Aleksandras GedgaudasOna Gedgaudienė (Lukoševičiūtė)

Ona Klietkienė (Gedgaudaitė)

f a m i l y
Children with:
Pranas Klietkus

Children:
Bronius Klietkus
Steponas Klietkus
Marija Karosienė (Klietkutė)
Zofija Stonienė (Klietkutė)
Ona Klietkienė (Gedgaudaitė)
  • Born: 1875, Požerės k. Girdiškės
  • Married 17 May 1893, Girdiškių bažnyčia, Batakių dekanatas, to Pranas Klietkus
  • Died: 1939, Skaudvilė, Tauragės r.
  • Living-space: Šidagių k. Tauragės r.
  • Image gallery (1 images)

    pict48.jpg [162x193]
    1893 gegužės 17 d. Girdiškių Romos Katalikų bažnyčioje vietos vikaras kun. Vladislovas Bortkevičius po 3 paskelbimų gegužės 6, 9, 11 d. sutuokė Raseinių dūmos miesčionį PRANĄ KLIETKŲ (našlį) 32 metų Adolfo Krožeskio palivarko parapijiečio su dvariške ONA GEDGAUDAITE 18 metų mergina iš Požerės kaimo šios bažnyčios parapijos. Tėvai - miesčioniai sutuoktiniai JERONIMAS ir KAROLINA mergaut. GRYNEVECKA KLIETKAI bei dvariškiai sutuoktiniai ALEKSANDRAS ir ONA mergaut. LUKOŠEVIČIŪTĖ GEDGAUDAI. LVIA // f.669, ap.nr.7, saug.vnt.90 // psl.24-25, įr.nr.25

  •