptautiniuose muzikiniuose projektuose. Jis bendradarbiauja ne tik su džiazo, bet ir su liaudies bei su akademinės muzikos atlikėjais. 2002 m. jis paskelbtas Nacionalinės premijos laureatu už koncertinę, kūrybinę ir pedagoginę veiklą, Lietuvos muzikinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą pasaulyje. Muziko veikla įvertinta garbingais apdovanojimais: Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, suteikti Vyriausybės meno premijos laureato ir „Auksinio disko 2002“ vardai. Po sėkmingų gastrolių Prancūzijoje 1994 m., P.Vyšniauskui suteiktas net dviejų Prancūzijos miestų garbės piliečio vardas. Daugelio šalių kompozitoriai daug savo kūrinių yra parašę būtent šiam muzikantui. Petro Vyšniausko muzika skamba daugiau nei 50 dramos teatro spektalių, vaidybiniuose filmuose Lietuvoje ir Vakarų Europos šalyse. JAV profesorius K.Bergas taip atsiliepė apie jį: „Nežinau nė vieno šitaip grojančio saksofonu. Man tai – atradimas“.
 • Liepos 13 d. iki Šv.Mišių - stovyklautojų liudijimai. 12:00 val. Šv.Mišios, pietūs, stovyklos pabaiga. Registruotų dalyvių buvo apie 410, iš jų ~50% vaikai iki 18 m., plius apie 30 savanorių (dirbusių su vaikais, bei muzikantai), Pakutuvėnų bendruomenė, svečiai: dienos metu būdavo ~460-500 žmonių. Atsiliepimus apie stovyklą galite čia..., bei pasižiūrėti šios svetainės skyrelyje „spauda“.
 • Liepos 20-27 d. Žemaitijos AA regiono vasaros stovykla. Dalyvavo apie 100 žmonių.
 • Liepos 30 - rugpjūčio 1 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokytojams. Dienotvarkė: 8.00val. - kėlimasis, 8.30 val. - bendra malda, 9.00 val. - pusryčiai, 10.00 val. - konferencija, 13.30 val. - pietūs, laisvas laikas, 16.00 val. - pasidalijimas grupelėse, konferencija, 18.00 val. - Šv. Mišios, 19.00 val. - vakarienė, 20.00 val. - talentų vakaras. Turėti miegmaišius, palapines, 50Lt.  maistui (suaugusiam) ir 30Lt. (vaikui). Galima buvo vykti su visa šeima. Rekolekcijas vedė brolis Gediminas, ofm.
 • Rugpjūčio 5 - rugsėjo 1 d. Kretingoje Anastasija Šopagienė nutapė Pakutuvėnų bažnyčiai 2 ikonas: Dievo Motinos („Kosrunskaja“) ir Kristaus Pantokrato.
 • Rugpjūčio 6-11 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla „Dievas tau siunčia ramybę, mano brangus broli“ (Šv.Pranciškus) „Nūdienos raupsuotieji – kas jie?!“. Konferencijas vedė br.Gediminas Numgaudis (ofm), br. Algirdas Malakauskis (ofm), s.Vitalija (pami), s. Onutė (pami), Virginija Mickutė (JauPra), Dalia Kanclerytė (ofs), J.Bastin. Stovyklą organizavo Margarita Lizdenytė (ofs). Šių metų stovykla buvo ypatinga tuo, kad joje kaip niekada daug dalyvavo pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo, mat stovyklos metu, svarbius klausimus aptarinėjo net dvi tarybos: Lietuvos pranciškoniško jaunimo brolijos (JauPra) ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) nacionalinės tarybos. Dalyvavo apie 250 žmonių.
 • Rugpjūčio 5 d. Pakutuvėnų broliai pašventino „Žemsuodos“ užeigą, kuri gamina maistą šeimų stovykloms.
 • Rugpjūčio 6 d. 9:00 – 13:00 – Registracija. Įsikūrimas. 13:00 – stovyklos atidarymas. Šlovinimas, Dievo žodis ir malda už vadovus. „Tėve mūsų“ malda. Stovyklos palaiminimas. Grupelių suskirstymas/susipažinimas grupelėse. 14:00 – Pietūs. 15:30–17:30 - Šlovinimas/konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, ofm. 18:00 – Šv.Mišios. 19:30 – Vakarienė. 20:30 – Icon‘a  grupės koncertas (Angare). 21:30 – Dokumentinio filmo premjera.  23:00 – Tyla.
