Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos2001 metai

 • Sausio 5 d. Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai skyrė 25000 litų bažnyčios stogo remontui (Jolantos Klietkutės projektas). Dabar galima remontuoti ir bažnyčios vidų - įrengti pakabinamas lubas, palėpėje įrengti gyvenamas patalpas, perdažyti sienas.
 • Sausio 15 d. „Susitaikinimo sodyba“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VĮ „Sugrįžimas“ (Kaunas).
 • Sausio 20 d. Šv.Mišiose dalyvavo per 150 žmonių iš Klaipėdos (atvyko keliais autobusais).
 • Sausio 23 d. Kretingos UAB „Edija“ pradėjo kanalizacijos pajungimo į „konteinerius“ ir bažnyčios lubų ardymo darbus.
 • Sausio 26 d. Bažnyčioje pabaigtos ardyti senosios lubos.
 • Sausio 28 d. Šv.Mišiose dalyvavo Anoniminiai Alkoholikai iš Palangos, Kretingos, Kauno.
 • Vasario 1 d. Kretingos UAB „Edija“ pradėjo bažnyčioje dengti naujas lubas, šiltinti stogą ir dėti grindis palėpėje.
 • Vasario 22 d. „Gargždų duona“ sutiko vasario-kovo mėn. kas savaitę paaukoti „Susitaikinimo sodybai“ po 5 kepaliukus duonos ir po 10 kepaliukų batono.
 • Kovo 7 d. Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai skyrė dar 26600 litų bažnyčios stogo ir lubų remontui.
 • Kovo 7 d. Apsilankė Klaipėdos apskrities viršininkė Virginija Lukošienė ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centro gydytoja Dalia Jurgaitienė.
 • Kovo 8 d. „Susitaikinimo sodybos“ gyventojams (kurių dabar yra 7) apie gyvenimą bendruomenėje, reabilitacijos pakopas ir pagrindus kalbėjo VĮ „Sugrįžimas“ (Kaunas) atstovai Valdas Šiškus ir Albertas Lučiūnas.
 • Kovo 10 d. „Susitaikinimo sodybos“ gyventojus aplankė vysk. Jonas Kauneckas.
 • Kovo 12 d. Valstybinei Jaunimo Reikalų Tarybai pateikta paraiška dėl Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodybos“ (reabilitacija jaunuoliams, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybių) finansavimo. Prašoma suma 24419.20 Lt. Atsakinga Jolanta Klietkutė. (2001 05 11 VJRT skyrė 10400 Lt.).
 • Kovo 12 d. AB „Klaipėdos mediena“ paaukojo medienos konteinerių apšiltinimui.
 • Kovo 13 d. „Susitaikinimo sodyba“ užregistruota elektroninėje konferencijoje, skirtoje žmonėms dirbantiems su asmenimis priklausomais nuo narkotinių medžiagų.
 • Kovo 14 d. Kanados Lietuvių Fondui pateikta paraiška dėl kanalizacijos įvedimo bei tualetų ir dušų pajungimo finansavimo. Prašoma suma 10000 USD. Atsakinga Jolanta Klietkutė. (2001 05 01 gavome 1500 CAD čekį).
 • Kovo 28 d. „Krantas schipping“ (Klaipėda) paaukojo 500 lt.
 • Kovo 30 d. Apsilankė socialinės rūpybos skyriaus viršininkė Audronė Liesytė, Klaipėdos priklausomybės ligų dispanserio vedėjas Aleksandras Slatvickis, sveikatos apsaugos departamento pirmininko padėjėjas Algirdas Laurenčikas.
 • Balandžio mėn. išsiųsta paraiška Lietuvių katalikų religinei šalpai dėl vasaros stovyklų finansavimo. Atsakinga Margarita Lizdenytė.
 • Balandžio 21-22 d. Rekolekcijas Euroskautėms vedė br.Gediminas Numgaudis ofm.
 • Balandžio 27 d. "Susitaikinimo sodybos" gyventojai (kurių yra 8) vyko į Klaipėdos dramos teatrą žiūrėti Šiaulių dramos teatro spektaklį "Paskenduolė".
 • Balandžio mėn. Bendruomenės nariai įsirengė sau gyvenamas patalpas „konteinerių“ komplekse: apšiltino sienas, jas apkalė, išdažė baltai, prie kiekvieno gulto (kurie yra dviaukščiai) įvedė po elektros lemputę, susikalė lentynas daiktams susidėti.
