Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos2003 m.

 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl šv. Pranciškaus draugų stovyklos finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Gegužės 9-11 d. Stovyklų vadovų seminaras. Vedė GTI lektorės Vilhelmina Raubaitė ir Rozvita Varkojienė. Dalyvavo 15 savanorių. Organizavo Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT).
 • Gegužės 16-18 d.Kretingos religijos studijų instituto prie KTF VDU ir pranciškoniškojo jaunimo rekolekcijos. Dalyvavo 13 žmonių. Organizavo KPJT.
 • Liepos 12-20 d. Šeimų stovykla „Vidinis išgydymas – nauja perspektyva santuokai“. Lektoriai: kun. Mathew Linn SJ (JAV), Roy Hendy, The Open Door („Atvirų durų“) bendruomenės įkūrėjas (Didžioji Britanija), kun. br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Arūnas Peškaitis OFM. Koncertavo etnografinis „Gondinga“. Dalyvavo apie 350 žmonių.
 • Rugpjūčio 15-24 d. Pranciškaus draugų stovykla „Pranciškoniškasis dvasingumas ir būdas“. Dalyvavo 193 žmonės. Konferencijas vedė kun. br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Nerijus Čepulis OFM, br. Arūnas Peškaitis OFM, Lina Montvydaitė, s. Rima.
 • Rugpjūčio 23 d. žydų šokių diena. Šokių mokė Martyna Uljanova.
 • Vasarą nupirkta 50 avilių (25 palikti Kryžių kalne). Bites padovanojo moteris iš Plungės. Bičių priežiūra užsiėmė Andrius Noreika iš Prūsalių ir Modestas Žadvydas. Tok didelis kiekis avilių buvo tik 1 sezoną. Vėliau liko 5-6 aviliai. Jų piežiūrą perėmė s. Vitalija PAMI.
 • Rugsėjo 14 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio brolijoje naujokų pažadą davė 6 asmenys: Margarita Lizdenytė (Kretinga), Dalia Kanclerytė (Pakutuvėnai), Violeta Gaubytė (Plungė), Nerijus Staponkus (Kretinga), Raimondas Sadauskas (Klaipėda).
 • Lapkričio 22 d. Kristaus Karaliaus šventės proga vyko diskoteka, kurios vedėjais buvo Artūras ir br. Evaldas.
 • Gruodžio 20 d. Flotistikos pamokos.
 • Gruodžio 25 d. Kalėdinis šokis – misterija Tvartelio kieme.

2004 m.

 • Balandžio 4 d. Nyderlandų bendradarbiaujantiems fondams išsiųsta paraiška dėl Pakutuvėnų bažnyčios langų bei durų renovacijos. Atsakinga Matgarita Lizdenytė, paraiška Jolantos Klietkutės. (Fondas skyrė 29500 eurų).
 • Balandžio 2 d. Pakutuvėnų bendruomenė bei savanoriai iš Plungės grėbliais ir kastuvais lygino ir tvarkė pavasario polydžio sudarkytą žvyrkelį iki bažnyčios.
 • Nuo gegužės mėn. renkami parašai po prašymu LR Susisiekimo ministrui išasfaltuoti kelią nuo Aleksandravo iki Pakutuvėnų.
 • Gegužės 29-30 d. Sekminių iškilmės. Rekolekcijos Kretingos pranciškoniškajam jaunimui.
 • Birželio 7 d. Angaro projekto aptarimas su darbų vykdytojais (atsakinga KPJT).
 • Liepos 3-11 d. Šeimų stovykla „Skyrybų prevencija“. Konferencijas vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Nerijus Čepulis OFM, psichologas-edukologas Ričardas Pagojus. Apsilankė br. Placidas Barius OFM ir br. Benediktas Jurčys OFM.  Dalyvavo  apie 400 žmonių, 35 savanoriai, 15 Pakutuvėnų bendruomenės narių. Vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Vakarais vyko poilsio ir kultūros programa. Koncertavo „Pelenai“, „Next“, Rasa Lapienė ir draugai, Angelė Joknytė, Česlovas Gabalis, Arina, Nijolė Miščiukaitė, Arpinė, pristatytas Alekso Mažono mono spektaklis, indiškus šlovinimo šokius pristatė s. Gregoria Medina Suarez FMSC. Stovyklos vadovė Rūta Domarkaitė.
