Marijona Rimeikienė (Rakauskaitė)

š e i m a
Vaikų tėvas:
Jonas Rimeikis

Vaikai:
Rozalija Danielienė (Rimeikytė)
Marijona Rimeikienė (Rakauskaitė)
  • Susituokė su Jonas Rimeikis
  • Gyvenama vieta: Butaičių k., Eržvilko r.

  • Valstietė.