Vietovė
Bažnyčios istorija
Dvasininkai
Bažnytinės šventės
Kapinės
Susitaikinimo sodyba
Kryžiaus kelias
Kultūros istorija
Mokyklos istorija
Pilialkalnis „Pilelė“
Kaimo gyventojai
Kaimo šventės
Darbai
Žymūs žmonės
Vieta, kur noriu grįžti
A.Stonkaus fondas
Spauda
Nuotraukų galerija
Kronika
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003/6
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
Naujienos
Kontaktai
Nuorodos1991 metai

 • Broliai pranciškonai pasistatė Pakutuvėnuose molinę trobelę rekolekcijoms.


1993 metai

 • Liepos 2 d. jaunimo ir brolių pranciškonų piligriminis žygis pėsčiomis Kretinga - Pakutuvėnai.
 • Liepos 2-5 d. rekolekcijos jaunimui prieš piligriminį žygį į Žemaičių Kalvariją. Dalyvavo apie 100 jaunų žmonių, 5 broliai pranciškonai iš Italijos, broliai Paulius Vaineikis OFM, Edmundas Atkočiūnas, Faustas Meškuotis, Audrius Šarka, Vaidis Liaugaudas, Rolandas, Renaldas Reivytis.


1995 metai

 • Pavasarį Pakutuvėnuose, brolių pranciškonų molinuke, apsigyveno pirmieji „pustelnikai“ (taip vėliau Pakutuvėnų bendruomenės gyventojus pavadins žmonės - nuo slaviško žodžio „pustynia“ - t.y. tie, kurie išėjo į dykumą): Kostas Ketlerius (iš Klaipėdos), Ričardas Lygnugaris (iš Klaipėdos), Darius Kazakevičius (iš Kauno).
 • Pavasarį gauta Vokietijos organizacijos „LAZARUS-Hilfswerk“ (koordinatoriai Konrad ir Wendy Schmidt) dovana - 2 jūriniai konteineriai: vienas įrengtas kaip gyvenama patalpa (5 pakeliami gultai), rašomasis stalas, krosnis (taip vadinama „buržuika“) šaldytuvas, elektrinė plytelė (nors elektros Pakutuvėnuose tuo metu nebuvo), antrasis - dirbtuvės su visom priemonėm ir įrankiais, taip pat rūbų labdara.
 • Balandžio 24 d. metams išrinkta Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos taryba. Pirmininkavo br.Gediminas Numgaudis, ofm; sekretoriavo Jolanta Klietkutė. Dalyvavo Kretingos parapijos jaunimas (25 žmonės). Prezidentu išrinktas  Algirdas Malakauskis (12 balsų), patarėjai - Jūratė Kubiliutė (14), Rūta Domarkaitė (13), Edita Breimelytė (15), Šarūnė Jasiūnaitė (12), iždininkė - Aldutė Kerpytė, religinis patarėjas - br.Gediminas Numgaudis OFM. Pakutuvėnai - Tarnybos veiklos ir rekreacijos bazė.
 • Gegužės 11 d. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos Taryba, aplankiusi Telšių Vyskupą Antaną Vaičių, užsuko į Pakutuvėnus.
 • Gegužės 26 d. atidaryta Tarnybos (o kartu ir Pakutuvėnų) sąskaita Lietuvos Žemės Ūkio banko Kretingos skyriuje: Sąsk.Nr.701513, Valiut. sąsk.Nr.070286. Kodas 260101418.
 • Birželio 10 d. Bažnyčiai padarytas ąžuolinis altorius (projekto autorius br.Gediminas OFM, padarė - Kazimieras Ramonas).
 • Birželio 11 d. Šv. Antano atlaidai. Giedojo šv. Antano Kolegijos choras. Nuo šios dienos kiekvieną sekmadienį 15 val. Pakutuvėnuose bus aukojamos šv. Mišios.
 • Birželio 26 d. Išleisti giesmynai „Pakutuvėnai '95“ (vieno egz. savikaina 17 lt.).
 • Birželio 29 d. Pakutuvėnuose apsigyveno dar vienas „pustelnikas“ – Audrius Petrikas (iš Radviliškio).
 • Liepos 1-2 d. Jaunimo stovykla-rekolekcijos prieš žygį į Žemaičių Kalvariją. Dalyvavo 86 žmonės iš visos Lietuvos (amžius 10-30 metų), taip pat 13 žmonių grupė iš Maihingen'o (Vokietija) evangelizacinės mokyklos ir 3 žmonės iš Kaliningrado srities.
 • Liepos 1 d. evangelizacija Aleksandravo kaime (6.5 km nuo Pakutuvėnų).
 • Liepos 2 d. evangelizacija Karklėnų kaime (4 km nuo Pakutuvėnų). Šios evangelizacijos buvo kartu ir pirmoji pažintis su aplinkinių kaimų žmonėmis.
 • Liepos 17 d. Šv.Antano Kolegijos studentai Šarūnė Jasiūnaitė, Algirdas Malakauskis, Otilija Rutkauskaitė, Edvina Utemišėva Karklėnų kaimo vaikus pradėjo mokyti katekizmo - ruošti Pirmajai Komunijai.
