Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


2000 metai

 • Sausio 27 d. Išsiųstos ataskaitos Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai už 1999 metus (atlyginimus ir kanceliarijos išlaidas), taip pat sąskaitos už elektros įvedimą Pakutuvėnuose (1996 m.) bei autobusėlio įsigijimo dokumentai (1998 m.).
 • Didįjį Tridienį Pakutuvėnuose praleido Rima Neverauskytė ir Jolanta Klietkutė.
 • Nuo Velykų vėl kiekvieną sekmadienį 15.00 val. aukojamos Šv. Mišios. Atvyksta br. Gediminas OFM. Dalyvauja ir gieda Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos nariai.
 • Balandžio 15 d. talka tvarkant teritoriją ir bažnyčią. Darbuotis atvyko Kretingos jaunimas (apie 20 žmonių).
 • Gegužės 22 d. Jolantos Klietkutės kvietimu bažnyčios stogo (kurį labai apgadino uraganas) apžiūrėti atvyko Gargždų firmos „Midos stogai“ specialistai. Įvertino, jog stogo, lubų ir sienų remontui reikia 50.000 lt. Susitikime dalyvavo br. Gediminas Numgaudis ofm, br. Paulius Vaineikis ofm, Jolanta Klietkutė ir Aidas Dromantas (firmos direktorius).
 • Birželio 7-8 d. Rekolekcijas 3 broliams pranciškonams novicijams, sugrįžusiems iš Vokietijos vedė br. Paulius ofm.
 • Birželio 8 d. Talka, ruošiantis Šv.Antano atlaidams. Darbavosi Rimas Ramonas, Andrius Butkus, Jolanta Klietkutė, Darius Kazakevičius, kaimynai Steponas, Leonidas, Povilas, Veronika Simutienė. Buvo nušienautas šventorius, pastatyti du tualetai prie bažnyčios, nupinti vainikai prie paveikslų, iššluota ir išplauta bažnyčia, bažnyčioje paruošta nedidelė parodėlė apie Pakutuvėnų kaimo gyvenimą.
 • Birželio 10 d. Bažnyčią atlaidams puošia Jolanta Klietkutė.
 • Birželio 11 d. Šv.Antano atlaidai ir Sekminių iškilmė. Šv.Mišias už visus buvusius ir esamus Pakutuvėnų kaimo gyventojus aukojo br. Gediminas ofm. Dalyvavo per 300 žmonių, J.E. Telšių vyskupas Antanas Vaičius su palyda. Giedojo PJT jaunimas. Po šv.Mišių – agapė šventoriuje, pasidalijimas mintimis, prisiminimais, atminimo medaliais (pagamintais Juozo Šakinio) buvo apdovanoti iškilūs kaimo gyventojai. Visi nutarė susitikti čia ir kitais metais.
 • Birželio 19 d. Kretingos Šv.Antano religijos studijų instituto studentės Virginija Mickutė ir Agnė Pociūtė 14 Karklėnų kaimo vaikų pradėjo ruošti Pirmajai Komunijai ir du Sutvirtinimo Sakramentui.
 • Birželio 25 d. Šv.Mišių liturgiją ruošė Karklėnų kaimo vaikai (su mokytojomis): vietoje pamokslo vaidino spektakliuką apie Mažąjį Princą ir lapę, nešė labai gražias aukas, labai nuoširdžiai giedojo giesmes.
 • Liepos 1 d. Pirmosios Komunijos šventė Karklėnų kaimo vaikams.
 • Liepos pradžioje senuosius tris kryžius atnaujino Audrius Petrikas.
 • Liepos 4-5 d. Rekolekcijas 28 merginoms prieš žygį į Žemaičių Kalvariją vedė teologijos magistrė Rima Neverauskytė. Pagrindinė konferencijų tema - „ką reiškia atgaila man?“. Liudijimu dalijosi pranciškonė misionierė iš Indijos s. Cecilija (s. Sicily Matew Mundiyankal FMSC).
 • Liepos 6-7 d. Merginų atgailos žygis į Žemaičių Kalvariją. Maršrutas: Pakutuvėnai - Gondinga - Plungė - Babrungėnai - Plateliai - Gegriai - Žemaičių Kalvarija. Šv.Mišias vakarais aukojo br. Gediminas Numgaudis ofm. Žygio vadovė - Margarita Lizdenytė. Rekolekcijose ir žygyje dalyvavo 28 merginos.
 • Liepos 26 d. Išsiųstas užklausimas Nyderlandų fondui ar finansuotų bažnyčios stogo remontą. Atsakinga Jolanta Klietkutė.
