Vida Pinaitienë (Marencholcaitë)

š e i m a
Vaikai:
Justė Pinaitytė
Gerda Jancevičienė (Pinaitytė)
Vida Pinaitienė (Marencholcaitė)
  • Gimė: 26 Nov 1965
  • Susituokė su Rimantas Pinaitis
  • Gyvenama vieta: Jurbarkas

  • Gerdos Pinaitytės giminės medis

    Neringos Pinaitytės giminės medis