Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


1997 metai

 • Kovo 19 d. Lietuvą pasiekė „LAZARUS“ auka Pakutuvėnams - senutėlis traktorius su visais žemės įdirbimo padargais. Jais rūpinasi kaimynas Steponas Milašius.
 • Kovo 23 d. pirmą kartą po daugybės metų atgaivinti šv.Juozapo atlaidai (kurie šiemet sutapo su Verbų sekmadieniu). Dalyvavo nemažai žmonių iš Karklėnų ir Aleksandravo kaimų.
 • Balandžio 8 d. skulptorė Ksenija Jaroševaitė (iš Vilniaus) padovanojo Pakutuvėnų kryžiaus Keliams gipsinę Marijos statulėlę, kurios bronzinis originalas padovanotas Kauno šv.Jurgio mažesniųjų brolių konventui.
 • Pavasarį Audrius Petrikas, Judita Liepaitė, Virgutė Mickutė kryžiaus kelyje prie „Kristaus kapo“ koplyčios pasodino obelų sodą.
 • Gegužės 11-14 d. pustelnikai talkino Kretingoje siūdami vėliavas Sekminių šventei, kuri vyks 19 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.
 • Gegužės 21 d. apsilankė J.E. vyskupas Antanas Vaičius.
 • Birželio 1-6 d. iškasti du priešgaisriniai tvenkiniai šalia būsimojo namo pamatų. Išlyginta vieta angaro pamatams. Buldozerio nuomą parėmė Kretingos UAB „Edija“.
 • Birželio 2 d. rekolekcijos br. Bernardui OFM.
 • Birželio 15 d. Šv. Antano atlaidai. Pirmą kartą užplūdo tokia daugybė žmonių (priskaičiuota net 90 automobilių šalia bažnyčios). Išpažinčių klausė br. Aurelijus Gricius OFM.
 • Birželio 16 d. UAB „Edija“ atvežė keturis karkasus vasaros stovyklų tualetams.
 • Birželio 16-22 d.  Karklėnų kaimo vaikus Sutvirtinimo sakramentui ruošė Jolanta Klietkutė.
 • Birželio 17 d. Apsilankė br. Benediktas OFM su misionieriumi br. Doniu OFM, vėliau - br. Gediminas ir sesė Ignė Marijošiūtė (iš Putnamo).
 • Birželio 19-26 d. euroskautų stovykla.
 • Birželio 21-22 d. svečiavosi Kretingos mokiniai su mokytoja Zita Skariene.
 • Birželio 27 d. Apsilankė iš Italijos Lucca vienuolyno sugrįžę broliai Ričardas, Algis, Albinas, net trys Pauliai, Juozelis, Valdas, Egidijus, Arūnas bei br. Astijus. Vakare einamas Kryžiaus kelias dvasine stiprybe ir jėga prilygo pirmą kartą pernai eitam Kryžiaus keliui.
 • Birželio 29 d. Karklėnų bei Aleksandravo kaimų vaikams Pirmosios Komunijos šventė. (Kelias savaites juos mokė Jolanta Klietkutė).
 • Birželio 23-30 d. Europos skautų seserijos vasaros stovykla.
 • Birželio 28-30 d. stovykla-rekolekcijos prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. Stovyklavo 100 žmonių.
 • Liepos mėn. Placidas Jasiūnas (iš Ukmergės) kloja pamatus angaro statybai.
 • Liepos mėn. Seserys iš Vokietijos Kasel miesto dovanojo tris liturginių rūbų komplektus.
 • Liepos 2-5 d. numelioruotas bažnyčios šventorius ir „Kristaus kapo“ koplyčia (Plungės melioracijos tarnybos pastangomis).
