Ikonografijos skriptai
    Istorija
    Pažinimas
    Ikonostazas
    Simboliai
    Spalvos
    Iškeltos rankos
    Ikonų tipai
    Lentos paruošimas
    Ikona ir paveikslas
    Šventinimas
Jėzaus ikona
Švenčių ikonos
Dievo Motinos ikonos
Angelai
Šventieji
Jolantos tapytos
Nuorodos


© “Ikonografijos skriptai”, Kretinga, 1999
Medžiagą surinko ir dėstė br. Carlo Bertagnin ofm
(čia pateikta medžiaga autoriaus neperžiūrėta)
Iš italų kalbos vertė br. Paulius Vaineikis ofm

IKONŲ TIPAI

Ikonų yra labai daug ir įvairių. Pabandysime išskirti kelias jų grupes pagal tik joms charakteringus bruožus.

Kristaus ikonos

 1. Pantokrator (visavaldis, kūrėjas) – suaugęs žmogus, Kristus, su tik jam charakteringais rūbais. Jis gali būti vaizduojamas visu ūgiu arba iki pusės, vienas soste arba tam tikroje liturginėje scenoje.

 2. Emmanuel (Viešpats su mumis) – vaikas. Taip pat gali būti vaizduojamas vienas arba liturginėje scenoje.

 3. Šv. Veidas (Veronikos drobė) – vaizduojamas portretas arba atvaizdas drobėje:
  • „Mandilion“ Kristaus veidas apibrėžtas aureole, be kaklo, esantis ant drobės, kurią kartais laiko angelai;
  • „Ceramio“ – plyta, keramika. Visada yra pavaizduotas tik veidas ir aureolė, bet be drobės.

 4. Šventės arba epizodai iš Evangelijų ar apokrifų.


Dievo Motinos ikonos


Sunku tvarkingai išdėstyti Marijos ikonas, nes jų yra labai daug. Atskyrus švenčių ikonas, lieka trys seniausios rūšys, iš kurių kyla visos kitos Dievo Motinos ikonos.
 1. Cyriotisa, Bazilisa (Marija Viešpaties šlovėje, garbėje). Vaizduojama viena stovinti/sėdinti, visa figūra arba iki pusės.

 2. Odigitrija (ta, kuri parodo kelią),
  • Eleusa (gailestingoji) – Marija delnu rodo į kūdikėlį Jėzų, kurį laiko ant rankų. Vaizduojama stovinti visa figūra arba iki pusės.
 3. Oranta (besimeldžiančioji) – Marijos rankos iškeltos maldai. Vaizduojama stovinti visa figūra arba iki pusės.
  • Ženklo Marija
  •  Nikopėja (pergalingoji).

 4. Šventės arba epizodai iš Evangelijų ar apokrifų.

Šventųjų ikonos

 1. Senojo Testamento šventieji.

 2. Naujojo Testamento šventieji.

 3. Bažnyčios Tradicijos šventieji.

Visų gali būti vaizduojama:
  • veidas
  • iki pusės
  • visa figūra
  • su gyvenimo scenom
  • vieni arba su kitais šventaisiais.

Įkvėptos ikonos

 1. Švento Rašto ar apokrifų scenos: degantis krūmas, Trejybė, šventės.

 2. Teologijos: pav. „Kristus – dieviškoji išmintis“ – ne šventoji Sofija, o būtent šventoji išmintis; „Marija – degantis krūmas“.

 3. Liturgijos: pav.: „Credo“, „Akatistos“.

 4. Tradicijos: „Kryžiaus išaukštinimas“, „Ortodoksijos diena sekmadienis“.

IKONOS TITULAS

Svarbu atskirti ikonos tipą nuo ikonos titulo. Titulai ikonoms buvo suteikti daug vėlesniais laikais.
Marijos ikonos tipas – Eleusa. Jei sakoma „Vladimiro Dievo Motina“ – tai titulas. Užrašas „Tavyje pradžiunga visa kūrinija“ (dalis maldos skirtos Marijai) taip pat yra ikonos titulas.

Dažnai būna, kad ikonos titulas pav.: „Vladimirskaja“, imamas laikyti ikonos tipu. Tai yra klaida.
Tipo nerašome. Rašomas tik vardas („Dievo Motina“) ir titulas arba vienas iš jų (dažniausiai – vardas).


IKONOS VARDAS

Senajame Testamente buvo draudžiama ištarti Dievo vardą, nes tai yra kreipinys į asmenį. Jėzaus apreiškimo dėka galime tarti mūsų Tėvo bei Jėzaus vardus, todėl ir rašome ikonos pavadinimą suteikdami jai identiškumą. Tai jau nebe paveikslėlis, o asmuo.© 2012-10-12, Jolanta Klietkutė