Ikonografijos skriptai
Jėzaus ikona
Švenčių ikonos
Dievo Motinos ikonos
   Aušros vartų
   Chersono/Kaspero
   Čenstachavos
   Igorio
   Ivero
   Konevskaja
   Neišsenkanti taurė
   Meilingoji
   Užmigimas
Angelai
Šventieji
Jolantos tapytos
NuorodosChersono Dievo Motinos ikona
(Efezo, Korsunskaja)


Ikonos šventė spalio 9/22 dieną.

Šiam ikonos tipui būdinga, kad Marija ir kūdikėlis glaudžiasi skruostais. Marija turi Odigitrijos (nurodančios kelią) gestą. Kūdikis viena rankute laiko Rašto ritinį, o kita – įsikabinęs mamos veliumą. Tačiau joje yra ir Tenerezza (švelniosios) bruožų.

Chersono Dievo Motinos ikona visada išskiria veidus ir rankas. Rūbų vaizduojama nedaug. Atvaizdas gali būti paskutas tiek į dešinę, tiek į kairę pusę.

Egzistuoja kelios nuo seno žinomos šio tipo ikonos, turinčios savitą tradiciją.

Viena ikona ir tradicija gimė Chersono mieste Kryme. 988 m. Chersono miestelį nukariavo kunigaikštis Vladimiras ir pasiėmęs ikoną nuvežė ją į Kijevą. Iš Kijevo ji nukeliavo į Novgorodą ir galutinai apsistojo Maskvoje Uspenije katedroje. Vardą Chersonskaja gavo dėl to, kad atkeliavo iš Chersono.

Tačiau randame ir kitokių ikonų šiuo pavadinimu, nes Chersono miestas buvo vienas pagrindinių uostų, iš kurio į Rusiją patekdavo labai daug kultūrinių vertybių.

Kita tradicija kalba, kad šio tipo ikona buvo nutapyta paties evangelisto Luko ir ilgus šimtmečius buvo gerbiama Efezo mieste. 1180 m. Emanuelis I (vienas iš Komeno dinastijos Bizantijos imperatorių) šią ikoną padovanojo kunigaikštienei Efrozinai iš Polocko. 1239 m. ji atiteko kaip kraitis Efrozinos dukteriai tekančiai už Aleksandro Nevskio. Ikona nukeliavo į Tropeco katedrą netoli Pskovo. Dabar ji yra Sankt Peterburgo rusų muziejuje.

Prie šios ikonos meldžiamasi prašant tikinčiųjų kūno ir dvasios išgijimo.


Kasperovskaja Dievo Motinos ikona

Lygiai tokia pati, tačiau pasisukusi į priešingą pusę ikona dar vadinama Kasperovskaja, nes 1840 m. Novo-Ivanovkų kaimo (šalia Dniepro) gyventoja pavarde Kasperova, prislėgta daugybės vargų visą naktį nuoširdžiai meldėsi priešais jai palikimu tekusią ikoną (ikona buvo tiek aprūkusi, kad net veidų nesimatė). Staiga, maldos metu ikona ėmė šviesėti, išryškėjo veidai ir ji pati stebuklingu būdu atsirestauravo. Dėl šio stebuklo ikona pavadinta jį regėjusios pavarde.

Garsas apie išgijimus ir kitus stebuklus prie šios ikonos greitai pasklido labai plačiai. Prie jos keliavo ligoniai ir kenčiantys.

1854 m. ikona buvo atgabenta į Sviato-Uspenskio katedros soborą Odesoje, kur yra ir dabar.

1853-1854 m. anglų-turkų antpuolių metu ikona apsaugojo miestą nuo suniokojimo. Šios ikonos šventė - birželio 29/liepos 12 d.

Malda prie Dievo Motinos ikonos „Korsunskaja“
O švenčiausioji Mergele, mūsų Viešpaties Kristaus Motina, Dangaus ir žemės Karaliene! Atliepk į skausmingus mūsų sielų atsidūsėjimus, pažvelk, šventoji, į mus, su tikėjimu ir meile besilenkiančius skaisčiausiam ir stebuklingam Tavo atvaizdui. Nuodėmių ir skausmų prispausti mes žvelgiame į Tavo atvaizdą; kaip esančiai mūsų tarpe, keliame nuolankias mūsų maldas. Nes neturime kitos pagalbos, kaip tik tave, nei kitos užtarėjos, nei guodėjos, tik tave, o Motina visų liūdinčių ir prislėgtų! Padėk mums bejėgiams, numaldyk mūsų širdgėlą, mus klystančius nukreipk į tiesos kelią, išgydyk širdies ligas ir išgelbėk nevilty esančius. Duok likusias gyvenimo dienas taikoje ir atgailoje išbūti, suteik krikščionišką gyvenimo pabaigą, o Tavo Sūnaus paskutiniojo teismo dieną pasirodyk mums gailestinga užtarėja, kad visada aukštintume ir šlovintume Tave, kaip krikščionių mielaširdingąją užtarėją visus sutaikiusią su Dievu, per amžių amžius. Amen.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Корсунская»
,

чтомая в Петроградском Исаакиевском кафедральном соборе
О Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому и чудотворному образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Тебе сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорби наша, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненная сердца наша и спаси безнадежных, даруй нам прочее время жития нашего в мире и покаянии проводити, подаждь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердая Предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу, во веки веков. Аминь.


Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.


© 2012-11-22, Jolanta Klietkutė