Juozapas DanieliusVincenta Danielienë (Macijauskaitë)

Pranas PinaitisElena Pinaitienë (Danieliûtë)

Nijolë Babeckienë (Lapinskienë (Pinaitytë))

š e i m a
Vaikų tėvas:
Albinas Lapinskas

Broliai, seserys:
Rimantas Pinaitis
Eligijus Pinaitis
Laima Pernarauskienė (Pinaitytė)

Vaikai:
Kęstas Lapinskas
Sigita Lapinskaitė
Nijolė Babeckienė (Lapinskienė (Pinaitytė))
  • Gimė: 1957, Girdžiai, Jurbarko r.
  • Susituokė su Albinas Lapinskas
  • Susituokė su Algimantas Babeckas
  • Gyvenama vieta: Jurbarkas
  • Nuotraukų galerija (1nuotrauka)

  • pict232.jpg [150x193]