 • Liepos 31 – rugpjūčio 8 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla. Konferencijas vedė br. Algiras Malakauskis OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM. Vyko amatų grupės: floristikos, mazgų rožiniams rišimo, piešimo ant akmenėlių, kūryba darže. Dalyvavo 75 žmonės, 31 savanoris, 12 Pakutuvėnų bendruomenės narių. Vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Meniniai vakarai: Rasa Lapienė ir draugai, Angelė Joknytė (naujo albumo pristatymas), Arpinė, Alekso Mažono mono spektaklio „Nostalgija“ pristatymas, „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenės narių liudijimo vakaras.Vadovė Margarita Lizdenytė.
 • Rugpjūčio 15-22 d. Paauglių ir jaunimo stovykla „Jėzus – kelias į Tėvo namus“. Atsakinga Margarita Lizdenytė ir Gediminas Numgaudis OFM. Dalyvavo 110 jaunų žmonių, 30 savanorių (iš kurių 14 – vadovai), 10 Pakutuvėnų bendruomenės narių. Mokymus vedė br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Paulius Vaineikis OFM, br. Carlo Bertagnin OFM, br. Evaldas Darulis OFM, psichologė Gražvilė Judelevičienė, Liuda Vyšniauskienė. Darbą grupėse vedė savanoriai: piešimas ant akmenėlių, rožinio mazgų rišimas, juostelių audimas. Virginija Mickutė su jaunimu statė spektaklį „Mažasis princas“, kurį pristatė stovykloje. Kasdien vyko susitikimai su įdomiais žmonėmis: Aleksu Mažonu – šokių meistru, tarptautinių konkursų lauretu, Dalia Kancleryte – TV laidų „Nuskaidrinti šviesa“ kūrėja ir režisiere, „Susitaikinimo sodybos“ nariais. Vyko koncertai: „Ashtrey“ (Vilnius), „Gyvai“ (Vilnius), Bendraamžių grupė Taurimas ir draugai (Kretinga). Buvo organizuotos filmų peržiūros, vyko akcijos, žygiai bei pačių jaunuolių pasirodymai.
 • Spalio 18 d. apsilankė pranciškonės misionierės seserys iš Kretingos.
 • 2004 m. žiemą br. Gediminas iš JAV parvežė Jūratės Pauliukonytės-Gentlesk pelenus, kurie iškilmingai buvo palaidoti Pakutuvėnų kapinėse. Ant kapo pastatytas ąžuolinis kryžius, pagamintas pagal br. Gedimino projektą.

2005 m.

 • Sausio 1 d. Naujametinis Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas.
  Sausio 4 d.
  gautas laiškas apie bažnyčios langų ir durų projekto Nr. 1096/04 OR/CL finansavimą 29.500 eur. (apie 102 tūkst Lt). Finansavo Nyderlandų fondai: SKAN fund ir Laurensinstituut. Paraiška Jolantos Klietkutės, už projekto vykdymą atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Vasario 14-26 d. Krikščioniškos ikonografijos kursas. Kursą vedė Br. Carlo Bertagnin OFM ir Paulius Vaineikis OFM. Dalyvavo dvi sesės vienuolės ir Anastazija Šopagienė.
 • Vasario 23-28 d. ruošiamos paraiškos Lietuvos socialinei Darbo apsaugos ministerijai dėl Pakutuvėnų infrastruktūros plėtros bei kitiems narkomanijos prevencijos plėtros fondams. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Kovo 22 d. Juridiškai įregistruotas Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas. Čia apsigyveno broliai Gediminas Numgaudis, Paulius Vaineikis, Carlo Bertagnin.
