Pranas KlietkusOna Klietkienė (Gedgaudaitė)

Steponas KlietkusValerija Klietkienė (Oželytė)

Marija Klietkutė

f a m i l y
Siblings:
Antanas Klietkus
Ona Jokubauskienė (Klietkutė)
Jonas Klietkus
Stasys Klietkus
Stefa Sadauskienė (Klietkutė)
Pranas Klietkus
Vaclovas Klietkus
Stanislava Pužauskienė (Klietkutė)
Edmundas Klietkus
Marija Klietkutė
  • Born: 8 Dec 1952, Molupio k. Tauragės r.
  • Living-space: Kaunas

    pict183.jpg [150x193]
    Dirbo virėja Kauno kunigų seminarijoje.

  •