 • Balandžio pab. – gegužės prad. Padedant Jovitai Kvaraciejienei užsėjome daržus įvairiomis daržovėmis. Taip pat atsirado ūkis: vištos, kalakutai, avis su avinėliu, ožka, šuo.
 • Gegužės 1 d. Kanados Lietuvių Fondas skyrė 1500 CAN Pakutuvėnų susitaikinimo sodybos kanalizacijos projektui (paraiška kovo 14 d.).
 • Gegužės 9 d. Valstybinė Jaunimo Reikalų Taryba informavo, kad projektui "Susitaikinimo sodyba" skyrė 10400 Lt. (paraiška kovo 12 d.).
 • Gegužės 12 d. Rekolekcijos Kretingos vaikų Eucharistiniam sąjūdžiui (30 vaikų), naujų narių įžodis.
 • Gegužės 15 d. Apsilankė Peter Abrams (Vokietija), kuris kalbėjo apie savo gyvenimo krizę ir kokiu būdu pavyko ją nugalėti. Dalijosi savo darbo su našlaičiais, čigonais, žmonėmis su negale patirtimi.
 • Gegužės 20 d. Apsilankė 2 misionierės iš "Madona house" bendruomenės Kombermeryje (Kanada) namų Magadane. Pasakojo apie savo bendruomenės gyvenimo patirtį, pristatė (jau išleistą ir lietuvių kalba) K.Doherty knygą "Pūstynė".
 • Gegužės 26 d. Kretingoje vykusiai XI Bažnytinių vaikų chorų šventei emblemą sukūrė "Susitaikinimo sodybos" bendruomenės gyventojai Redas ir Eduardas.
 • Gegužės mėn. UAB „Edija“ (Kretinga) pabaigė remonto darbus Pakutuvėnuose: bažnyčioje įrengė pakabinamas lubas, įvedė elektrą, sutvarkė apšvietimą, nulakavo grindis, plytelėmis išklojo plotą prie tabernakulio, naujai nubalino sienas, lubas, įrengė židinį, palėpėje įrengė konferencijų salę, apšiltino lubas, įrengė du gyvenamus kambariukus, suremontavo mažąjį bažnyčios bokštelį, „konteineriuose“ įrengė prausyklą ir dušus, išklojo grindis, pajungė gręžinio vandenį.
 • Gegužės 28 – Birželio 2 d. Pasiruošimo Sekminėms rekolekcijas bendruomenei (9 žmonėms) vedė br.Gediminas Numgaudis ofm. Temos: Susitaikymas su Dievu, su savimi, su artimu, su kūrinija, susitikimas su savimi Dievo akivaizdoje.
 • Birželio 2 d. Apsilankė kun. Juozapas Pudžemys ofm (Pajūralio Tėveliukas), klausė bendruomenės narių išpažinčių.
 • Birželio 3 d. Sekminių šv.Mišios, kurių metu bendruomenės nariai pasirašė sutartis. Bendruomenės vadovu paskirtas Kostas Ketlerius. Nuo šiandien jie bus vadinami ne narkomanais, o pustelnikais (žmonėmis, kurie išėjo į dykumą atgailauti už savo ir pasaulio nuodėmes).
 • Birželio 10 d. Šv. Antano atlaidų šventė. Po šv. Mišių koncertavo Gediminas Stropirštis su sūnumi.
 • Birželio – 12-14 d. kelionė į Vilnių, pažintis su narkomanų reabilitacijos centrais ir jų darbu.
 • Birželio 18 d. Virginija Mickutė ir Agnė Pociūtė atvyko ruošti Karklėnų kaimo vaikus Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams.
 • Birželio 27 d. „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenė (10 žmonių) vyko į Rufo Pereiros (Indija) gydymo pamaldas Kaune.
 • Birželio mėn. Bendruomenės nariai įrengė valgomąjį „konteinerių“ komplekso verandoje, sudėjo grindis; sutvarkė prausyklos grindis ir išklojo jas linoleumu.
 • Liepos 1 d. Pirmosios Komunijos šventė dvylikai Karklėnų kaimo vaikų.
 • Liepos 1-7 d. „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenės nariai (4 žmonės) su Pranciškoniškuoju jaunimu ir broliais pranciškonais ėjo į piligriminį atgailos žygį Žemaičių Kalvarijon. Žygio tema „Permaldavimas už tėvų nuodėmes“.
 • Liepos 6 d. Apsilankė J.Daukšienės (Zarasų raj.) reabilitacijos centro atstovai.