 • Kovo 28 d. Šv. Velykų iškilmės. Šv. Mišiose šlovino Kretingos pranciškoniškasis jaunimas.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Švietimo ir mokslo ministerijai dėl vasaros stovyklų vaikams finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Balandžio mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųsta paraiška „Pakutuvėnų Susitaikinimo sodyba“ dalyvauti narkomanų psichologinės ir socialinės reabilitacijos projektų atrankos konkurse 2006 m. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl vasaros stovyklų finansavimo. Atsakinga Rūta Domarkaitė. Numatomi lektoriai: br.Paolo Dorio, s.Ignė Matjošiūtė, Roy Hendy (Anglija).
 • Gegužės 1 d. KPJT šlovinimo tarnystė šv. Mišiose. „Šašlykų balius“ parapijiečiams.
 • Pavasarį pavasarį pakeistos bažnyčios durys ir langai, įstiklinti balkonas ir zakristijų langai, gavus lėšų iš Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Birželio 3-5 d. savanorių mokymai, pasiruošimas vasaros stovykloms. Organizavo KPJT.
 • Birželio 13 d. Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišios vyko šalia bažnyčios šventoriuje.
 • Birželio 17 d. į Pakutuvėnus atvyko gyventi (ir rūpintis bendruomenės reikalais) sesė Virginija Semaškaitė PAMI – Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė.
 • Birželio mėn. į Pakutuvėnus gyventi atvyko režisierė Dalia Kanclerytė (videostudijoje „Pakūta“ kurs filmus).
 • Liepos 3-10 d. Šeimų stovykla „Smurto prevencija šeimose“. Lektoriai: Roy Hendy (Anglija), br. Gediminas Numgaudis OFM, s. Dominik-Marija (Šv. Jono bendruomenė), Vidas Karvelis. Su paaugliais užsiėmė Mindaugas Radušis ir Rasa Zinkevičienė. Šlovinimo grupė turėjo pastovylę su dainininke Rosita Čivilyte, kurie po savaitės intensyvių repeticijų parengė šlovinimo giesmių vakarą. Koncertavo Marija Krupovec su Vytautu Mikeliūnu (smuikas) ir Eugenijumi Kanevičiumi (kontrabosas), Vytautas V. Landsbergis.
 • Liepos 17-18 d. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo grupės rekolekcijos, skirtos pasiruošti į Vokietijoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas tema „Mes atvykoma Jo pagarbinti“. Konferencijas vedė br. Paulius Vaineikis OFM, Virginija Mickutė.
 • Liepos 31 – rugpjūčio 7 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla „Šv. Pranciškus ir Šv. Raštas“. Lektoriai br. Paulo Dozio OFM (Veronos Šv. Bernardino teologijos instituto direktorius), br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Paulius Vaineikis OFM, Neringa Ulevičienė. Br. Carlo Bertagnin OFM ir Virginija Mickutė paruošė meditaciją apie SanDamiano kryžių, pranciškoniškasis jaunimas rodė miuziklą „Emmanuelis – Dievas su mumis“. Stovyklos metu veikė „Pakūtos radijas“ (atsakingi A. Pociūtė, V. Mickutė, R. Sabakonis, A. Stonys). Vyko Porciunkulės atlaidų ir Susitaikinimo Sakramento šventimas, užtarimo maldos.
 • Rugpjūčio 25-28 d. paauglių ir jaunimo stovykla „Būkim drauge, likim kartu“. Lektoriai s. Ignė Marijošiūtė MSV (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija), Vaida Spangeleičiūtė. Šoko „Jaunimo misija“, vyko liudijimai ši Pasaulio jaunimo dienų, grupelių prisistatymai, diskoteka, naktinė Adoracija. Pranciškoniškasis jaunimas kartu su sesėmis pranciškonėmis misionierėmis (iš Kretingos) dirbo grupelių vadovais, virtuvėje, šlovino, vedė vakarus. Veikė „Pakūtos radijas“ (atsakingi A. Pociūtė, V. Mickutė, A. Stonys, V. Brasas).
