Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


1999 metai

 • Sausio 28-31 d.d. Tarnybos narės Jolanta Klietkutė ir Jūratė Kubiliūtė dalyvavo Teresin-Niepokalanov mieste (Lenkija) vykusiame Europos jaunimo lyderių forume „Europe Arise“. Viso dalyvavo 140 narių iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Slovakijos, Maltos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos.
 • Gegužės 21-22 d.d. Pakutuvėnų bendruomenės darbo grupė darbuojasi Kretingos bažnyčios šventoriuje: stato padangtę Sekminių šventėms.
 • Gegužės 23 d. Kretingoje Sekminių vigilijos metu buvo pakrikštyta Vita  iš Telšių (pusmetį gyvenusi Pakutuvėnuose).
 • Birželio 4-6 d. Euroskautų pažintinė stovykla (Kretinga, Kartena). Vadovas Faustas Meškuotis.
 • Birželio 13 d. Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišias aukojo br. Astijus Kungys OFM. Iškilminga procesija su švč. Sakramentu ėjo aplinkui bažnyčią.
 • Birželio 18-20 d. Ateitininkų iš Kretingos stovykla.
 • Birželio 27-30 d.d. Stovykla Naujojoje Akmenėje prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. Dalyvavo apie 90 žmonių. Pakutuvėnų atstovai Darius ir Jolanta visai stovyklai gamino maistą vietos „Caritas“ valgyklėlėje, Virgis Ruikis – atsakingas už įgarsinimo aparatūrą ne tik stovykloje, bet ir viso žygio metu.
 • Liepos 4 d. „Parapijiečių“ Krikštas: Rusnė-Marija Ramonaitė, Gabrielė Griciūtė, Ramunė-Elzė Poškutė ir Augutė-Teresėlė Tamašauskaitė.
 • Liepos 9 d. Pagaliau baigta vesti elektra bažnyčioje! Darbavosi Stasys Veitas. Rėmėjai ir labai aktyvūs talkininkai Pruckus Pranas iš Kretingos UAB „Pramentas“, rėmėjai: Julius iš Mažeikių, Kretingos klebonas.
 • Liepos 10-18 d.d. Šeimų stovykla „Tėvystės paslaptis ir misija“. Dalyvavo 500 žmonių. Pakutuvėnų bendruomenės atstovai – virtuvės darbo komanda, taip pat atsakingi už mediciną.
 • Liepos 24 d. Karaliaučiaus srities vaikų vienos dienos stovyklėlė (atvyko iš Pagėgių stovyklos 25 vaikai). Vadovai: Onutė Darbutaitė, Judita Liepaitė, Neringa Tilvikaitė, Giedrius Skara, br. Kazimieras Kasparavičius OFM, br. Paulius Vaineikis OFM.
 • Liepos 24-25 d.d. Vaikų globos namų (iš Bajorų) vaikų stovyklėlė.
 • Liepos 30 d. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos Tarybos, Pakutuvėnų bendruomenės ir brolių susirinkimas Pakutuvėnuose. Dalyvavo: br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Paulius Vaineikis OFM, Judita Liepaitė, Margarita Lizdenytė, Onutė Darbutaitė, Valdonė Kučinskaitė, Virgis Ruikis, Darius Kazakevičius, Jolanta Klietkutė. Iš brolių pranciškonų pusės nutarta uždaryti Pakutuvėnus metams (ar keliems). Iki spalio mėn. visiems čia gyvenantiems liepta susirasti darbą ir gyvenamą vietą.
 • Rugpjūčio 6-8 d.d. Rietavo katalikiškos mokyklos vaikų stovykla. Vadovas Egidijus Gricius.
 • Rugpjūčio 11-13 d.d. Europoje studijuojančio Lietuvos jaunimo stovykla „Europa ‘99“. Dalyvavo apie 20 studentų. Atsakingas Juozas Ruzgys.
 • Rugpjūčio 14-15 d.d. Euroskautų vadų stovykla.
 • Rugpjūčio 18-21 d.d. Stovykla „Mes Tėvo glėbyje“ Tarnybos nariams ir Instituto studentams. Dalyvavo apie 50 žmonių. Paskaitas vedė br. Leopoldas Scheifele ofm, br. Astijus Kungys ofm, Gintautas Vaitoška, Lizdenis, br.Nerijus ofm.
 • Rugsėjo 18-19 d.d. Klaipėdos moksleivių stovykla (10 vaikų). Vadovė Neringa Tilvikaitė.
 • Rugsėjo 30 d. Jolantos, Dariaus ir Virgio daiktai keliauja į Kretingą. Tačiau dar savaitei lieka du „sargai“ .
 • Spalio 1-3 d.d. Pakutuvėnų „turtas“ keliauja į Tarnybą.
 • Spalio 4 d. Atjungta elektra konteineryje. Gyvenimas grįžta į pradžią – prie žvakių.
 • Spalio 6 d. AMEN (t.y. Pakutuvėnus paliko paskutinieji pustelninkai).
 • Spalio 19 d. Juridiškai įregistruota Pakutuvėnų Šv.Antano Paduviečio parapija.
 • Gruodžio 4-6 d. Uraganas „Anatolijus“ aplankęs Lietuvą, visiškai sudraskė angaro tentus, bažnyčios stogą papuošė keliomis labai nemažomis skylėmis. Visa, ko nespėjo sunaikinti stichija „priglaudė“ svetimam turtui „gailestingi“ kaimiečiai.

© 2008-04-01, J. Klietkutė