Rimantas Guobys

f a m i l y
Children with:
Miroslava Guobienė (Masianaitė)

Children:
Marius Guobys
Rimantas Guobys
  • Born: 18 Jun 1963, Molėtai
  • Married 12 Nov 1987, Vilnius, to Miroslava Guobienė (Masianaitė)
  • Living-space: Vilnius

    GUOBYS. Pavardė paplitusi Molėtų, Anykščių, Švenčionių, Utenos, Ignalinos, Skuodo, Lazdijų, Zarasų, Ukmergės rajonuose. Plg. Guoba, Guobis, Gobas, Gobė, Gobis, Gobys, Gabia, Gabė, Ga-bė, Gabis, Gabys. Kilmė kelia abejonių. Pirmiausia neaišku ar visos šios pavardės etimologiškai yra susijusios. Jų ryšys būtų įmanomas, jeigu jas visas kildintume iš liet. guobti, gaubtis; grobti, griebti, krūvon traukti ir kt.; gobti gaubti; siausti, supti; grobti, imti, glemžti; glaustis ir kt.; gobus, gobšus, godus; gabus, kuris sugeba ką padaryti: gobus, godus, gabšus; vikrus, plg. gabšus "godus", gabštus "nagingas; gobus, godus". Bet, galimas daiktas, kad dalis šių pavardžių yra kitaip atsiradusios. Sakysim, pvd. Guoba gali būti kilusi tiesiog iš medžio pavadinimo guoba (Ulmus), plg. lat. Goba, Gobinš. Lat. guoba "guoba".

  •