 • Spalio 20 d. Pranciškonų gimnazijos I-ųjų gimnazijos klasių mokinių rekolekcijos. Pranciškoniškasis jaunimas – savanoriai: šlovino, liudijo, organizavo grupelių darbą (dalyvavo Aušra Vitkauskaitė, Veronika Šlionskytė, Agnė Pociūtė, Virginija Mickutė). Vyko jaunimo šv. Mišios ir PU (pranciškoniškojo ugdymo) programa. Liudijo s. Gregoria Medina Suarez FMSC (Švč. Širdies pranciškonė misionierė iš Kretingos).
 • Spalio 22-23 d. rekolekcijos programos „Būkite geri, jeigu galit“ (KPJT) nariams.
 • Spalio 26-28 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Narkotikų kontrolės departamento seminare Vilniuje.
 • Spalio 29 d. Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio brolijos veikla sustabdyta, įžadus davusius ordino narius paskyrus į Kretingos, Kauno ir Klaipėdos brolijas, nors brolija neuždaryta ir atsiradus 5 įžadus davusiems nariams bet kada gali būti atkurta.
 • Spalio 29-30 d. rekolekijos PU (pranciškoniškojo ugdymo programa, organizuojama KPJT) šokio studijos dalyviams. Atsakinga Agnė Pociūtė.
 • Lapkričio mėn. į bažnyčią įvesta kanalizacija.
 • Lapkričio 14 d. rekolekcijos pranciškoniškajam jaunimui. Floristikos mokė bendruomenės narė Audra.
 • Lapkričio 20 d. Kristaus Karaliaus šventė, Pakutuvėnų 10-ies metų jubiliejaus susitikimas. Atvyko daug čia gyvenusių ir šią vietą mylinčių žmonių. Programą su 10 metų įdomiausių akimirkų vaizdo medžiagos peržiūra organizavo Dalia Kanclerytė. Prie šlovinimo prisijungė Kretingos pranciškoniškasis jaunimas.
 • Gruodžio 3-4 d. rekolekcijos tema „Brolystė“ Kretingos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nariams ir PU programos dalyviams. Vedė br. Gediminas Numgaudis OFM „Jėzus – mažesnysis mūsų brolis“, s. Gregoria Medina Suarez FMSC „Dievas man davė brolius“, apie pranciškoniškojo jaunimo broliją liudijo Virginija Mickutė, Agnė Pociūtė, apie Pakutuvėnų ‚Susitaikinimo sodybą“ pasakojo s. Jolita Šarkaitė PAMI. Susitaikinimo pamaldose dalyvavo br. Juozapas Pudžemis OFM.

2006 m.

 • Sausio 3 d. KPJT (Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos) šlovinimo tarnystė Pakutuvėnuose šv. Mišiose.
 • Vasario 26 d.išsiųsta paraiška „Susitaikinimo sodyba“ Narkotikų kontrolės departamentui asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos projektų atrankos konkursui. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Kovo 4 d. Valstybinei jaunimo reikalų tarybai išsiųsta paraiška jaunimo narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo ir psichologinių krizių (savižudybių) prevencijos projektų konkursui. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Kovo 11 d. Pranciškoniškojo jaunimo programos jaunimo „Būkit geri, jeigu galit“ šlovinimas, bendravimas, buvimas kartu, Nepriklausomybės dienos atkūrimo šventimas, susitikimas su skautais, br. Evaldu Daruliu OFM, sesėmis pranciškonėmis misionierėmis iš Kretingos, filmo „Sparnuotas desantas“ peržiūra.
 • Kovo mėn. visuomenei pristatytas Dalios Kanclerytės dokumentinis filmas „Palūta mano meilė“.
 • Kovo mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųsta paraiška „Pakutuvėnų Susitaikinimo sodybos bendruomenės infrastruktūros plėtra 2006 m.“ dalyvauti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos konkurse 2006 m. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl paauglių ir jaunimo stovyklos „Šoksiu tau, Viešpatie“ finansavimo. Atsakinga Virginija Mickutė.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl šeimų stovyklos „Pavydo apraiškos šeimoje“ finansavimo. Atsakinga Rūta Domarkaitė, paraiška Margaritos Lizdenytės. 
