Jan ŽukowskiTeresa Žukowska (Kolaszewska)Wikentij LipnewiczEva Lipnewicz (Juchniewiczowna)

Piotr ŽukowskiZofija Žukowska (Lipniewicz)

Jan I Žukowski

f a m i l y
Siblings:
Witold Žukowski
Franciszek Žukowski
Wladyslaw Žukowski
Stanislaw Žukowski
Antoni Žukowski
Piotr Žukowski
Jan Žukowski
 • Born: 1916, Zadvorancų k. Vilniaus r.
 • Died: 1934, Kalvarijų kap. Vilnius
 • Living-space: Zadvorancų k. Vilniaus r.
 • Image gallery (2 images)

  pict42.jpg [144x193]
  Tautybė - lenkas.
 • Gimė I-ojo pasaulinio karo metu.

  Nevedęs.

  Nuo 1932 metų priklausė Šaulių sąjungai.

  "Mokėsi labai gerai Vilniaus Mokytojų seminarijoje. Baigdamas mokslus susirgo. Jį gydė nuo gripo Ligonių kasa Vilniuje, o sirgo tuberkulioze. Kai sužinojau, kad Ligonių kasa blogai gydo, nuvežiau brolį į Lietuvių kliniką Vilniuje. Gydytojas lietuvis ištyrė, peršvietė plaučius ir paskelbė nuosprendį: "Serga tuberkulioze - jo neįmanoma išgelbėti, po 3 mėnesių mirs". Po šių žodžių kabinetas man ėmė suktis akyse, gydytojas pasiūlė atsisėsti. Po kurio laiko, kai atsigavau, paklausiau: "Tik vienas Dievas suteikia gyvenimą ir mirtį, iš kur ponas gydytojas žino, kad ligonis mirs?" Ir gydytojas pagalvojęs atsakė: "Mes gydytojai turime praktikos, pažiūrėjau į plaučius nuotraukoje ir kai pamačiau, kad per 3 ligos mėnesius tuberkuliozė apėmė pusę plaučių, tai dar per 3 apims visu plaučius ir joks gydymas čia nepadės". Po 3 mėnesių gydymo ligoninėje, aprūpintas šv.Sakramentu jis mirė. Jei gyventų... mokytų vaikus Baltarusijoje ir žūtų nuo UPA rankų, o dabar galėjo gerai pasirušti mirčiai, ir yra palaidotas Kalvarjų kapinėse kaip "Sodalis Marianus". Šalia palaidotas mano brolias Wladislowas ir mano mama Zofija. Amžiną jiems atilsį." Stanislowo Žukowskio laiškas 2007 12 08 d.

  Ant senojo antkapio buvo užrašyta, kad jis tretininkas.

  Mirties priežastis: tuberkuliozė.