Valerija Klietkienė (Oželytė)

f a m i l y
Children with:
Steponas Klietkus

Children:
Antanas Klietkus
Ona Jokubauskienė (Klietkutė)
Jonas Klietkus
Stasys Klietkus
Stefa Sadauskienė (Klietkutė)
Marija Klietkutė
Pranas Klietkus
Vaclovas Klietkus
Stanislava Pužauskienė (Klietkutė)
Edmundas Klietkus
Valerija Klietkienė (Oželytė)
  • Born: 20 May 1920, Molupio k. Tauragės r.
  • Married to Steponas Klietkus
  • Died: 27 Apr 2005, Batakių kap.
  • Living-space: Mažonų k. Tauragės r.


  •