Bronius KlietkusPetronėlė Klietkienė (Danieliūtė)

Petras KlietkusIrena Klietkienė (Žukowska)

Danuta Klietkutė

f a m i l y
Siblings:
Jolanta Peleckienė (Klietkutė)
Raimondas Klietkus
Danuta Klietkutė
  • Born: 12 Jul 1969, Zadvorancų k. Vilniaus r.
  • Died: 19 Sep 1969, Saltoniškių kap. Vilnius
  • Living-space: Zadvorancų k. Vilniaus r.

    Pavadinta Danutos vardu, nes Zadvorancuose mama turėjo draugę tokiu vardu ir jis patiko.
    Krikštyta Vilniaus šv.Rapolo bažnyčioje. Krikšto tėvai Marija Masian ir Vytautas Klietkus.
    Mirties priežastis: įgimta širdies yda.

  •