Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos2002 metai

 • Sausio 18 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Plungėje vykusioje atsinaujinimo dienoje „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“, kurią vedė br.Gediminas ofm.
 • Sausio 19-20 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Palangos AA jubiliejuje.
 • Sausio 27 d. Bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Bolderis“ (Kretinga).
 • Sausio mėn. Bendruomenės narys Redas Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą.
 • Vasario 2 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Mažeikių AA jubiliejiniame susirinkime.
 • Vasario 9 d. Bendruomenės nariai (taip pat ir palikusieji bendruomenę) bei jų artimieji dalyvavo Kauno priklausomybės ligų centro priklausomybės ligų konsultantės Irenos Pacevičienės seminare „Priklausomybė nuo narkotikų: liga, simptomai, sveikimas šeimoje“ Kretingoje.
 • Vasario 9 d. Bendruomenės narės Dianos Jakubovskajos kūrybos vakaras Kretingos Instituto salėje.
 • Vasario 28 – kovo 1 d. du bendruomenės nariai (Jolanta ir Kostas) dalyvavo „Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programos“ seminare „Narkomanų reabilitacijos projektai ir narkomanijos prevencijos programos“ (Socialinių darbuotojų rengimo centras prie SADM, Vilniuje).
 • Kovo 6 d. Įsikūrė NA (Narkomanų Anonimų) grupė „X“, kuri susitiks trečiadieniais ir penktadieniais 19.00 val. Kretingoje, Pabrėžos g. 2 / Vilniaus g. 4 (akmeniniame namelyje prie bažnyčios tvoros) bei tęs jau nuo vasaros prasidėjusius susitikimus sekmadieniais 15.00 val. Pakutuvėnuose.
 • Kovo 25-29 d. Keturi bendruomenės nariai dalyvavo „Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 m. programos“ seminare „Reabilitacinio darbo su narkomanais metodai, ypatumai ir patirtis“ (Socialinių darbuotojų rengimo centras prie SADM, Vilniuje).
 • Kovo mėn. Bendruomenės narė Diana Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą.
 • Kovo 31 d. Velykų iškilmės.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai narkomanų reabilitacijos ir narkomanijos prevencijos projekto „Susitaikinimo sodyba“ finansavimo. Atsakinga Jolanta Klietkutė.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Valstybinei jaunimo reiklaų tarybai dėl projekto „Susitaikinimo sodyba“ finansavimo. Atsakinga Jolanta Klietkutė.
 • Balandžio 1 d. Telšių ir Pakutuvėnų AA ir NA atviras susirinkimas Pakutuvėnuose.
 • Balandžio 5-7 d. Keturi bendruomenės nariai dalyvavo Palūšėje vykusiame seminare „Narkomanų gyvenimas reabilitacijos bendruomenėse – blaivėjimo patirtis“.
 • Balandžio 11-19 d. Bendruomenės narys Virginijus praėjo kursą Varšuvoje (Lenkija) Tarptautinėje konsultantų mokykloje (S.Batoro fondo).
 • Balandžio 30 d. Kretingos bažnyčia Pakutuvėnų bažnyčiai paskolino 27 medinius suolus. Senieji Pakutuvėnų suolai perkelti į kapinių koplyčią.
 • Balandžio mėn. Bendruomenės narė Oksana Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą.
 • Gegužės 4 d. Bendruomenė dalyvavo Kretingos AA „Vilties kelias“ jubiliejiniame susirinkime Kretingoje.
 • Birželio mėn. pradžioje pradeda išryškėti dvi bendruomenės Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodyboje“ – tai sveikstančių narkomanų bendruomenė ir bažnytinė bendruomenėlė, kuri priima svečius ir dirba tvartelio statybose. Todėl toliau Kronikoje nebus smulkaus kurios nors vienos bendruomenės gyvenimo aprašymo, o tik bendri svarbesni „Susitaikinimo sodybos“ gyvenimo įvykiai.
 • Birželio 7 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Vilniuje vykusiame susitikime.
 • Birželio 9 d. Šv.Antano atlaidų iškilmės.
 • Birželio 11-12 d. Stovyklavo 7 klasių moksleiviai iš Kretingos Pranciškonų gimnazijos.
 • Birželio 17 d. „Balticum“ televizijos laida „Toks gyvenimas“ apie Pakutuvėnus.
 • Birželio mėn. pradėtas statyti naujas tvartelis. Darbams vadovauja Placidas Jasiūnas iš Ukmergės bei Modestas Žadvydas iš Klaipėdos. Talkina Plungės nakvynės namų vyrai.
 • Liepos 5-7 d. Lietuvos Euroskautų stovykla.
