Jurgis Ambraziejus Pabrėža
2021 metų renginiai
Giminės medis
Bibliografija
Liudijimai
Fondas
Kultūros kelias
Geocaching
 
 
Susidomėjusiems genealogija
Nuorodos

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
kultūros kelias
2022 m. Pasaulinę kultūros dieną pasirašytos Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ bendradarbiavimo sutartys tarp savivaldybių, kuriose tarnavo J. A. Pabrėža.
Nuo šios vasaros šiaurės Vakarų Lietuvos regionas kviečia keliauti šešias savivaldybes sujungsiančiu nauju kultūros keliu „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.

Šiuo metu inicijuojamas gyvojo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kelio kūrimo procesas, kuris jungs objektus pagal J. A. Pabrėžos gyvenimo chronologiją. Visi norintys daugiau sužinoti apie šią iškilią asmenybę, minėtus objektus galės aplankyti pėsčiomis, leisdamiesi į žygį dviračiais ar kitomis transporto priemonėmis. Ar, tiesiog, dalyvauti kasmet organizuojamose nuolatinėse veiklose.

2022 m. gegužės 30 d. žengtas pirmasis žingsnis kultūros kelio kūrimo procese. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veiklos pažinimo vedini turizmo ir kultūros darbuotojai iš Kretingos, Skuodo, Tverų, Raudėnų, Šiluvos ir Varnių dalyvavo pažintinėje metodinėje dienoje–kelionėje „Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.

Birželio 2 d. Tveruose, Rietavo r. vyko kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)” pristatymui skirtas renginys. Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kur 1799–1802 metais vikaru tarnavo Jurgis Ambraziejus Pabrėža, šv. Mišias aukojo kan. Relig. M. mgr., teol. lic. Andrejus Sabaliauskas. Po šv. Mišių Tverų kultūros namuose Asta Pocienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė trumpai pristatė kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)” tikslus ir uždavinius, Jolanta Klietkutė, Kretingos muziejaus vyriausioji muziejininkė pristatė pranešimą „J. A. Pabrėžos biografija“. Tverų bendruomenei pristatytas vaizdo siužetas „J. A. Pabrėža. Gyvoji istorija“.

Kretingos Mažesniųjų brolių ordino Viešpaties Apreiškimo vienuolyne birželio 9 dieną į Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginių pynę įpintas įtraukusis vakaras „Muziejus J. A. Pabrėžai“. Kretingiškiai ir miesto svečiai turėjo galimybę susipažinti su įairialype J. A. Pabrėžos veikla ir kurti šiai iškiliai asmenybei skirto ateities muziejaus vizijas.

Liepos 9 d. Lenkimų poilsiavietėje vyko į kultūros kelio „J. A. Pabrėža (1771–1849)” turinį įtraukta Medunešio ir žolynų šventė. Šventėje pranešimą apie J. A. Pabrėžos asmenybę ir jo nuveiktus darbus pristatė prof. dr. Juozas Pabrėža. Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė kalbėjo apie Lenkimų apylinkių, kur J. A. Pabrėža gimė ir augo, vaistažoles, jų rinkimą, džiovinimą, vartojimą maistui ir gydymuisi, o bitininkas dr. Algirdas Amšiejus – apie medaus rinkimą ir jo produktų naudas žmogaus sveikatai.

Rugpjūčio 28 d., šv. Baltramiejaus atlaidų savaitgalį, Raudėnuose (Šiaulių r.) vyko agapė-susitikimas kultūros kelyje „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.

Nuo 2023 m. Šiluvoje (Raseinių r.), kur 1796 metų vasario 26-ąją J. A. Pabrėža gavo kunigystės šventimus, planuojama rengti konferencijas ,,Kunigo J. A. Pabrėžos asmenybė ir pamokslai Šiluvoje“. Pirmoji konferencija numatyta 2023 m. vasario 13 d. Taip pat Šiluvos erdvėse planuojamos ekskursijos ,,Kunigo J. A. Pabrėžos pirmųjų pamokslų aplinka“. Taip pat bus rengiami maldos vakarai ,,Malda, įkvėpta kunigo J. A. Pabrėžos pamokslų“.

Varniuose (Telšių r.) Žemaičių muziejaus „Alka“ skyrius Žemaičių vyskupystės muziejus nuo 2023 metų turistus planuoja pakviesti į nuolatines ekskursijas „J. A. Pabrėžos Varniai“ bei su partneriu Karūžiškės dvaru kitąmet parengs ekspoziciją „J. A. Pabrėžos rašytinis palikimas“. 
Kretingoje pažintį su  J. A. Pabrėža galima tęsti Kretingos rajono Turizmo informacijos centro nuolat rengiamose ekskursijose „Arbatėlė su istorijos prieskoniais“ metu. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje prasidės nuolatiniai pažintiniai užsiėmimai „Augymės žemaitėškā“.

Kultūros kelio maršruto stotelės yra žinomos, tačiau veiklos, manome, šiai dienai nuolat kintančios, prisidės naujų, – naujojo per regioną vedančio kelio kūrimas yra gyvas procesas.

Be abejo, tikime, kad planuojamos ir organizuojamos veiklos taps ilgalaikėmis ir nuolatinėmis.
Svarbiausias mūsų tikslas – J. A. Pabrėžos asmenybė bei istoriniu, kultūriniu, dvasiniu požiūriu vertingas palikimas nebūtų padėti į šoną iki kito jubiliejaus. Mes siekiame, kad kiekvieni metai turėtų su juo susijusių akcentų, kad būtų šiek tiek ir Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai.


Piešinys Kretingos Pranciškonų gimnazijoje. Dail. Liuda Liaudanskaitė

© 2022-06-07 – 2022-10-18, Jolanta Klietkutė