 • Rugpjūčio 7 d. 8:00 – Ryto malda: Šlovinimas. Dievo žodis. Visuotinė malda ir Tėve mūsų. Palaiminimas. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje - tarnystės. 10:00 – 12:30 – Šlovinimas/konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, ofm. 12:30 – 13:30 – Diskusijos grupelėse. 13:30 – Pietūs. 15:30 – Šlovinimas/Temos pagal asmeninį pasirinkimą: 1) Gailestingumo darbai – s.Onutė; 2)    Švč. Sakramento adoracija, malda – s.Vitalija; 3) Jaunimo pastoracija – Virginija Mickutė (Pranc. Jaunimas); 4) Šių dienų misionieriai – Dalia Kanclerytė, ofs. Diskusijos grupelėse. 18:00 – Šv. Mišios. 19:30 – Vakarienė. 20:30 – Atgaivos vakaras: Dievo žodžio skaitymai, muzika, šokis. 20:30 – Susitikimas su filmų režisieriumi. 23:00 – Tyla, miegas.
 • Rugpjūčio 8 d. Susitaikinimo diena. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje - tarnystės. 10:00 – 11:00 – Šlovinimas/Įvadas į Susitaikinimo dieną – brolis Gediminas Numgaudis, ofm. 11:15 - Konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, ofm. 13:30 – Pietūs. 15:30 – Šlovinimas/Susitaikinimo pamaldos - išpažintys, užtarimo maldos. 18:00 – Vakarienė. 19:00 – Kryžiaus Kelias. Apie 21:30 – Šv.Mišios. 23:00 – Tyla.
 • Rugpjūčio 9 d. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje - tarnystės. 10:00 – 12:30 – Šlovinimas/konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, ofm. 12:30 – 13:30 – Mokymas „Šv. Dvasios dovanos“ – brolis Gediminas Numgaudis, ofm. 13:30 – Pietūs. 15:30 – Šlovinimas/Mokymas – „Šv.Dvasios dovanų atpažinimas“ – J.Bastin/ Šlovinimas/ Užtarimo maldos. 18:00 – Šv. Mišios. 19:30 – Vakarienė grupelėse. 21:00 – Grupės „Gyvai“ koncertas. 23:00 – Tyla, miegas. Diena buvo skirta Pasauliečiams pranciškonams, atvyko broliai ir sesės iš Kretingos, Klaipėdos.
 • Rugpjūčio 10 d. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:00 - Darbai stovykloje/tarnystės. 10:00 – 11:45 Šlovinimas/konferencija – brolis Algirdas Malakauskis, ofm. 12:00  - Šv. Mišios. 14:00 – Pietūs. 15:30 – Šlovinimas/Temos pagal asmeninį pasirinkimą: 1)    Šv.Dvasios dovanų atpažinimas – J.Bastin; 2) Jaunimo pastoracija – Virginija Mickutė (JauPra); 3) Šių dienų misionieriai – Dalia Kanclerytė, ofs. Diskusijos grupelėse. 18:00 – Malda bažnyčioje (rožinis, vakarinė – Liturginės valandos). 19:00 – Laužas/Dešrelių piknic‘as/ grupelių prisistatymas. 21:30 – A.Raudoniaus „Evangelija giesmėmis“ autorinis vakaras. 23:00 – Tyla.
 • Rugpjūčio 11 d. Šv. Klaros šventė. 8:00 – Ryto malda. 9:00 – Pusryčiai. 9:30 – 10:25 - Darbai stovykloje - tarnystės. 10:40 – Šlovinimas/liudijimai. 12:00  - Šv. Mišios. 14:00 – Pietūs. 15:00 – Stovyklos pabaiga. Įspūdžius iš šios stovyklos galite čia...
 • Rugpjūčio 14 d. talka puošiant bažnyčią Žolinės šventei, kuriai vadovavo profesionali floriste Dalia.
 • Rugpjūčio 15 d. Žolinės šventė. Šv.Mišios - sekmadienio tvarka, t.y. 12.00 val.
 • Rugpjūčio 16-17 d. Evangelizacinės mokyklos stovykla „Jump-start“. Programą vedė Kevin Bridges (Anglija).
 • Rugsėjo 4 d. gyventi atvyko Neringa Kubiliūtė iš Marijampolės. Ją galima pavadinti Pakūtos administratore: atsakinėjo į laiškus, priiminėjo svečius, rūpinosi jų buitimi, buvo atsakinga už „Kromelį“ - dirbo viską, ko reikėjo. 2012 m. lapkričio mėn. išvyko toliau tarnauti pas seseris Panevėžyje.
 • Rugpjūčio 24–27 d.  ieškantiems savojo pašaukimo - rekolekcijos „Žvaigždė“.
 • Rugsėjo 25 d. Rekolekcijos Kretingos Pranciškonų gimnazijos 1Gb klasei.
