Jurgis Ambraziejus Pabrėža
2021 metų renginiai
Giminės medis
Bibliografija
Liudijimai
Fondas
Kultūros kelias
Geocaching
Testas
 
 
Susidomėjusiems genealogija
Nuorodos

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
labdaros ir paramos fondas

2022 m. balandžio 25 d. įsteigto Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondo veiklos tikslas – išsaugoti ir aktualizuoti J. A. Pabrėžos gyvenimo kultūrinį bei dvasinį palikimą.

2023 metų fondo veiklos pagrindinis uždavinys – parengti ekspoziciją-mini muziejų J. A. Pabrėžai Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios bokšto viduje įrengtoje aikštelėje.

Projekto „Ekspozicija-mini muziejus „J. A. Pabrėžai“ paraišką pateikėme Kretingos rajono savivaldybės administracijos organizuojamam Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo projektų konkursui finansavimui gauti.

Tikimės, kad ekspozicija-mini muziejus taps dar viena Kretingos miesto turistų, piligrimų, žygeivių lankoma vieta.

Kiekvieno iš mūsų motyvacijos, žinių, kompetencijų ir sutelkto įsitraukimo dėka, ekspozicija-mini muziejus J. A. Pabrėžai taps realybe.

Kviečiame pamąstyti kaip ekspozicijoje būtų galima pristatyti J. A. Pabrėžos gyvenimo ir veiklos ženklus (pamokslininkas, kalbininkas, Lietuvos botanikos tėvas, jautriasielis gydytojas ir t.t.), jo gyvenimo bei saugomą atminimą Kretingoje.
Savo mintis, prašome, siųskite japabrezosfondas@gmail.com

Mielieji, jeigu jums artima fondo idėja, kviestume prisidėti finansiškai.
Rekvizitai:
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondas
Sąsk.: LT327300010172039650 Swedbank

-----------------
2022 m. sausio 10 d. įvyko steigiamasis Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondo susirinkimas. Priimti įstatai, išrinkta valdyba ir vadovas.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondo tikslas – stiprinti kultūros paveldo išsaugojimo; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymo; pilietinio ugdymo svarbą; skatinti ir organizuoti savanoriškas veiklas. Bus siekiama įamžinti su J. A. Pabrėža susijusias vietas,  įprasminti bei suaktualinti J. A. Pabrėžos atminimą bei remti veiklas, susijusias su J. A. Pabrėžos dvasinės, mokslinės, meninės ir kt. veiklos vertybių atkūrimu, restauravimu ir išsaugojimu.

Fondo dalininkai ir valdybos nariai: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS; Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Juozas Pabrėža, Klaipėdos universiteto doc. dr. Rita Jankauskienė, viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Vaidas Kuprelis, br. kun. Evaldas Darulis OFM, Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekos darbuotoja Nijolė Raudytė OFS; istorikė Jolanta Klietkutė OFS ir visuomenininkė Asta Pocienė.

Apskritojo stalo diskusijos metu aptarta viena galimybių įrengti J. A. Pabrėžos gyvenimo vietos ekspoziciją-mini muziejų, kurioje planuojame pristatyti J. A. Pabrėžos, kaip dvasininko, oratoriaus ir žmonių mylimo pamokslininko, botaniko, jautriasielio gydytojo, Žemaičių bendrinės kalbos kūrėjo palikimą.

Ekspozicija-mini muziejus galėtų tapti tikslinių susitikimų, edukacijų, integruotų pamokų bei Kretingos miestą lankančių turistų vieta.

Mielieji, jeigu jums artima fondo idėja, kviestume prisidėti finansiškai:

Rekvizitai:
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondas
Sąsk.: LT327300010172039650 Swedbank
Swift: HABALT22

© 2022-05-26 – 2023-01-14, Jolanta Klietkutė