 • Liepos 7 d. Bendruomenė (10 žmonių) vyko į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, dalyvavo jaunimo dinoje.
 • Liepos 8 d. Pirmoji bendruomenės organizuota sekmadieninė poilsio išvyka prie jūros.
 • Liepos 14 d. Bendruomenės (11 žmonių) ir kaimynų vaikų (4) išvyka į delfinariumą (Smiltynėje).
 • Liepos 16-20 d. Keturi „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenės nariai darbavosi Babrungo seniūnijos (Plungės raj.) šeimų bendruomenėje „Tėviškė“, vakarais dalyvavo diskusijose su vietiniu jaunimu.
 • Liepos 22 d. Išvyka į atsinaujinimo dieną Kretingoje
 • Liepos 23-30 d. Iškastas prūdas prie molinuko.
 • Liepos 24 d. Apsilankė Peter Abrams (Vokietija). Bendruomenės nariams kalbėjo apie žmogaus, kuris jaučiasi visų apleistas ir paliktas situaciją, santykį su aplinka ir kokiu būdu jis gali būti keičiamas.
 • Liepos 24 d. Prasidėjo paruošiamieji darbai įrengiant stovyklavietę.
 • Liepos 27-28 d. Br.Algirdas ofm mokė pustelnikus groti gitara psalmes.
 • Liepos 30-31 d. Iškastas šulinys prie konteinerių (taip ir nepradėtas naudoti).
 • Liepos 30 d. Bendruomenės nariai vyko į grupės „Skylė“ projektą „Svetimi“ Plungėje.
 • Liepos 31 d. Apsilankė pranciškonų vizitatorius br.Ulrich Zankanella ofm (Vokietija).
 • Rugpjūčio 1 d. „Susitaikinimo sodyba“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomene „Tėviškė“.
 • Rugpjūčio 2 d. Parašyta paraiška Phare "Acces" programai dėl "Susitaikinimo sodybos" finansavimo 2002 metams (2001 gruodžio 4 dieną gavome neigiamą atsakymą).
 • Rugpjūčio 4 d. Bendruomenė apsilankė šalia Kretingos įsikūrusioje Ruandos vaikų stovykloje, vadovaujamoje P.H.Šulco.
 • Rugpjūčio 5-12 d. Pranciškonų pasauliečių ordino ir pranciškoniškojo jaunimo stovykla (Šv. Pranciškaus draugų) „Dvasia ir gyvenimas“. Konferencijas pranciškonizmo tema vedė Benedetto Lino ofs (Italija), globalizacijos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro atstovas Arūnas Kučikas, Lietuvos ekumeninės Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius Julius Norvila, savanoriškumo – Janina Danielienė. Stovyklautojus aplankė vyskupas Jonas Kauneckas. Dalyvavo 95 žmonės iš visos Lietuvos. Koncertavo „Skylė“, „Atika“. Organizavo Jolanta Klietkutė ir Margarita Lizdenytė.
 • Rugpjūčio 8 d. Apsilankė P.H.Šulcas su 12 vaikų iš Ruandos.
 • Rugpjūčio 14-16 d. „Susitaikinimo sodyboje“ svečiavosi Kauno VĮ „Sugrįžimas“ bendruomenė.
 • Rugpjūčio 19 d. Apsilankė vyskupas Placidas Baltakis (JAV).
 • Rugpjūčio 20-24 d. Bendruomenėje gyveno br. Evaldas Darulis, kuris pravedė bendruomenės nariams dvasinius pokalbius.
 • Rugpjūčio 24-26 d. Mažeikių, Šilutės, Palangos, Kretingos, Telšių AA (anoniminių alkoholikų) bei Alnon (alkoholikų artimųjų) stovykla (apie 50 žmonių). Konferencijas vedė br.Gediminas Numgaudis ofm.
 • Rugpjūčio 25 d. Apsilankė Maskvos lietuvių bendruomenės įkūrėjas Antanas.
 • Rugpjūčio 26 d. Atvyko architektas Kastytis Aleknavičius (iš Palangos), kuris projektuoja naują tvartą bendruomenės gyvuliams ir Placidas Jasiūnas (iš Ukmergės), kuris vadovaus pradedamų tvarto statybų darbams.
 • Rugpjūčio 28 d. Klaipėdos sveikatos centras „Lorna“ paėmė visų bendruomenės narių kraują ŽIV ir hepatitų tyrimams.
 • Rugpjūčio 30 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Kretingoje vykusiame koncerte prieš narkomaniją „Paduok, sesule, man gitarą“.
