Bronislaw JurewiczMelanija Jurewicz (Stankewicz)

Mariana Žukowska (Jurewicz)

š e i m a
Vyras:
Franciszek Žukowski

Broliai, seserys:
Wanda Žukowska (Jurewicz)
Witold Jurewicz
Stefan Jurewicz
Janina Wenclawska (Jurewicz)

Vaikai:
Teresa Olševska (Žukowska)
Marija Masian (Žukowska)
Irena Klietkienė (Žukowska)
Stanislaw Žukowski
Andrzej Žukowski
Mariana Žukovska (Jurevič/Jurewicz)
 • Gimė: 11 gruod. 1900, Juzef-Pol k. Ašmenos r. Molodečno sr. Baltarusija
 • Susituokė 14 vasario 1933, Verkių Kalvarijos bažnyčia, Vilnius, su Franciszek Žukowski
 • Mirė: 3 birž. 1990, Saltoniškių kap. Vilnius
 • Gyvenama vieta: Zadvorancų k. (Zadworańce) Vilniaus r.
 • Nuotraukų galerija (10 nuotraukų)

 • pict5.jpg [133x193]
  Tautybė - lenkė.

  Ūgis: ~150 cm.

  1900 m. gruodžio 25 d. Zabrezės (в Забрезском) bažnyčioje kunigas B. Sokolovskis pakrikštijo kūdikį vardu Marianna, gimusią 1900 gruodžio 11 d. Tėvai - valstiečiai Bronislovas ir Melanija iš Stanevičių Jurevičiai (Jurewicz) Mankovskos apskrities, Vilniaus gubernijos, Vilniaus (uezda)
  (Маньковской волости, Вил.губ. Вилейского уезда), Juzf-Pol dvare (в имении Юзеф-Поль), šios parapijos. Krikšto tėvai - Ivanas Kuleša ir Kazimira Ivanovska. // Gardino (Baltarusija ) Nacionalinis istorijos archyvas, 1900 m. įrašas Nr. 216.
  Pastaba: tėvai įrašyti Vilniaus uezde, tačiau minėta parapija priklauso Ašmenos uezdui.

  Mariana pasakojo, kad su tėvais ilgokai gyveno Astrachanėje, prie upės, irstėsi valtimi, žvejojo dideles žuvis... Tėvas dirbo sodininku pas ponus. Apie 1930 m., po 6 metų sugrįžo į Vilnių, tėvas dirbo sodininku netoli Zadvorancų kaimo pas poną Baginskį Zacišė kaime. Mariana dirbo tarnaite. Čia susipažino su Francu Žukovskiu ir už jo ištekėjo. Abi Seserys Vanda ir Mariana ištekėjo už Žukovskių iš to paties Zadvorancų kaimo, jų proseneliai buvo broliai.

  „Jaunosios Marjos Jurevič tėvai: Bronislav ir Melania Stanevič, gimimo ir krikšto vieta: maj. Juzefpol, par. Zabžeska, powiat Voližynski (Woližynski). Santuokos liudininkai: Witold Žukovski, Adolf Stankevicz, Stanislav Viduto.“ // Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios 1933 m. santuokų knyga, įrašai lenkų kalba (liudininkais buvo jaunojo brolis ir du kaimynai).

  Jauna šeima gyveno pas šeimininkus, vėliau pasistatė namą Zadvorancų kaime. Čia gimė penki vaikai. Visą gyvenimą dirbo savo ūkelyje.

  Kalvarijos parapijoje priklausė Gyvojo rožančiaus grupelei. Yra likusi Gyvojo rožančiaus maldaknygė, kurios pirmame puslapyje įrašyta: "Liudiju, kad Marija Žukovska, iš Zacišė gyvenvietės priklauso Gyvojo rožančiaus bendruomenei Kalvarijos parapijoje, kaip narys. Ratelis Nr. 5, Ratelyje Nr. 14. 1935 vasario 2 d."

  Nors baigė tik 4 klases, buvo apsišvietusi, daug skaitė, mokėjo prancūzų kalbą, daug žinojo apie gamtą, vaikams padėdavo ruošti pamokas. Mėgo skaityti, perskaitydavo visas vaikų iš bibliotekos atsineštas knygas, net eidama pas karves į ganyklą, nešdavosi ten ir knygą.

  Anūkai, dukters Irenos vaikai, Jolanta ir Raimondas ją vadino "maža bobutė".

  Numelioravus trobą Zadvorancuose, žiemą gyveno pas dukterį Ireną Vilniuje Viršuliškėse, o vasarą - Vilniaus rajone Avižieniuose, žento Petro statytame name, žemėje, kurią valstybė skyrė mainais už Zadvorancuose turėtą sklypą.

  Žiemą, prieš mirtį, į lauką pasivaikščioti neidavo, grynu oru kvėpuodavo balkone, gan ilgai žingsniuodavo jame. Kartą, grįžusi iš balkono, nenusirengė kailinukų, o sėdėjo ant kėdės tarsi ko laukdama. Kai anūkai paklausė, kodėl ji nenusirengia, atsakė, kad laukia, nes turi atvažiuoti "furmanka" (vežimas) ir ją nuvežti namo. Sakėme, kad čia jos namai, bet ji šypsodamasi sakė, kad ne - jos namai yra didelis baltas namas, kur gyvena labai daug žmonių.

  Mirties priežastis: galvos smegenų kraujagyslių aterosklerozė. Kelis mėnesius prieš mirtį gulėjo lovoje, paskutines dienas buvo be sąmonės. Mirė bute Viršuliškėse Sekminių dieną, kai šalia susirinko visi jos vaikai (net sūnus Stanislovas iš Ukrainos).