Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2007 m.

 • Sausio 12 d. apsilankė Betliejaus seserys.
 • Sausio 31 d. išsiųsta paraiška „Susitaikinimo sodyba“ Narkotikų kontrolės departamentui asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos projektų atrankos konkursui. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Vasario 12 d. Broliai Carlo Bertagnin, Paulius Vaineikis kartu su kretingiške Anastazija Šopagiene pabaigė tapyti Kryžiaus kelio ikonas Gomelio (Baltarusija) katalikų parapijai (pradėtos tapyti 2006 m. gruodžio pradžioje).
 • Vasario 14 d. į Pakuvėnus gyventi atvyko brolis diakonas Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM, kuris pakeis į Italiją išvykstančius ikonografus brolius Paulių Vaineikį OFM ir Carlo Bertagnin OFM. Broliai ikonografai kartu su kretingiške Anastasija Šopagiene nutapė Kryžiaus kelio stočių ikonas Gomelio (Baltarusija) katalikų parapijai bei San Damiano kryžių Pakutuvėnų bažnyčiai.
 • Vasario 21 d. Pelenų diena. Apsilankė ypatingai daug svečių: iš „Ramybės arkos“ AA bendruomenės, esančios netoli Kražių; iš Rusnės; iš Kybartų.
 • Vasario 24 d. atvyko psichologas Donatas iš Vilniaus ir socialinė darbuotoja Ilona iš Plungės. Ryte bendruomenė turėjo bendrą grupę, po pietų - asmeniniai pokalbiai.
 • Kovo 1 d. Kretingos Pranciškonų gimnazijos salėje buvo rodomas filmas „Pakūta - mano meile“.
 • Kovo 3 d. Brolių Pauliaus Vaineikio OFM ir Carlo Bertagnin OFM išleistuvės į Italiją.
 • Kovo 15 d. Pirmą kartą Pakutuvėnų bendruomenėje „Lectio divina“ (kuri vėliau tapo tradicija, prierašas 2013-01-16).
 • Kovo 20 d. Pakūtos vakaras Plungės kultūros centre.
 • Kovo 21 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos susitikimas su Rendy ir Karen Purves (Tarptautinės misijos „Jaunimo misija“ vadovai, gyvenantys Plateliuose), aptarta evangelizacinės mokyklos vizija. Dalyvavo br. Gediminas Numgaudis OFM, Agnė Pociūtė, Virginija Mickutė.
 • Balandžio 9 d. Šv. Velykos. Šv. Mišiose šlovino Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, grojo „Supermergaitės“. Po pietų koncertavo folkloro grupė „Gondinga“ iš Plungės.
 • Balandžio 20 d. Vilniaus Skalvijos kino centre pristatytas dokumentinis filmas „Pakūta mano meilė”.
 • Balandžio 28 d. mokymai tema „Malda“. Mokymus vedė br.Gediminas Numgaudis OFM, įvadą pravedė kun. Rolandas Karpavičius iš Kartenos.
 • Balandžio 29 d. brolio Kęstučio Reizgio OFM primicijos Pakutuvėnuose.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai šeimų stovyklos finansavimo. Atsakinga Rūta Domarkaitė.
 • Gegužės mėn. išsiųsta paraiška Evangelizacijos paramos fondui dėl šv. Pranciškaus draugų stovyklos finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Gegužės 5 d. mokymai tema „Malda“. Mokymus vedė kun. Rolandas Karpavičius iš Kartenos.
 • Gegužės 12 d. mokymai tema „Malda“. Mokymus vedė kun. Rolandas Karpavičius iš Kartenos.
 • Gegužės 13 d. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo ir br. Kazimiero Kasparavičiaus OFM susitikimas Pakutuvėnuose. Aptarta kelionė į Vokietiją ir pagalba Trečiajame Europos lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas“. Dalyvavo Romanas Sabakonis, Jolita Aukštuolytė, Monika Šlionskytė, Agnė Pociūtė.
 • Gegužės 19 d. atsinaujinimo svaitgalis „Jaunosios Bažnyčios daktarės mokymas“, konferenciją veda Šarūnė Jasiūnaitė.
 • Gegužės 20 d. „Paslėptas gyvenimas, tapęs misionierišku“, konferenciją veda Šarūnė Jasiūnaitė.
 • Gegužės 27 d. Palangos kultūros centre „Ramybė“ (Vytauto g. 35) režisierė Dalia Kanclerytė ir br. Gediminas Numgaudis OFM pristatė dokumentinį filmą „Pakūta mano meilė”.