 • Gegužės 15 d. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl šv. Pranciškaus draugų stovyklos „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“ finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Birželio 2 d. Pakutuvėnuose vyko šeimos šventė „Būkime kartu“ Nausodžio vidurinės mokyklos mokiniams, tėveliams ir mokytojams.
 • Birželio 24 d. atvyko Vacys Leikus, kuris bus ūkvedžiu ir prižiūrės garso aparatūrą.
 • Pavasarį prie Minijos maudykloje pastatytas erdvus namelis persirengimui.
 • Liepos 2-9 d. Savaitė Pakutuvėnuose „Pasilikite mano meilėje“ su t. F.Ciardi kunigams, klierikams, sesėms ir broliams vienuoliams. Mokymai, apmąstymai, liturgija, adoracija, diskusijos, bendravimas, bei bendrystės patirtis. Gyvenimas palapinėse, mokymas bažnyčioje, bendravimas gamtoje. Viena diena Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Organizavo Vienuolijų konferencija.
 • Liepos 7 d. atsinaujinimo savaitgalis „Tikėjimo patirtis sovietiniame lageryje“. Lektorius Petras Plumpa.
 • Liepos 9-16 d. Šeimų stovykla „Pavydo apraiškos šeimoje”. Konferencijas vedė broliai Gediminas ir Paulius bei kun. kun. Kęstutis Brilius MIC.  Vakarais koncertavo  etnografinis ansamblis, Rasa Lapienė ir draugai, „Baltic guitar quartet“, saksofonininkai Petras Vyšniauskas, Dominykas Vyšniauskas, dūmaišininkai Todaras Kaškurevičius, Gvidas Kovėra, būgneliais grojo Rytis Kaminaitis. Vyrai didžiojoje palapinėje ant sienos pasikabinę televizorių žiūrėjo tiesiogines krepšinio varžybas.
 • Liepos 23-30 d. Šv. Pranciškaus draugų stovykla „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“. Vedė br. Jacomo Bini OFM (buvęs Mažesniųjų brolių ordino generolas, daugiau kaip 10 metų praleidęs misijose Afrikoje).
 • Liepos 27 d. Eugenijaus Kanevičiaus, Vytauto Labučio, Arvydo Jofės koncertas.
 • Vasarą Kryžiaus kelyje ant kalno pastatyti nauji trys kryžiai (pakeitę Kosto Ketlerio 1995 metais statytuosius). Kryžius sukalė Nerijus ir Vytautas. Statė visa bendruomenė, nes kryžiai daug aukštesni už senuosius ir labai sunkūs.
 • Rugpjūčio 2 d. Vaikų grupės King‘s Kids Team iš Korėjos programa.
 • Rugpjūčio 4-6 d. rekolekcijos vadovų grupei – pasiruošimas paauglių ir jaunimo stovyklai. Vedė br. Paulius Vaineikis OFM „Mortos ir Marijos“, Karen Purves (Tarptautinės misijos „Jaunimo misija“ (YWAM Kerygma Teams) vadovė, gyvenanti Plateliuose) „Darbas komandoje“.
 • Rugpjūčio 6-13 d. Paauglių ir jaunimo stovykla „Šoksiu Tau, Viešpatie“. Šokio teorija ir praktika, pažintys su įdomiais šokio mokytojais, šokio samprata Šventajame Rašte. Šokių mokytojai Tatjana ir Vadims Čerepanovai (šokių grupė „Extreme“, Latvija) ir brazilų šokio grupė „Ceifa“. Filmuota medžiaga: I dalis, II dalis.
 • Rugsėjo 23 d. Andriaus Mamontovo koncertas Pakutuvėnų angare (projekto PAX ET BONUM baigiamasis koncertas).
 • Rugsėjo 29 d. naktį nuo žvakės liepsnos sudegė molinukas. Užgesinus ugnį sienos dar stovėjo, tačiau gaisrininkams paleidus putas – įgriuvo ir sienos.