 • Spalio 4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio – gyvūnų globėjo diena. 11.00-12.00 Seminaras apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje; seminaras apie šunų veisles, Vaikų kūrybinės veiklos organizavimas; 12.15-13.00 Pranešimai apie Lietuvoje perinčius ir žiemojančius paukščius; Spektaklis; 13.00-14.00 Pietūs; Koncertas; 14.00-15.00 Diskusija vaikų auklėjimo, švietimo gyvūnų gerovės klausimais; Vaikų kūrybinės veiklos pristatymai; 15.00-16.00 Renginio apibendrinimas (paminėjimai, padėkos, pagerbimai); 16.00-17.00 Šv.Pranciškaus pašlovinimas kūrinyje; 18.00  Šv. Mišios
 • Spalio 10 d. Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos posėdis Pakutuvėnuose dėl šlovinimo stovyklos organizavimo 2009 metais.
 • Spalio 29-30 d. rekolekcijos Kretingos Šv. Antano dienos centro vyresniųjų vaikų grupei. Dalyvavo 7 vaikai (12-16 metų), dienos centro darbuotojai – Margarita, Kristina ir  Pranciškoniškojo jaunimo nariai – Agnė Pociūtė ir Virginija Mickutė. Vaikams apie gyvenimą su Jėzumi kalbėjo br. Paulius Vaineikis ofm.
 • Lapkričio 8 d. šeštadienio popietė: Gintaras Razgus ir kvartetas.
 • Lapkričio 14-26 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas „Dvasinės kovos ginklai“.
 • Lapkričio 15 d. šeštadienio popietė: Dalia Kanclerytė. Skaitymai: „Giesmių giesmė“.
 • Lapkričio 22 d. Rasa Lapienė: muzikinis liudijimas.
 • Lapkričio 24-26 d. Evangelizacinės mokyklos susitikimas „Dvasinės kovos ginklai“.
 • Lapkričio 29 d. Ekogrupės folklorinis ansamblis „Saulakrislė“.
 • Lapkričio 29 d. šlovinimo stovyklos organizacinės komandos posėdis (KPJT).
 • Gruodžio 6 d. KU folkloro grupė „Auksodis“: advento giesmės.
 • Gruodžio 13 d. Romualdas Miškinis: muzikinis liudijimas.
 • Gruodžio 20 d. Arūnas Raudonius: muzikinis liudijimas.
 • Gruodžio 27 d. Margarita Lizdenytė: muzikinis liudijimas.

 • Apibendrinimas:
 • 2008-ieji Telšių Vyskupo buvo paskelbti Blaivybės Metais. Br. Gediminas Vyskupo prašymu skaitė paskaitas apie priklausomybių ligas, prevenciją ir gydymą. Advento ir Gavėnios metu kartu su Vyskupu važinėjo po parapijas ir vedė konferencijas kunigams, tikybos mokytojams. Taip pat su br. Kęstučiu OFM važinėjo po mokyklas šviesdami jaunimą šia tema.
 • Nuo pavasario į Pakutuvėnų šlovinimą įsijungė Lena Kaubrytė (Salantai).
 • Rugpjūčio 5 - rugsėjo 1 d. Kretingoje Anastasija Šopagienė nutapė Pakutuvėnų bažnyčiai 2 ikonas: Dievo Motinos („Kosrunskaja“) ir Kristaus Pantokrato.
 • Rugsėjo 4 d. gyventi atvyko Neringa Kubiliūtė iš Marijampolės. Ją galima pavadinti Pakūtos administratore: atsakinėjo į laiškus, priiminėjo svečius, rūpinosi jų buitimi, buvo atsakinga už „Kromelį“ - dirbo viską, ko reikėjo. 2012 m. lapkričio mėn. išvyko toliau tarnauti pas seseris Panevėžyje.
 • Išleistas Rasos Lapienės giesmių albumas (CD) „Paukštis baltas“.
 • Videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą „Misionierius“ apie tėvo Leopoldo Scheifele OFM veiklą Tūbausių parapijoje. Režisierė Dalia Kanclerytė.
 • Išleistas Pakutuvėnų šlovinimo grupės giesmių CD (mp3 formatu).
 • Pradėtas statyti naujas namas priklausomiems žmonėms „Vyrų namas“.
 • Išrinkta vieta ir nupirkta mediena Provincijos eremityno statybai.
 • Provincijai apsisprendus už VŠĮ Pranciškonų Gimnazijos Kretingoje įkūrimą, rugsėjo mėn. į Pakutuvėnų broliją paskiriamas br. Juozapas Marija, spalio mėn. iš Italijos sugrąžinamas į bendruomenę br. Paulius. Jie abu paskiriami dirbti Gimnazijoje kapelionais, o br. Gediminas direktoriaus pavaduotoju dvasiniam ugdymui.

© 2010-01-18, J. Klietkutė