 • Pavasarį pastatytas namukas svečiams, kuris vėliau įgaus „Teatriuko“ pavadinimą, nes šią vasarą šeimų stovyklos metu jame gyvens „Teatriuko“ aktoriai.
 • Birželio 1 d. koncertas „Laisva muzika“ angare.
 • Birželio 15-16 d. Pakutuvėnuose lankėsi šv.Teresėlės relikvijos.
 • Birželio 22-24 d. Narkomanų anonimų Lietuvos regiono asamblėja.
 • Liepos mėn. į bažnyčią atvežti naujai pagaminti suolai (29 vnt.). Senieji sugrąžinti Kretingos bažnyčiai.
 • Liepos 15-22 d. Šeimų stovykla „Vienatvė šeimoje, poroje, draugystėje“. Paskaitas vedė: sutuoktiniai Sabina ir Jean Marc Poujade (Prancūzija), psichologė Manana Kandelaki (Gruzija). Dalyvavo apie 600 žmonių.
 • Liepos 15 d. 21 val. aktorių trio „Teatriukas“ spektaklis „Kad vaikams būtų linksma“. 22 val. kinas „Pakūta mano meilė“, sustikimas su filmo autore režisiere Dalia Kancleryte.
 • Liepos 17 d. Jazz/funk grupės „2Good“ koncertas.
 • Liepos 18 d. Alekso Mažono koncertas bei pantomimos spektaklis.
 • Liepos 19 d. muzikos ir poezijos vakaras su Šarūnu Kačionu (fagotas) ir teatro bei kino aktoriumi, režisieriumi Valentinu Masalskiu.
 • Liepos 19 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta steigti viešąją įstaigą „Pakutuvėnų susitaikinimo sodyba“.
 • Liepos 21 d. Visą savaitę „Teatriuko“ aktoriai su stovyklos vaikais ruošė spektaklį „Pelės maldos“. Vakare - spektaklio premjera stovyklautojams. Po spektaklio - romų ansamblio „Žemčiužina“ bei merginų šlovinimo grupės „Icons“ koncertai.
 • Liepos 22 d. br. Gedimino Numgaudžio nuotraukų paroda prie bažnyčios.
 • Liepos 26-29 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla.
 • Liepos 30 d. - rugpjūčio 2 d. piligriminis žygis į Porciunkulės atlaidus Kretingon.
 • Rugpjūčio 3 d. Juridiškai įregistruota VŠĮ „Pakūta“.
 • Rupjūčio 14 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas ir Plungės rajono savivaldybė įsteigė VšĮ „Susitaikinimo sodyba“ veiklai Pakutuvėnuose vystyti.
 • Rugpjūčio 24-26 d. Evangelizacinės mokyklos pristatymas. Organizatoriai Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Pakutuvėnų broliai pranciškonai ir YWAM Kerygma Teams (vadovai Lietuvoje Rendy ir Karen Purves „Jaunimas misijoje“).
 • Rugpjūčio mėn. bažnyčios antrame aukšte įrengtos celės broliams ir svečiams.
 • Rugsėjo 28-30 d. I-asis evangelizacinės mokyklos susitikimas „Ar pažįsti Tėvą?“.
 • Spalio 9 d. Juridiškai įregistruota VŠĮ „Susitaikinimo sodyba“.
 • Spalio mėn. šeštadieniais rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos penktų klasių mokiniams.
 • Gruodžio 7-9 d. III-asis evangelizacinės mokyklos kandidatų susitikimas „Pagirdyti viena Dvasia“. Mokymus vedė Dalė Šmerauskaitė (VšĮ Katalikų interneto tarnyba vadovė).
 • Gruodžio 21 d. Aleksandrave buvo rodomas filmas „Pakūta - mano meile“.
 • Gruodžio 27 d. Evangelizacinės mokyklos vadovų susitikimas, 2008 m. veiklos planavimas.
Apibendrinimas:
 • 2007 m. Mažesniųjų brolių Kapituloje buvo išsakyta mintis, kad Pakutuvėnai turėtų tapti Evangelizacijų ir Misijų bendruomene.
 • Į Pakutuvėnus atvyksta broliai Kazimieras ir Kęstutis. Su naujais broliais keitėsi ir brolijos gyvenimas. Buvo įvestas internetas, nupirktas televizorius, įrengta video montažinė studija, sukurtas filmas apie LT jaunimo dienas Klaipėdoje.
 • Vasarą apsigyveno Vacys Leikus, kuris bus ūkvedžiu ir prižiūrės garso aparatūrą.
 • Juridiškai įregistruota VŠĮ „Pakūta“ bei VŠĮ „Susitaikinimo sodyba“.


© 2013-02-18, J. Klietkutė