Jonas DanieliusPetronėlė Danielienė (Kondrotaitė)Jonas RimeikisMarijona Rimeikienė (Rakauskaitė)

Juozapas DanieliusRozalija Danielienė (Rimeikytė)

Jonas Danielius

š e i m a
Broliai, seserys:
Petronėlė Klietkienė (Danieliūtė)
Juozas (Vincas) Danielius
Steponas Danielius
Petras Danielius
Alfonsas Danielius
Elena Pinaitienė (Danieliūtė)
Jonas Danielius
  • Gimė: 28 May 1916, Naujininkėlių k. Eržvilko r.
  • Mirė: ?

    Telšių vyskupijos kurijos archyviniame fonde, Eržvilko Romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje įrašyta (įrašas rusų kalba), kad 1916 m. birželio 6 d. pakrikštytas valstiečių JUOZAPO ir ROZALIJOS iki santuokos Rimeikytės Danielių sūnus vardu JONAS, gimęs 1916 m. gegužės 28 d. Naujininkų kaime. Krikšto tėvai buvo Izidorius Rimeikis ir Ona Mineikytė. LVIA // F. 669, ap. 21, b. 159,1. 17v, eilės Nr. 49.

    Pokario metais išvyko į JAV, dingo be žinios.

  •