Jonas Danielius

š e i m a
Vaikų motina:
Petronėlė Danielienė (Kondrotaitė)

Vaikai:
Juozapas Danielius
Jonas Danielius
  • Susituokė su Petronėlė Danielienė (Kondrotaitė)
  • Gyvenama vieta: Pagirių k., Eržvilko r.

    Valstietis.

  •