 • Spalio 6-8 d. Pranciškoniškojo jaunimo pirmasis Nacionalinės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyta Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo misija ir vizija, trijų Nacionalinės tarybos kadencijos metų (2006-2009 m.) planas, JauPros registravimas valstybiniu lygmeniu, biudžetas ir kiti klausimai. Šeštadienį vietinių brolijų prezidentai pristatė rugsėjį brolijose surengtų tarybų rinkimų rezultatus. Keliavusieji į rugpjūčio mėnesį Asyžiuje vykusį IV Europos Pranciškoniškojo jaunimo kongresą papasakojo apie šio kongreso nutarimus ir vizijas. Nacionalinė ugdymo magistrė Agnė Pociūtė pristatė naują ugdymo programą. Asamblėjos metu buvo sudarytas 2006-2007 metų veiklos planas. Vienas iš didžiausių metų renginių – tradicinis visos Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas, kitų metų vasario 16-18 dienomis vyksiantis Klaipėdoje. Jo organizacija patikėta pačiai jauniausiai – Klaipėdos Pranciškoniškojo jaunimo brolijai, kuri šiemet dar tik ruošiasi pirmajam Pažadui. Pranciškoniškojo jaunimo atstovai diskutavo, kaip padėti toms brolijoms, kurių pradžia nėra lengva ir kurios yra ypač reikalingos pagalbos. Viena iš tokių – Šiaulių brolija, besiglaudžianti prie Kryžių kalno mažesniųjų brolių. Aptartas ir JauPros brolijos kūrimo Kaune klausimas. Šiuo metu visos Pranciškoniškojo jaunimo grupės yra asistuojamos Mažesniųjų brolių ordino (OFM), bet yra atvira galimybė kurtis brolijoms prie mažesniųjų brolių konventualų ir kapucinų. Ypatingą dėmesį Pranciškoniškasis jaunimas šiais metais skirs pasiruošimui Lietuvos Jaunimo Dienoms, vyksiančioms kitų metų birželio 30–liepos 1 dienomis Klaipėdoje. Bent dalis Pranciškoniškojo jaunimo žada dalyvauti Pasaulio Jaunimo Dienose Sidnėjuje 2008 metais. Kitą vasarą suplanuotos ir kelios išvykos: 3 atstovų dalyvavimas tarptautiniame JauPros delegatų susitikime Ispanijoje, JauPros grupės kelionė į Pranciškaus šventę Alandų salose ir į Mažesniųjų brolių rengiamą tarptautinį jaunimo susitikimą Asyžiuje. Po posėdžio Pranciškoniškasis jaunimas vyko į Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos, Krikščioniškų šeimų Karalienės, paveikslo karūnavimo išvakarėse vykusį Jaunimo vakarą. Tokia metinė asamblėja, maldoje ir brolystėje praleistas savaitgalis Lietuvos Pranciškoniškajam jaunimui taps tradicinis ir vyks kiekvieną rudenį.
 • Lapkričio 14, 15, 17 d. Rekolekcijos Kretingos pranciškonų gimnazijos gimnazistams.

 • 2006 metais
  :

  • Broliai Broliai Carlo Bertagnin ir Paulius Vaineikis nutapė San Damiano kryžių Pakutuvėnų bažnyčiai.
  • videostudija „Pakūta“ sukūrė filmą „Pakūta mano meilė“. Režisierė Dalia Kanclerytė, prodiuseris Gediminas Numgaudis, operatorius Laisvis Karvelis, montažo režisierius Vaidotas Reivytis, režisieriaus asistentė Marija Drungilaitė.
  • Rudenį sudegė brolių statytas molinukas.
  • Rudenį Raudonių šeima (iš Mažeikių) padovanojo avelių Pakutuvėnų ūkiui.
  • Žiemą iš Kryžių kalno vienuolyno atvežti du bobteilų veislės šunys Šamanas ir Šumera.

© 2013-02-18, J. Klietkutė