 • Liepos 28 d. naktį, užsilipę ant konteinerio stogo gėrėme arbatą, Ričkelis brazdino gitarą ir laukėme pasirodant garsiosios Halio kometos.
 • Liepos 30 d. Bažnyčios altoriai grąžinti į Plungės bažnyčią.
 • Liepos-rugpjūčio mėn. dvi mergaitės iš Panevėžio žemės ūkio mokyklos atliko praktiką.
 • Rugpjūčio 4 d. atvyko 10 žmonių ICPE (Tarptautinė Katalikų Evangelizacijos programa) evangelizacinė komanda iš Italijos.
 • Rugpjūčio 6-13 d. Šv. Pranciškaus Trečiojo Ordino jaunimo stovykla „TAU“. Konferencijas vedė br. Mykolas Letkauskas OFM, br. Jeronimas Alvidas Remesa OFS, br. Juozapas Kaminskas OFM, br. Antanas Grabnickas OFM, br. Severinas Holocher OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM. Dalyvavo 30 jaunų žmonių iš visos Lietuvos. Vadovai Jolanta klietkutė ir Juozas Ruzgys.
 • Rugpjūčio 14-20 d. rekolekcijos Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitėms seserims iš Panevėžio.
 • Rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo atlaidai. 22-iems Karklėnų kaimo vaikams ir 4-iems suaugusiems tai buvo Pirmosios Komunijos šventė ("susitaikinimo sodyba" pasiekė savo kulminaciją - 43 išpažintys per dieną).
 • Rugpjūčio 17-19 d.d. "dalinama" „Lazarus“ rūbų labdara Karklėnuose.
 • Rugpjūčio 18 d. Apsilankė Teresės seserys su vaikų grupe.
 • Rugpjūčio 25 d. savanoriams su br. Gediminu kelionė laivu „Rusnė“ Atmatos upe.
 • Rugpjūčio mėn. apsilankė keliautojas fotografas Paulius Normantas.
 • Rugpjūčio mėn. apsilankė menotyrininkė (Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotoja) Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, ieškodama paveikslo „Kristaus grabas“, kurį nutapė Antanas Kazonas (1888–1981), – Kristų nutapęs kaip gyvą ir pats jo išsigandęs. Paveikslą padovanojo Pakutuvėnų bažnyčiai, kur jis būdavo pakabinamas Didžiajame altoriuje Didžiąją Gavėnios savaitę.
 • Spalio 18 d. Kretingos raj. AB Vaismedžių medelynas paaukojo 64 įvairių rūšių vaismedžių sodinukus.
 • Spalio mėn. Sodinamas sodas.
 • Rudenį pustelnikai vyrukai apsigyveno kapinių koplyčioje (esant minusinei temperatūrai konteineryje ant krosnies kaitino akmenį ir jį nešėsi į lovą, kad būtų šilčiau). Konteineris, kaip buvimo ir gyvenimo vieta, pasitarnauja tik dieną, o nakčiai ir toliau lieka svečių privilegija.
 • Lapkričio mėn. Edita Breimelytė kartą į savaitę vykdavo į Pakutuvėnus pustelnikams vesti paskaitų apie bendruomenę.
 • Lapkričio 20 d. Telšių apskrities valdytojo administracijos įsakymu Nr. 524 Tarnybai 50-čiai metų išnuomota 49.25 ha žemės Pakutuvėnuose.
 • Lapkričio 26 d. organizuojama video filmo peržiūra bei diskoteka Karklėnuose.
 • Lapkričio mėn. gauti dar du konteineriai (“LAZARUS” auka).
 • Gruodžio 3 d. prasideda kalėdojimai Karklėnuose.
 • Gruodžio 10 d. Karklėnų kaimo vaikus kalėdinių giesmių ir žaidimų pradeda mokyti Lina Pudžiuvelytė ir Šarūnė Jasiūnaitė.
 • Gruodžio 15-20 d. Bažnyčioje dedamos medinės grindys (pakutuvėniškiai: Steponas Milašius, Povilas Gėryba, Stasys Daukša, kretingiškis Irmantas Tamošauskas), mūrijama krosnis ir židinys  (Antanas Lygnugaris iš Klaipėdos)..
 • Gruodžio 25 d. Kalėdos. 19.00 val. iškilmingos kalėdinės šv.Mišios, kurias aukojo br.Benediktas OFM, br.Astijus OFM, br. Gediminas OFM. Prieš šv.Mišias Euroskautų misterija, kalėdinė Karklėnų vaikų programėlė. Mišių metu giedojo Kretingos Votyvos vaikų choras. Pirmą kartą bažnyčioje švietė elektra, kurią tiekė benzininis motoras. Bažnyčios zakristijoje apgyvendinti ir neseniai gimę triušiukai, nes tai vienintelė kūrenama ir žmonių negyvenama vieta visuose Pakutuvėnuose.
 • Gruodžio 28 d. Paruoštas projektas (Kultūros ministerijai) Pakutuvėnų sodybos pastatui. (1996 03 mėn. ministerija šį projektą atmetė).

© 2008-04-01, J. Klietkutė