|   Ikonos   |
|   Nuotraukos   |
|   Straipsniai   |
|   Rankdarbiai   |
|   Genealogija   |
|   Tinklalapiai   |
|   Vaizdo įrašai   |
|   Kolekcija   |
|   Nuorodos   |    Knygos / brošiūros
    Straipsniai knygose
  • 2018 m. „Atgimęs Kretingos grafų Tiškevičių dvaras“. Tiražas 1300 egz. ISBN: 9786099592916

  • 2017 m. Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400. Kretinga-Vilnius: Mažesniųjų brolių Ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija. Tiražas 750 egz. ISBN 978-609-95189-8-5

  • 2012 m. (2016) Kartena. Vilnius: Versmė. Tiražas 480 egz. ISBN 978-9986-9236-9-5

  • 2004 m. Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. [T. 1]: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai. Sud. A. Butrimas, Vilnius: V.: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 181-200.  ISBN 9955-624-11-6

    Pamokos
© J.Klietkutė 2009-2023 | all rights reserved I 15polia@gmail.com