Jurgis Ambraziejus Pabrėža
2021 metų renginiai
Giminės medis
Bibliografija
Liudijimai
Fondas
Kultūros kelias
Geocaching
Testas
 
Susidomėjusiems genealogija
Nuorodos
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
kultūros kelias
Šiaurės Vakarų Lietuvos regionas nuo šios vasaros kviečia keliauti šešias savivaldybes sujungsiančiu nauju kultūros keliu „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“. Kretingos Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties Apreiškimo vienuolyne bus žengtas pirmasis žingsnis: į Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginių pynę įpintas įtraukus vakaras „Muziejus J. A. Pabrėžai“ pradės visą renginių bei veiklų ciklą.

„Simboliška, kad pradėti kelionę kviečiame Kretingos vienuolyne, kuriame Jurgis Ambraziejus Pabrėža net 32 metus dirbo, gydė, pamokslavo“, – akcentavo viena J. A. Pabrėžos kultūros kelio sumanytojų Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Činkienė. Kultūros kelio, skirto vienos iškiliausių XVIII a. pabaigos – XIX a. pirmosios pusės Žemaitijos ir Lietuvos asmenybių pranciškono kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimo atminimui, jo kultūrinio bei dvasinio palikimo išsaugojimui bei aktualizavimui kūrimas – reikšmingas įvykis ne tik Kretingos, bet ir viso regiono kultūriniame gyvenime. Pirmą kartą dvasios tėvo J. A. Pabrėžos gimimo, studijų ir kunigavimo šalies parapijose palikimu susijusias vietoves apjungsiančio išskirtinio kultūrinio projekto bendradarbiavimo sutartis buvo patvirtinta Skuodo, Telšių, Raseinių, Šiaulių, Kretingos rajonų ir Rietavo savivaldybių merų parašais. Į Lietuvos kultūros kelių žemėlapį naujai tiesiamu kultūros keliu kviečiami keliauti visi, kurie nori susipažinti su lietuviškuoju da Vinčiu tituluojamo J. A. Pabrėžos gyvenimu ir jo – dvasininko bei mokslininko – veikla ar giliau pastudijuoti jo palikimą nuo mokslo veikalų iki pamokslų: jų klausytis į parapijas, kuriose kunigavo tėvas Ambraziejus, plūste plūsdavo tikintieji.

2022 m. numatoma programa:
 • Balandžio 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuiolyne – metodinė diena inicijuojamo kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ partneriams. Turizmo ir kultūros įstaigų atstovai iš Skuodo, Telšių, Raseinių, Šiaulių, Kretingos rajonų ir Rietavo savivaldybių aptarė bendradarbiavimo galimybes ir įsipareigojimus, dalyvavo seminare-diskusijoje „Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ kūrimo ir sklaidos galimybės“ (lektorė Rūta Stankuvienė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė). Savivaldybių, kuriose tarnavo J. A. Pabrėža, merai pasirašė bendradarbiavimo ryšius įtvirtinančias sutartis. Pasivaikščioti J. A. Pabrėžos gyvenimo pėdsakais metodinės dienos dalyvius pakvietė rajono gidė Diana Jomantaitė–Jonaitienė ekskursijoje „Vienuolių takais“.
 • Gegužės 30 d. metodinė diena – kelionė kultūros kelio partneriams J. A. Pabrėžos kultūros kelio vietomis: Raudėnai, Tverai, Varniai, Šiluva, Večiai, Kalviai, Kretinga.
 • Birželio 2 d. 18.30 val. Tveruose (Rietavo r.) vakaras, skirtas J. A. Pabrėžai.
 • Birželio 9 d. 19 val. Kretingos bažnyčios vidiniame kiemelyje įtraukus vakaras „Muziejus J. A. Pabrėžai“.
 • Birželio 19 d. Lopaičių piliakalnio (Rietavo r.) erdvėse respublikinis festivalis „Užsilėpso aš ont kalna“.
 • Liepos 1 d. Švč. Marijos Apsilankymo atlaidų ir Tverų miestelio šventė.
 • Liepos 9 d. Lenkimų (Skuodo r.) poilsiavietėje vyko Medunešio ir žolynų šventė. Pranešimą apie J. A. Pabrėžos asmenybę ir jo nuveiktus darbus pristatė prof. dr. Juozas Pabrėža. Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė kalbėjo apie Lenkimų apylinkių, kur J. A. pabrėža gimė ir augo, vaistažoles, jų rinkimą, džiovinimą, vartojimą maistui ir gydymuisi, bitininkas dr. Algirdas Amšiejus – apie medaus rinkimą ir jo produktų naudas žmogaus sveikatai.
 • Rugpjūčio 14-ąją Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia pakvies į pokalbius „J. A. Pabrėžos „ryžtai““.
 • Rugpjūčio 26–28 d. Raudėnuose (Šiaulių r.) Šv. Baltramiejaus atlaidų savaitgalį be Šv. Mišių ir agapės su pranciškonu broliu Astijumi vyks ir Maldos valanda su J. A. Pabrėža.
 • Nuo rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje prasidės nuolatiniai pažintiniai užsiėmimai „Augymės žemaitėškā“.
 • Rugsėjo 4 d. Nasrėnuose (Kretingos r.), Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje tradicinė Klojimo teatrų šventė ,,Po klevu didžiuoju“.
 • Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje (Raseinių r.), Didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (Šilinių) metu bus skiriama valanda J. A. Pabrėžai, o nuo 2023 metų vasario 13 dieną planuojama rengti konferencijas ,,Kunigo J. A. Pabrėžos asmenybė ir pamokslai Šiluvoje“. Taip pat Šiluvos erdvėse vyks ekskursijos ,,Kunigo J. A. Pabrėžos pirmųjų pamokslų aplinka“, bus rengiami maldos vakarai ,,Malda, įkvėpta kunigo J. A. Pabrėžos pamokslų“.
 • Kretingoje pažintį su J. A. Pabrėža galima pradėti nuo kelionės po jo gyvenimą ir pasaulį Kretingos rajono Turizmo informacijos centro nuolat rengiamos ekskursijos „Arbatėlė su istorijos prieskoniais“ metu.
 • Varniuose (Telšių r.) Žemaičių muziejaus „Alka“ skyrius Žemaičių vyskupystės muziejus pakvies į nuolatines ekskursijas „J. A. Pabrėžos Varniai“ bei su partneriu Karūžiškės dvaru kitąmet parengs ekspoziciją „J. A. Pabrėžos rašytinis palikimas“.

„Kultūros kelio maršruto, stotelės yra žinomos, tačiau veiklos gali kisti, gali prisidėti naujų“, – tai, jog naujojo per regioną vedančio kelio kūrimas yra gyvas procesas, paaiškino pagrindinė jo sumanytoja ir koordinatorė Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Pocienė. – „Svarbiausias mūsų tikslas – kad pasibaigus pernai minėtiems jubiliejiniams J. A. Pabrėžos metams jis, jo asmenybė bei istoriniu, kultūriniu, dvasiniu požiūriu vertingas palikimas nebūtų padėti į šoną iki kito jubiliejaus. Mes siekiame, kad kiekvieni metai turėtų su juo susijusių akcentų, kad būtų šiek tiek ir Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai“.


Piešinys Kretingos Pranciškonų gimnazijoje. Dail. Liuda Liaudanskaitė

© 2022-06-07 – 2022-07-11, Jolanta Klietkutė