 • Rugsėjo 9 d. Telšių AA Juozas supažindino su AA atsiradimo istorija, veiklos kryptimi, pristatė 12-kos žingsnių programą.
 • Rugsėjo 10 d. Apsilankė Peter Abrams (Vokietija) su Vokietijos moksleivių grupe.
 • Rugsėjo 16 d. Psichiatrė Jovita Kvaraciejienė kalbėjo apie hepatitus A, B ir C, supažindino su autogenine treniruote, asmenybės testais. Po pietų Telšių AA pravedė susirinkimą, kurio metu pradėta 12-kos žingsnių programa (1 žingsnis).
 • Rugsėjo 20 d. Atvyko psichologas Petras (Klaipėdos psichiatrinė ligoninė).
 • Rugsėjo 22 d. Pakutuvėnuose gyvenančių jaunuolių tėvų ir artimųjų susitikimas. Patirtimi dalijosi Alytaus ir Kauno tėvų savitarpio pagalbos grupės.
 • Rugsėjo 23 d. Telšių AA ir Pakutuvėnų pustelnikų grupė: antras žingsnis.
 • Rugsėjo 24 d. Pradėta statyti užtvanka upelio vagoje. Joje apgyvendinti upėtakiai, kuriais turi rūpintis bendruomenės nariai. Deja, po kokio mėnesio, užėjus lietui užtvanka patvino ir upėtakiai išplaukė į Miniją.
 • Rugsėjo 27 d. Atvyko psichologas Petras (Klaipėdos psichiatrinė ligoninė).
 • Rugsėjo 28 d. Atvyko kun. Juozapas Pudžemis OFM iš Pajūralio.
 • Rugsėjo 30 d. Telšių AA ir Pakutuvėnų pustelnkių grupė.
 • Spalio 1-6 d. Plungės nakvynės namų vyrai padeda betonuoti pamatus tvarteliui ir tvarkyti upelio aplinką.
 • Spalio 6 d. Pakutuvėnų bendruomenė dalyvavo šv.Pranciškaus šventėje Kretingoje.
 • Spalio 7 d. Telšių AA ir Pakutuvėnų pustelnkių grupė trečias žingsnis. Dalyvavo svečiai iš Klaipėdos, Mažeikių.
 • Spalio 10 d. Upelio užtvankoje apgyvendinti upėtakiai.
 • Spalio 11 d. Atvyko psichologas Petras (Klaipėdos psichiatrinė ligoninė).
 • Spalio 13 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Nevarėnuose vykusiame jubiliejiniame Telšių AA suvažiavime.
 • Spalio 20 d. „Susitaikinimo sodyboje“ gyvenančių ir gyvenusių jaunuolių tėvų bei artimųjų susitikimas. Pokalbio tema „Skyrybos“.
 • Spalio 28 d. Telšių, Mažeikių, Palangos ir Pakutuvėnų bendruomenės AA grupė.
 • Lapkričio 10-11 d. Rekolekcijas I kurso studentams vedė br.Gediminas Numgaudis ofm.
 • Lapkričio 23 d. Pabaigtas apšiltinti gyvenamas konteinerių kompleksas.
 • Lapkričio mėn. Bendruomenės narys Kostas Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą.
 • Gruodžio 4 d. Gavome Phare programos "Acces" neigiamą atsakymą į mūsų paraišką 2002 metų "Susitaikinimo sodybos" projekto finansavimą.
 • Gruodžio 22 d. Bendruomenės nariai dalyvavo Kaune vykusiame AN susitikime.
 • Gruodžio mėn. Bendruomenės narys Virgis Kauno priklausomybių centre praėjo Minesotos programą.
 • Gruodžio mėn. Bendruomenės nariai vyksta į Kauno, Palangos ir Kretingos AA grupes.
2001 metais:
 • Pavasarį įsigijome jauną šunelį - vokiečių aviganių veislės kalytę Šyvą. Ją prižiūri Jolanta.
 • Pakutuvėnuose gyveno Rima Neverauskytė, čia iš anglų kalbos vertė Katerinos de Hueck Doherty knygą „Evangelija be kompromisų“. Knygą sudaro pokalbiai bei dvasiniai mokymai visų pirma skirti Madonos namų bendruomenės nariams apie pagrindinį krikščionio pašaukimą – gyventi iš tiesų vadovaujantis pagrindiniu Dievo duotu meilės įsakymu – rimtas iššūkis tikėjimo kelio ieškančiam šių dienų žmogui.

© 2008-04-01, J. Klietkutė