Ikonografijos skriptai
Jėzaus ikona
Švenčių ikonos
Dievo Motinos ikonos
Angelai
   Rapolas
   Mykolas
   Urielis
   Tyloje
Šventieji
Jolantos tapytos
NuorodosŠv. Arkangelas Rapolas

 

Šventė rugsėjo 29 d.; pravoslavų – spalio 24 d.

Arkangelas Rapolas – judėjų, krikščionių ir musulmonų arkangelas, vienas iš trijų arkangelų, paminėtų Biblijoje (kiti du – Gabrielius ir Mykolas). „Aš esu Rapolas, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties šlovės akivaizdoje“ (Tob 12,15, plg. Apr 8,2).

Pasak Talmudo, Rapolas buvo vienas iš trijų angelų aplankiusių Abraomą po jo apipjaustymo.

Legenda pasakoja, kad kai karalius Saliamonas meldėsi prašydamas Dievo padėti pastatyti šventyklą, šis atsiliepė dovanodamas žydų karaliui stebuklingą žiedą, kurį įteikė per arkangelą Rapolą.

Kadangi jo vardas hebrajiškai (Raphā‘ēl) reiškia „Dievas gydo“, tai manoma, kad Rapolas buvo tas angelas, kuris judino Betzatos maudyklių vandenis (Jn 5,2-9).

Kadangi jis, pasivadinęs Azarija, lydėjo Tobiją kelionėje, tai yra ir angelo sargo prototipas (Tobijo kelionės siužetas turėjo didelės įtakos angelo sargo įvaizdžiui susiformuoti ir paplisti italų renesanso tapyboje bei kitų kraštų XVII a. dailėje).

Rapolas yra keliautojų bei piligrimų gynėjas, todėl vaizduojamas su sparnais, keliautojo drabužiais ir sandalais. Paprastai jis turi kelionmaišį (kartais pintinę), piligrimo lazdą (Dievo pasiuntinio ženklą), gertuvę, rankose laiko apvalią dėžutę ar komuninę.

Žuvį laikantis Rapolas – aliuzija į jo nuotykius, patirtus su Tobiju gydant jo marčią Sarą nuo velnio apsėdimo. Tepalų stiklainis primena, kaip jis išgydė Tobito aklumą (Tob 11,7-8), ir nurodo, kad Rapolas yra vaistininkų globėjas (Tob 3,17).

Mene vaizduojamas drauge su arkangelu Gabrieliumi nubaudžiantis sukilusius angelus, su Mykolu veikiantis kaip švietėjas (perduodąs Adomui paslaptingų žinių knygas, išmokąs Nojų pažinti vaistažoles. Legenda byloja, jog arkangelas Rapolas Nojui po tvano įteikė medicinos knygą, pagarsėjusią kaip „Angelo Razielio knyga“). Kaip ir kiti arkangelai tramdo piktąsias dvasias, ypač ligų sukėlėjas, globoja piligrimus ir kitus keliautojus.

Šventasis apaštalas Lukas ir arkangelas Rapolas Bažnyčios laikomi gydytojų globėjais. Pagal Kol 4,14 evangelistas Lukas buvo gydytoju. Apokrifinėje pirmojoje Enocho knygoje (10,7) sakoma, kad arkangelas Rapolas turi išgydyti žemę, suterštą puolusių angelų.

       Arkangelas Rapolas dėvi žalią apsiaustą, kurio spalva simbolizuoja gyvenimą ir sveikatą.


Malda arkangelui Rapolui

O šventasis didis arkangele Rapolai, stovintis prie Viešpaties sosto!
Malone, tau suteikta Visagalio sielos ir kūno Gydytojo,
išgelbėjai teisųjį vyrą Tobitą nuo kūno aklumo ir lydėdamas jo sūnų Tobiją
apsaugojai nuo piktosios dvasios.

Kuo nuoširdžiausiai meldžiu – būk mano gyvenimo vedlys,
apsaugok nuo visų regimų ir neregimų priešų,
išgydyk mano sielos ir kūno ligas,
nukreipk mano gyvenimą į atgailą už nuodėmes ir gerų darbų darymą.

O šventasis didis arkangele Rapolai!
Išgirsk mane nuodėmingą, besimeldžiantį tau,
ir padėk šiame ir amžinajame gyvenime dėkoti ir garbinti
mūsų Sutvėrėją per amžių amžius. Amen.

Į viršų...


© 2008-04-01, Jolanta Klietkutė