 • Liepos 18-27 d. Šeimų stovykla „Šeima - tikėjimo ir evangelizacijos bendruomenė“. Dalyvavo 280 žmonių (su vaikais) bei 10 žmonių darbo grupė. Stovyklą rėmė Lietuvos Kultūros ministerija, skyrusi 10.000 Lt. Konferencijas vedė t.Gediminas ofm, t.Astijus Kungys ofm, kun.Renaldas Reivytis, kun.V.Karvelis, Arūnas Peškaitis. Atgaivos vakarais koncertavo vietiniai ir kviestiniai atlikėjai: Rasa Lapienė ir draugai (Kretinga), Angelė Joknytė ir „Šulinys“ (Vilnius), Asta Ališauskaitė (Kaunas), Sigutė Tamošaitytė (Kretinga), Ilona Papečkytė ir vaikų grupė „Karuselė“ (Kaunas).
 • Liepos 18-27 d. Gobelenų audimo stovyklą vedė menininkė Nina Kazakevičienė iš Kauno.
 • Liepos 27 d. kelioms savaitėms padėti angaro pamatų statybose atvyko pranciškonų broliai postulantai Raimondas, Sergejus ir Kęstas.
 • Liepos 28 d. apsilankė žurnalistė Jurga Baltrukonytė ir fotografas Algis Kriščiūnas iš žurnalo „Panelė“.
 • Liepos 30 - rugpjūčio mėn. Statomas angaro karkasas. Darbuojasi Placidas Jasiūnas, Konrad Schmidt, septyni kandidatai į pranciškonus, broliai Aurelijus, Virginijus, Egidijus Griciai. Kretingos UAB „Edija“ parėmė krano nuomą.
 • Rugpjūčio 22-24 d. rekolekcijos trims šeimoms iš Kretingos.
 • Rugsėjo 1-3 d. Placidas Jasiūnas ir Egidijus Gricius sumontavo laiptus į bažnyčios bokštą (laiptus padarė Kretingos vienuolyno meistras Kazimieras Ramonas).
 • Rugsėjo 27-29 d. Rekolekcijos Euroskautams.
 • Rugsėjo - spalio mėn. Placidas Jasiūnas, Egidijus Gricius, Nerijus Staponkus, Laura Gasiliauskaitė dengia stogą angarui, kurį laiką talkino ir Konrad Shmidt.
 • Spalio 8-12 d. Rekolekcijos šešiems broliams postulantams iš Kauno Žaliakalnio konvento.
 • Spalio 8 d. Naujos Tarnybos Tarybos rinkimai Kretingoje. Dalyvavo 30 Tarnybos narių (užsirašė 8 nauji žmonės). Pirmininkavo br.Gediminas Numgaudis ofm, sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Prezidente išrinkta Rūta Domarkaitė (29 balsai). Tarėjai: Andrius Mizgiris (28 balsai) - tarnybos sekretorius, Jolanta Klietkutė (9 balsai) - Susitaikinimo Sodybos Pakutuvėnuose atstovė, Nerija Bučnytė (6 balsai) - Jaunimo organizacijų atstovė, Tomas Virbalis (6 balsai) - „Muzikinės Oazės“ atstovas.
 • Spalio 22 - gruodžio 2 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos misijos JAV (br. Gediminas Numgaudis OFM, Rūta Domarkaitė, Andrius Mizgiris, Angelė Joknytė), tuo metu Pakutuvėnų klebono pareigas perėmė kunigas Renaldas Reivytis Telšių kunigų seminarijos prefektas.
 • Lapkričio-gruodžio mėn. U.A.B. „Edija“ (LAZARUS užsakymu) kasa kanalizacijos sistemą pastatams ir angarui.
 • Lapkričio 15 d. pabaigtas statyti angaras! Taip pat bažnyčioje pabaigta statyti dar viena „stiklinė“ zakristija (krikštykla), kurią įrengė Placidas Jasiūnas pagal br.Gedimino ofm projektą.
 • Lapkričio 28 d. Bažnyčioje įvestas telefonas. Nr. 218 46680.
 • Gruodžio 9 d. Bažnyčioje pradėtas statyti ikonostasas, kurį nukalė kalvis iš Vilniaus (ikonostasas taip ir nepabaigtas, po kelerių metų buvo demontuotas).
 • 1997 metais Pakutuvėnuose gyveno ir Kalėdoms bažnyčiai akmeninį stovą Tabernakuliui (judėjų aukuro formos) nukalė Mindaugas Šimkevičius iš Telšių.

© 2008-04-01, J. Klietkutė