 • Liepos - rugsėjo mėn. Jūratė Pauliukonytė-Gentlesk JAV lietuvių radijuje nuolat skelbia trumpas žinutes prašydama piniginių aukų Pakutuvėnų bažnyčios stogo remontui.
 • Rugsėjo 16 d. Pakutuvėnus aplankė Jungtinių Tautų vystymo programos ŽIV/AIDS projekto koordinatorius Rytų Europoje ir Baltijos valstybėse dr. Konstantinas Popas, Klaipėdos savivaldybės gydytoja Janina Asadauskienė, seimo narė Irena Šiaulienė, Klaipėdos priklausomybės ligų centro vyriausiasis gydytojas Aleksandras Slavickis ir br. Astijus Kungys ofm, kurie svarstė galimybes čia įkurti narkomanų reabilitacijos centrą.
 • Rugsėjo 21 d. Vaidas Žilakauskas, Jolanta Klietkutė, Rimas Ramonas vyko į Pakutuvėnus katalikų televizijai filmuoti dabartinės bažnyčios būklės.
 • Rugsėjo 28 d. Jolanta Klietkutė išsiuntinėjo  straipsnius į įvairius laikraščius apie Pakutuvėnus su prašymu aukoti stogo remontui.
 • Rugsėjo 29 d. Jolanta Klietkutė išsiuntinėjo prašymus aukoms bažnyčios stogo remontui daugiau nei šimtui šeimų  kadaise stovyklavusių Pakutuvėnuose.
 • Spalio 12 d. Br.Gediminas Numgaudis ir Jolanta Klietkutė pasirašė sutartį su Gargždų UAB „Midos stogai“ dėl bažnyčios stogo remonto. Darbų kaina 24365 lt.
 • Spalio 12 d. Susipažinti su Kretingos jaunimo veika atvyko 15 studentų ir vyresnio amžiaus žmonių grupė iš Vokietijos Berlyno parapijos ir Kolpingo bendruomenės iš Nastatten-Schonau. Svečiai aplankė Kretingos bažnyčią, Bajorų vaikų namus, Pakutuvėnus, po vakaro Šv.Mišių – buvo susitikimas su Kretingos jaunimu Instituto tetaro studijoje.
 • Spalio 27 d. UAB „Midos stogai“ iš Gargždų pradėjo stogo remonto darbus.
 • Lapkričio 1 d. Atgaivintas „Susitaikinimo sodybos“ bendruomenės gyvenimas. Šiandien čia gyventi atvyko du vaikinai.
 • Lapkričio 16 d. Tarnybos Taryba ir dvasinis asistentas vyko į Telšius susitikti su JE Telšių vyskupu A. Vaičiumi ir vyskupu augziliaru J. Kaunecku. Gavome vyskupų rekomendaciją Pakutuvėnų bažnyčios remontui (kurią išsiuntėme Nyderlandų fondui), kalbėjomės apie jaunimo ir Bažnyčios situaciją Lietuvoje, Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos veiklą.
 • Lapkričio 19 d. Šv.Mišiose dalyvavo tretininkų grupelė iš Klaipėdos.
 • Lapkričio 19-20 d. Ona Darbutaitė, Jolanta Klietkutė, Kristina Labanauskaitė, Kostas Ketlerius, Igoris Tolkačiovas dalyvavo rizikos grupių ir jų tėvų konsultantų paruošimo seminare organizuotame Kretingos organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ Kretingos viešojoje bibliotekoje.
 • Lapkričio 30 d. Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnyba Pakutuvėnų bažnyčios remontui atidarė atskirą sąskaitą Vilniaus banke, a/s Nr.20700107, valiut.sąsk.Nr.109070101.
 • Gruodžio 7 d. Igoris Tolkačiovas išvyko misijoms į Karaliaučiaus parapiją kur padės organizuoti Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių programą.
 • Gruodžio 8, 12, 14 d. Plungės nakvynės namų vyrai nukasė žvyrą iš bažnyčios pastogės.
 • Gruodžio 9 d. UAB „Midos stogai“ iš Gargždų pabaigė stogo remonto darbus.
 • Gruodžio 31 d. iki šios dienos Pakutuvėnų bažnyčios stogo remontui Lietuvoje surinkta 4000 lt. aukų; 21582 Lt. surinko geradariai iš Amerikos ir Kanados.
 • 2000 metais Pakutuvėnuose gyveno Rima Neverauskytė, čia iš anglų kalbos vertė Katerinos de Hueck Doherty knygą „Pūstynė“ apie krikščioniškųjų Rytų dykumą mieste gyvenančiam žmogui.

© 2008-04-01, J. Klietkutė