Jan ÞukowskiTeresa Þukowska (Kolaszewska)Wikentij LipnewiczEva Lipnewicz (Juchniewiczowna)

Piotr ÞukowskiZofija Þukowska (Lipniewicz)

Stanislaw Þukowski

š e i m a
Broliai:
Witold Žukowski
Franciszek Žukowski
Wladyslaw Žukowski
Jan Žukowski
Antoni Žukowski
Piotr Žukowski
Stanislaw Žukowski
 • Gimė: 20 saus 1913, Zadvorancų k. Vilniaus r.
 • Mirė: 23 bal 2009, Oswięcim, Lenkija
 • Gyveno: 96 m.
 • Gyvenama vieta: Oswięncym, Lenkija
 • Nuotraukų galerija (3 nuotraukos)

 • pict41.jpg [167x193]
  Saleziečių vienuolis.

  1929 m. baigė septynias klases Jeruzalės mokykloje.
  Pokario metais slapčia nuo rusų visų aplinkinių kaimų (Tarandė, Zablocė, Bajorai, Lindiniškės ir t.t.) vaikus ruošė Pirmajai Komunijai. Pasakojo labai įdomiai, kad brolio duktė Irena jo pamokas lankė net du kartus.

  Dažnai važinėjo į Lenkiją. Tačiau kai susirgo mama, ją slaugė iki mirties.

  1936-1938 m. tarnyba lenkų armijoje Postavy, Baltarusijoje 23 ulonų pulke.
  1938 m. dirbo laiškanešiu Rudnėje (w/Wila) tarp lietuvių.
  1938 m. įstojo į pranciškonus.
  1959 m. rugsėjo 7 d. praėjus metams po mamos mirties, savo ūkį paliko prižiūrėti broliui Pranciškui, o pats išvyko į Lenkiją. "Lietuvos SSR VRM Vizų ir užsieniečių registracijos skyriaus archyviniame fonde saugoma Žukowskio Stanisloavo asmens byla. Byloje yra žinių, kad Žukowskij (taip dokumente) Stanislav Petrovič, gim. 1913 01 20, Zadvorancų kaime, Vilniaus rajone, LSSR, išvyko iš SSRS į Lenkijos liaudies respubliką 1959 08 08 gyventi nuolatos, pagal sovietų-lenkų susitarimą, remiantis SSRS VRM 1957 04 15 įsakymu Nr.0272. Pagrindas F.L-3. Ap.1 B.25991. L.1., 13, 18. (Lietuvos ypatingasis archyvas)."
  1959 m. įstojo į saleziečius.
  Ilgus metus (sovietinius) dirbo telefono stoty.
  1992 m. susirgo ir išėjo iš naktinio sargo darbo (16 val. per parą) internate.
  Labai daug sirgo, turėjo abiejų akių operacijas, rankų, kojų lūžių...
  1995 m. dirba laiškanešiu, aptarnauja vienuolyną ir mokyklą bei rūpinasi virtuvės ir ūkio reikalais.
  2002 m. nors turėjo akies operaciją, skaito be akinių, vaikšto be lazdos.
  2008 m. (95 m. jubiliejus) skaito be akinių, vaikšto pasiramsčiuodamas lazda. Nueina į koplyčią, į bažnyčią, į valgyklą... Stengiasi kuo daugiau viską daryti pats, nors dažnai tenka prašyti ir kitų pagalbos.
  Mirė 2009 m. balandžio 23 dieną.
  Palaidotas Osvencimo (Lenkija) Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo parapijos kapinėse.

  Apie Stanislową Žukowskį rašo:
  Waldemar Żurek. Salezjanin z “tramwaju”. Koadiutor Stanisław Żukowski 1913­-2009
  Ks. Adam Paszek SDB. Pożegnania: Stanisław Żukowski

  Ištraukos Stanislovo iš laiškų.