|   Ikonos   |
|   Nuotraukos   |
|   Straipsniai   |
|   Rankdarbiai   |
|   Genealogija   |
|   Tinklalapiai   |
|   Vaizdo įrašai   |
|   Nuorodos   |


  Knygos / brošiūros
  Straipsniai knygose
 • 2021 m. Žemaičių šventasis: Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250. Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN: 9786094811036
 • 2020 m. Edita Gliožerienė. Darbėnų žydai. ISBN: 9786094756443
 • 2018 m. Atgimęs Kretingos grafų Tiškevičių dvaras. Tiražas 1300 egz. ISBN: 9786099592916

 • 2017 m. Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. Kretinga-Vilnius: Mažesniųjų brolių Ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija. Tiražas 750 egz. ISBN 978-609-95189-8-5

 • 2012 m. (2016) Kartena. Vilnius: Versmė. Tiražas 480 egz. ISBN 978-9986-9236-9-5

 • 2004 m. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. [T. 1]: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai. Sud. A. Butrimas, Vilnius: V.: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 181-200.  ISBN 9955-624-11-6

  Pamokos
© J.Klietkutė 2009-2023 | all rights reserved I 15polia@gmail.com