Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos


1996 metai

 • Sausio 5-10 d. Pustelnikai Audrius Petrikas ir Darius Kazakevičius dalyvavo „Jono kurse“ Kaune, kurį organizavo „Gyvieji akmenys“.
 • Vasario 2 d. Padaryti ąžuoliniai: tabernakulis ir pultas šv.Raštui (projekto autorius - br.Gediminas OFM, padarė – vienuolyno meistras Kazimieras Ramonas).
 • Vasario 3 d. Šarūnė Jasiūnaitė ir Edita Breimelytė sekmadieniais pradėjo mokyti Karklėnų vaikus šokių (ruošia Velykų šventėms).
 • Vasario mėn. Visiškai užsnigti keliai. Į pamaldas Pakutuvėnuose tenka klampoti sniegu arba čiuožti slidėmis.
 • Kovo 30 d. Susitaikinimo vakaras Karklėnų kultūros namuose, Verbų šv.Mišios. Išpažinčių klausė ir šv. Mišias aukojo br. Gediminas Numgaudis OFM. Šlovino Kretingos pranciškoniškasis jaunimas.
 • Balandžio 17-19 d. „molinuko“ remontu užsiima Ričardas Lygnugaris, padeda Jolanta Klietkutė. Molinukas „užgyveno“ erdvią verandą.
 • Balandžio 29 d. Pradėta vesti elektra; gautas vienas konteineris iš Vokietijos.
 • Pavasarį Pakutuvėnų bendruomenės ūkį sudarė 2 ožkos, daug ožiukų, labai daug triušių ir šuo niufaulendas Efris (Efraimas). Vasarą dar prisidės kelios vištos.
 • Gegužės 1 d. rekolekcijos Kretingos šv. Antano kolegijos IV kurso studentėms.
 • Gegužės 2 d. Gauti dar du konteineriai.
 • Gegužės mėn. Liturginius indus ir rūbus bažnyčiai dovanojo broliai pranciškonai iš Vokietijos Velbert-Neviges miesto, taip pat liturginių rūbų dovanojo seserys iš Vokietijos Bonn miesto.
 • Vasarą-rudenį Pakutuvėnuose gyveno Rima Čekėnaitė, pagal kurios projektą buvo statomos Kryžiaus kelio stotys.
 • Vasaros pradžioje Pakutuvėnuose apsigyveno Jolanta Klietkutė (iš Vilniaus). Iki šalčių gyveno Kornelijaus Liutkaus ir skautų statytame vigvame miške, vėliau persikėlė į bažnyčios zakristiją (gyveno iki 1999 metų žiemos, paskui  - 2000 m. vasarą, 2001 m., nuo 2009 m. - vasaromis).
 • Birželio 12 d. Į Italiją išlydėjome brolius Algelį (Jaunimo Tarnybos prezidentą) ir Ričkelį (pustelninką).
 • Birželio 26 d. Telšių dailės mokyklos studentė Rima Čekėnaitė (iš Utenos) apsigynė diplominį darbą tema: „15-kos stočių kryžiaus kelio koplyčių projektas Pakutuvėnų kaime“.
 • Liepos 12 d. pirmą kartą Pakutuvėnuose ėjome Kryžiaus kelią aplinkui visus 50 ha (Kryžiaus kelio projekto autorė Rima Čekėnaitė). Kryžiaus kelias truko 4 val.
 • Liepos 9 d. atvyko Šiaulių hidrogeodezija daryti gręžinį geriamo vandens šuliniui.
 • Liepos 15-19 d. Septyni skautai iš Prancūzijos iškasė ir apdengė „Kristaus kapą“ kryžiaus keliui.
 • Liepos 15-26 d. Placidas Jasiūnas (Ukmergė) padedamas Arvydo iš Šiaulių pastatė medinę „Antrojo Jėzaus suklupimo“ koplyčią kryžiaus keliui.
 • Liepos 22-28 d. Siuvinėjimo stovykla. Dalyvavo apie 20 mergaičių. Siuvinėti mokė Nina Kazakevičienė iš Kauno.