 • Liepos 6-14 d. AA (Anoniminių Alkoholikų) ir NA (Narkomanų Anonimų) Žemaitijos regiono vasaros stovykla.
 • Liepos 7 d. NA grupės „X“ krikštynos.
 • Liepos 18 d. Gediminas Numgaudis ir Jolanta Klietkutė dalyvavo VJRT vykusiame susitikime su PHARE dvynių projekto ekspertais iš Ispanijos, dirbančiais narkomanijos prevencijos srityje.
 • Liepos mėn. Kretingoje atsidarė Adaptacijos namai, kuriuose  galės kelis mėnesius gyventi jaunuoliai išėję iš Pakutuvėnų reabilitacinės bendruomenės.
 • Liepos mėn. nutiestas kelias pro bažnyčią į statybų aikštelę.
 • Rugpjūčio 3-11 d. Brolio Pranciškaus draugų stovykla „Aš savo dalį atlikau, ką turite daryti jūs – tepamoko jus Kristus“ Pakutuvėnuose. Dalyvavo 111 žmonių iš visos Lietuvos. Konferencijas vedė „Atvirų durų“ bendruomenės įkūrėjas Roy Hendy (Anglija), br.Gediminas Numgaudis, Lina Montvydaitė, Virginija Mickutė. Vakarais koncertavo folklorinis iš Plungės, J.Šeduikytė, S.Buivydas, jaunimo choras „Drugys“ iš Plungės.
 • Rugpjūčio 23-24 d. Telšių AA grupė talkino tvarkant aplinką.
 • Rugpjūčio 24 d. Poilsinė reabilitacinės bendruomenės išvyka prie jūros bei Kretingą, į kiną.
 • Rugpjūčio 30 d. Reabilitacinės bendruomenės kultūrinė išvyką į kiną Kretingoje.
 • Rugsėjo 1 d. Trejos AA grupės narių vestuvės.
 • Rugsėjo 14 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba Pakutuvėnuose įsteigė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio broliją (ad experimentum), kurios pagrindinė paskirtis ugdyti naują ordino narių kartą. Brolijos vyresniaisiais paskirti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS ir Pakutuvėnuose tuo metu gyvenęs Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ministras br. Modestas Žadvydas OFS. Įsteigus eksperimentinę broliją, ugdymui priimti 10 kandidatų iš Kauno, Kretingos, Klaipėdos ir Plungės, kurie 1-2 kartus per mėnesį rinkdavosi į ugdymo savaitgalius. Po metų kandidatavimo, naujokais tapo 6 asmenys, o dar po metų liko tik 4, todėl buvo nutarta naujokus ugdyti Kretingoje kartu su naujokais iš Klaipėdos ir Kretingos, o 2005 m. spalio 29 d. įžadus davusius ordino narius paskyrus į Kretingos, Kauno ir Klaipėdos brolijas, Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio brolijos veikla sustabdyta, nors brolija neuždaryta ir atsiradus 5 įžadus davusiems nariams bet kada gali būti atkurta.
 • Rugsėjo 14-15 d. Reabilitacinės bendruomenės nariai dalyvavo Vilniaus AA grupės „Erdvė“ jubiliejiniame susitikime.
 • Rugsėjo 16-17 d. Reabilitacinės bendruomenės nariai vyko susipažinti su Rygos reabilitacinių bendruomenių gyvenimu.
 • Rugsėjo 18 d. Reabilitacinės bendruomenės narys pasiliko Kauno priklausomybės ligų centre praeiti Minesotos programą.
 • Spalio mėn. Bendruomenėje dirbti su merginomis savanore liko reabilitaciją praėjusi Aistė.
 • Spalio mėn. Kretingos adaptacijos namuose apsigyveno du jaunuoliai iš bendruomenės.
 • Spalio 26 d. „Ieškojimai“ – „Špitolėje“ Dianos Jakubovskajos ir Aido Mosėno kūrybos vakaras.
 • Lapkričio 18-20 d. Keturi bendruomenės nariai dalyvavo Medicinos ir socialinių tyrimų instituto organizuotame seminare „Priklausomybės gydymo aktualijos: sergančiojo motyvavimas gydytis, sveikti, keistis“ vykusiame Kauno apskrities priklausomybės ligų centre.
 • Lapkričio 22 d. Kretingos bibliotekoje vyko piešinių ir plakatų parodos, skirtos AIDS dienai, atidarymas. Pakutuvėnų bendruomenė bendradarbiavo su Kretingos pedagogais padėdama ją organizuoti.
 • Lapkričio-gruodžio mėn. Psichoterapijos grupės susitikimus kartą savaitėje praveda psichologė iš Klaipėdos.

 • 2002 metais:
 • Pakutuvėnuose apsigyveno Modestas Žadvydas, pasauliečių pranciškonų ordino brolis. Jis įsijungė į Pakutuvėnų gyvenimą kaip ūkvedys: padėjo organizuoti statybos, buities reikalus. Vėliau jo veikla išsivystė į UAB „Dangiškas medus“. Pakutuvėnuose gyveno iki 2004 m.
 • Rugpjūtį įrengti amfiteatro suolai (einant nuo tvartelio link bažnyčios).
 • Vasarą šventoriuje pastatyta stacionari padangtė - scena.


© 2010-01-18, J. Klietkutė