 • Liepos 22-28 d. Šeimų stovykla „Šeima - pilnutinio susitaikinimo ženklas“ Pakutuvėnuose. Dalyvavo 50 šeimų iš visos Lietuvos (152 žmonės), 10 žmonių darbo grupė. Paskaitas vedė t.Etienne (šv.Jono bendruomenės brolis) iš Austrijos, br. Gediminas OFM. Atgaivos vakarais koncertavo G.Storpirštis, broliai pranciškonai Audrius ir Arūnas, t.Etienne, „Mėguvos“ etnografinis ansamblis. Vadovė Rūta Domarkaitė.
 • Liepos 25 d. Gręžinys veikia (70 m gylio)! (prie jo kelerius metus ir prausimės, ir indus plausime, ir skalbsime).
 • Liepos 28 d. Pirmosios Komunijos šventė Aleksandravo vaikams, kuriuos kelias savaites mokė Šarūnė Jasiūnaitė.
 • Liepos 29 - rugpjūčio 10 d. Ikonografijos stovykla. Dalyvavo 15 žmonių ir apie 10 laisvų klausytojų. Ikonas tapyti mokė br.Carlo Bertagnin ofm (Italija).
 • Liepos - rugpjūčio mėn. Vokiečių labdaros organizacija „Lazarus“, padedama jaunimo statė gyvenamą konteinerių kompleksą žiemai.
 • Rugpjūčio mėn. Režisierius Virginijus Vyšniauskas stato Kristaus kapo koplyčią.
 • Rugpjūčio 12 d. Atvyko šv. Klaros sesė Margarita iš Italijos Mantuvos miesto. Seserys ieško Lietuvoje vietos savo vienuolynui steigti. Viena iš numatomų vietų yra Pakutuvėnai.
 • Rugpjūčio 11-18 d. Pranciškoniškoji savaitė. Vadovavo broliai pranciškonai (noviciai) grįžę atostogų iš Italijos. Dalyvavo apie 100 jaunų žmonių.
 • Rugpjūčio 17 d. Krikščioniškos muzikos festivalis.
 • Rugpjūčio 30-31 d. Rekolekcijos Kretingos Katalikiškosios mokyklos mokytojams.
 • Rugsėjo 2 d. Naujos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos Tarybos rinkimai Kretingoje: dalyvavo 50 žmonių, 28 žmonės apsisprendė tapti Tarnybos nariais. Pirmininkavo Edita Breimelytė, sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Prezidente išrinkta Rūta Domarkaitė (25 balsai). Tarėjai: Irmantas Tamošauskas (42), Dalius Mackela (17), Andrius Mizgiris (14), Žibutė Krasavina (13).
 • Rugsėjo mėn. Placidas Jasiūnas darbuojasi prie konteinerių komplekso įrengimo žiemos gyvenimui.
 • 1996/1997 mokslo metais Jolanta Klietkutė dirbo Aleksandravo mokykloje tikybos mokytoja. Iš jos gaunamo 70 litų atlygnimo gyveno visa bendruomenė. Atlyginimo dieną iki mokyklos ateidavo kuris nors pustelnikas su didele kuprine ir Aelsandravo parduotuvėje pripirkdavome maisto už visus pinigus.
 • Rugsėjo 17 d. Kretingos firma „Edija“ labdaringai pastatė kryžiaus kelio koplyčią „Jėzus susitinka savo motiną“.
 • Spalio 12 d. stebėjome dalinį saulės užtemimą, kuris buvo matomas ir Lietuvoje (16:21-18:37 val.). Ruošėmės stebėti šį įvykį ir net teleskopą kažkas buvo atvežęs.
 • Lapkričio 10 d. LTV filmavo Pakutuvėnus, pustelnikų interviu laidai „Liudykime Kristų“.
 • Gruodžio 22 d. Bažnyčioje – Aleksandravo pagrindinės mokyklos mokinių Kalėdinių piešinių parodėlė. Mokytoja – Jolanta Klietkutė.
 • Gruodžio mėn. laikinai bažnyčios klebono pareigas perėmė br.Aurelijus Gricius OFM.


© 2008-04-01, J. Klietkutė